เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในOutlook 2013 และ Outlook 2016 คุณสามารถสร้างลายเซ็นแบบส่วนบุคคลสำหรับข้อความอีเมลที่มีข้อความ รูปภาพ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปภาพของลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้สามารถเพิ่มลายเซ็นโดยอัตโนมัติลงในข้อความขาออกทั้งหมด หรือคุณสามารถเลือกข้อความที่มีลายเซ็น

ตั้งค่าลายเซ็นให้ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในทุกอีเมลที่คุณส่ง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก อีเมลใหม่

 2. บนแท็บข้อความ คลิกลายเซ็น >ลายเซ็น

 3. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่สัมพันธ์กับลายเซ็น

 4. ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการรวม

  หมายเหตุ  เมื่อต้องการสร้างลายเซ็น ภายใต้เลือกลายเซ็นที่จะแก้ไข คลิกสร้าง และพิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น จากนั้น ในกล่องแก้ไขลายเซ็น เพิ่มลายเซ็นของคุณ

  แก้ไขลายเซ็นใน Outlook

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างลายเซ็นอีเมลที่กำหนดเองใน Outlook

 5. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นเมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นนั้น มิฉะนั้น ให้คลิก (ไม่มี)

  เคล็ดลับ  เมื่อต้องการเอาลายเซ็นออกจากข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือกลายเซ็นนั้นในเนื้อหาข้อความ แล้วกด Delete

บทความที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Office Outlook 2007

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Outlook 2013, Outlook 2016ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา