เพิ่มลักษณะพิเศษ, กล่องข้อความ, อักษรศิลป์, รูปภาพ หรือรูปร่าง ในหน้าบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบบันทึกย่อ พื้นที่ที่สำรองไว้ หน้าบันทึกย่อ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ

จัดเรียงพื้นที่สำรองไว้

เพิ่มกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์หน้าบันทึกย่อของคุณ

เพิ่มภาพตัดปะรูปภาพหรือคลิปอาร์ตหน้าบันทึกย่อของคุณ

เพิ่มรูปร่างหน้าบันทึกย่อของคุณ

เพิ่มเอฟเฟ็กต์หน้าบันทึกย่อของคุณ

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม สีของธีม หรือเอฟเฟ็กต์ของธีม

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบบันทึกย่อ พื้นที่ที่สำรองไว้ หน้าบันทึกย่อ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ

ใช้บันทึกย่อต้นแบบ เพื่อเลือกข้อมูลใดปรากฏบนหน้าบันทึกย่อทั้งหมด และ การจัดเรียงเค้าโครงของข้อมูลนั้น

นอกเหนือจากตัวพื้นที่ที่สำรองไว้ สำหรับหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ วัน และหมายเลขหน้าสไลด์ ต้นแบบบันทึกย่อมีพื้นที่สำรองไว้สำหรับรูปภาพนิ่งและอีกพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความบันทึกย่อ เรียกว่าตัวแทนเนื้อหา เมื่อต้องการแยกความแตกต่างระหว่างพื้นที่สำรองไว้ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด

  ขณะที่คุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแต่ละ แต่ละพื้นที่ที่สำรองไว้หายไปจากหน้าของบันทึกย่อ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแต่ละรายการเพื่อดูพื้นที่สำรองไว้

กลุ่มตัวยึดบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ
พื้นที่ที่สำรองไว้ในมุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

หน้าของบันทึกย่อและบานหน้าต่างบันทึกย่อ

แต่ละหน้าของบันทึกย่อแสดงรูปภาพของภาพนิ่ง พร้อมกับบันทึกย่อที่มาพร้อมกับสไลด์นั้น เมื่อคุณพิมพ์หน้าบันทึกย่อ พิมพ์หนึ่งหน้าสำหรับแต่ละสไลด์พร้อมกับข้อความเพิ่มเติมหรือรูปภาพ

หน้าบันทึกย่อ

1. หน้าบันทึกย่อประกอบด้วยบันทึกย่อของคุณและภาพนิ่งแต่ละภาพในงานนำเสนอนั้น

2. ภาพนิ่งแต่ละภาพจะพิมพ์บนหน้าบันทึกย่อของตัวเอง

3. บันทึกย่อของคุณพร้อมทั้งภาพนิ่ง

4. คุณสามารถเพิ่มข้อมูล เช่น แผนภูมิ หรือรูปภาพ ให้กับหน้าบันทึกย่อของคุณได้

บนหน้าบันทึกย่อ ตัวแทนเนื้อหา คือ ที่ที่คุณใส่ข้อความที่เกี่ยวกับสไลด์ ข้อความของตัวแทนเนื้อหา จะถูกแสดงในบานหน้าต่างบันทึกย่อ ในมุมมองปกติ ซึ่งอยู่ด้านล่างสไลด์

บานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ

1. หน้าบันทึกย่อในมุมมองปกติ

เมื่อคุณใส่ข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ คุณป้อนข้อความในพื้นที่สำรองไว้เนื้อความ ของหน้าบันทึกย่อของสไลด์

ในมุมมองปกติ ใช้บานหน้าต่างบันทึกย่อเพื่อใส่ และการจัดรูปแบบข้อความในขณะที่คุณแก้ไขสไลด์ ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ ใช้หน้าบันทึกย่อ เพื่อดูผลทั้งหมดของข้อความใด ๆ การจัดรูปแบบ และควบคุมวิธีบันทึกย่อปรากฏขึ้นเมื่อถูกพิมพ์ออกมาบกับภาพนิ่ง

รูปของบานหน้าต่างบันทึกย่อในทั้งมุมมองปกติและมุมมองหน้าบันทึกย่อ

1. หน้าบันทึกย่อในมุมมองปกติ

2. หน้าบันทึกย่อในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

ในมุมมองต้นแบบบันทึกย่อหรือมุมมองหน้าบันทึกย่อ คุณสามารถสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายบันทึกย่อเพื่อสร้างความประหลาดใจ และ delight ผู้ชมของคุณโดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์อักษรศิลป์ตาราง หรือรูปภาพ หรือคุณสามารถเพิ่มโลโก้บริษัทหรือข้อความเช่นแบบร่าง หรือลับ เฉพาะ หน้าบันทึกย่อของคุณทั้งหมด คุณสามารถจัดเรียงพื้นที่สำรองไว้และเปลี่ยนฟอนต์ของธีม สีของธีม และเอฟเฟ็กต์ของธีมให้ตรงกับสไลด์ของคุณเพื่อสร้างลักษณะสอดคล้องกันสำหรับทั้งสไลด์ของคุณและเอกสารประกอบคำบรรยาย

รูปภาพหรือวัตถุอื่น ๆ ที่คุณเพิ่มลงในมุมมองหน้าบันทึกย่อปรากฏ บนหน้าการพิมพ์บันทึกย่อของคุณ แต่ไม่ได้อยู่ บนหน้าจอของคุณในมุมมองปกติ ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเว็บเพจ รูปภาพหรือวัตถุไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ แม้ว่าบันทึกย่อของคุณทำ

คุณอาจต้องการทดลองใช้ และทำหลายขั้นตอนด้านล่างนี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างชุดที่น่าสนใจของหน้าบันทึกย่อ

หน้าบันทึกย่อ

ด้านบนของเพจ

จัดเรียงพื้นที่สำรองไว้

คุณสามารถย้ายพื้นที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนต้นแบบบันทึกย่อ หรือเปลี่ยนจากแนวตั้งเมื่อต้องการวางแนวนอนเพื่อที่แสดงหน้าบันทึกย่อของคุณได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกราฟิก SmartArt บนสไลด์ของคุณคุณอาจต้องการเปลี่ยนการวางแนวของตัวแทนรูปภาพนิ่ง เมื่อต้องการแสดงผลได้ดีขึ้นกราฟิก SmartArt บนหน้าบันทึกย่อของคุณ

ย้ายพื้นที่สำรองไว้

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 2. เมื่อต้องการย้ายแทนเนื้อความ หรือรูปภาพนิ่ง ชี้ไปเส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว ลากพื้นที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งใหม่

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้ววางตำแหน่งพื้นที่สำรองไว้ บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เปลี่ยนการวางแนวของพื้นที่สำรองไว้

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวตัวแทนเนื้อหา คลิกการวางแนวหน้าของบันทึกย่อ แล้ว คลิ กแนวตั้ง หรือแนวนอน

   การวางแนวหน้าบันทึกย่อ

  • การเปลี่ยนการวางแนวตัวแทนรูปภาพนิ่ง คลิกการวางแนวสไลด์ แล้ว คลิ กแนวตั้ง หรือแนวนอน

   รูปการวางแนวภาพนิ่งบันทึกย่อ

 3. เมื่อคุณวางแนว การเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วบนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

ด้านบนของเพจ

เพิ่มกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์หน้าบันทึกย่อของคุณ

คุณสามารถใช้กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ เพื่อระบุว่า การนำเสนอของคุณเป็นแบบร่าง หรือลับเฉพาะ

การเพิ่มกล่องข้อความ

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ คลิกในพื้นที่สำรองไว้เนื้อความ ที่ด้านล่างของหน้าบันทึกย่อ และ แล้ว ลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

 3. ใส่ข้อความในกล่องข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

 5. จัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ โดยใช้ตัวเลือกจัดรูปแบบในกลุ่มฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก หรือตัวเลือกในกลุ่มสไตล์รูปร่าง ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกในกลุ่มสไตล์รูปร่าง การจัดรูปแบบกล่องข้อความเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม หรือลบการเติม เค้าร่าง หรือเอฟเฟ็กต์สำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

 6. หลังจากที่คุณวางตำแหน่ง และจัดรูปแบบข้อความและกล่องข้อความ บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เพิ่มอักษรศิลป์

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้กระบวนงานนี้ หน้าบันทึกย่อเดียวเท่านั้นให้คลิกหน้าบันทึกย่อ แทนที่เป็นต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วคลิกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

 3. ใส่ข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งอักษรศิลป์ คลิกที่นั่น จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว ลากอักษรศิลป์ไปยังตำแหน่งใหม่

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของอักษรศิลป์ใช้ตัวเลือกในสไตล์อักษรศิลป์ กลุ่ม ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 6. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของอักษรศิลป์ บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เคล็ดลับ: คุณสามารถหมุนกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์เพื่อทำให้ดูโดดเด่นจากบันทึกย่อใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในหน้าของบันทึกย่อ หรือทำให้กล่องข้อความหรืออักษรศิลป์โปร่งใสมากขึ้น โดยการเปลี่ยนสีเติมหรือเค้าร่าง

ด้านบนของเพจ

เพิ่มภาพตัดปะรูปภาพหรือคลิปอาร์ตหน้าบันทึกย่อของคุณ

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

  • เมื่อต้องการใช้รูปภาพ คลิกรูปภาพ รูปภาพที่คุณต้องการค้นหาตำแหน่ง และ แล้ว คลิกแทรก

  • เมื่อต้องการใช้คลิปอาร์ตคลิปอาร์ต ในตัวปะบานหน้าต่างงาน ในกล่องค้นหา ใดพิมพ์คำหรือวลีที่อธิบายคลิป ที่คุณ ต้อง หรือพิมพ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อไฟล์ของภาพตัดปะ แล้ว คลิ กไป

   เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

 3. การปรับขนาดของรูปภาพหรือคลิปอาร์ต หรือจัดตำแหน่งรูปภาพหรือคลิปอาร์ต คลิกขวาที่รูปภาพหรือคลิปเสียงบนสไลด์ แล้ว คลิกขนาดและตำแหน่ง บนเมนูทางลัด

 4. เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพหรือคลิปอาร์ตรูปวาดแบบลาย บนแท็บขนาด ภายใต้มาตราส่วน เพิ่ม หรือลดการตั้งค่าในกล่องความสูง และความกว้าง

  เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนความสูงต่อความกว้างของรูปภาพหรือภาพตัดปะในขณะปรับมาตราส่วน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางของภาพตัดปะรูปภาพหรือคลิปเสียงบนหน้าบันทึกย่อ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับขนาดของรูปภาพต้นฉบับ

 5. ในการเคลื่อนย้ายรูปภาพหรือภาพตัดปะบนภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ตำแหน่ง แล้วใส่การตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่คุณต้องการในกล่อง แนวนอน และ แนวตั้ง

 6. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของรูปภาพหรือคลิปอาร์ตมีหน้า ตา บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความโปร่งใสของรูปภาพเปลี่ยนเส้นขอบรูปภาพ หรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์โดยใช้ตัวเลือกภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

ด้านบนของเพจ

เพิ่มรูปร่างหน้าบันทึกย่อของคุณ

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้กระบวนงานนี้ หน้าบันทึกย่อเดียวเท่านั้นให้คลิกหน้าบันทึกย่อ แทนที่เป็นต้นแบบบันทึกย่อ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 3. คลิกรูปร่า งที่คุณต้อง คลิกในพื้นที่สำรองไว้เนื้อความ แล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. เมื่อต้องการเพิ่มเติม เค้า ร่าง หรือเอฟเฟ็กต์รูปร่าง ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกลุ่มสไตล์รูปร่าง

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 5. เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของรูปร่าง บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

ด้านบนของเพจ

เพิ่มเอฟเฟ็กต์หน้าบันทึกย่อของคุณ

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 2. เลือกข้อความกล่องข้อความ, อักษรศิลป์ รูปภาพ หรืออื่น ๆวัตถุ ที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ไป

 3. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง จากนั้น คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ ดูเพิ่ม หรือลบการเติม เค้าร่าง หรือเอฟเฟ็กต์สำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์หรือเพิ่มหรือลบสีเติมหรือร่างเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

 4. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เคล็ดลับ: คุณอาจต้องการเปลี่ยนการวางแนวของพื้นที่สำรองไว้เนื้อความ หรือย้ายพื้นที่สำรองไว้เนื้อความหรือรูปภาพนิ่งพื้นที่สำรองไว้เพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของหน้าบันทึกย่อของคุณได้

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม สีของธีม หรือเอฟเฟ็กต์ของธีม

แบบเอกสารธีม คือชุดของการจัดรูปแบบตัวเลือกซึ่งประกอบด้วยชุดของสีของธีม ชุดของฟอนต์ของธีม (รวมทั้งส่วนหัวและเนื้อความข้อความฟอนต์), และชุดของเอฟเฟ็กต์ของธีม (รวมถึงเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม) เอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้Microsoft Office PowerPoint 2007 มีรูปแบบที่อยู่ภายในซึ่งสามารถเอกสารเปล่า ใหม่

เปลี่ยนฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมประกอบด้วยฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์เนื้อความข้อความ เมื่อคุณคลิกปุ่มฟอนต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถเห็นชื่อของแบบอักษรหัวเรื่องและเนื้อความฟอนต์ของข้อความที่ใช้สำหรับแต่ละชุดรูปแบบอักษรภายใต้ชื่อฟอนต์ของธีม

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกฟอนต์ แล้ว คลิ กฟอนต์ที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้น บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เปลี่ยนสีของชุดรูปแบบ

สีของธีมประกอบด้วยสี่ข้อความ และสีพื้นหลัง สีเน้น 6 และเชื่อมโยงหลายมิติสองสี สีบนปุ่มสีของธีม รูปปุ่ม ตัวแทนข้อความและพื้นหลังสีปัจจุบัน ชุดของสีที่คุณเห็นอยู่ถัดจากชื่อสีของธีม หลังจากที่คุณคลิกที่ปุ่มสีของธีม แทนสีธีมที่เน้นและเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อคุณเลือกไว้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สีเพื่อสร้างสีของธีม สีที่จะแสดงอยู่บนปุ่มสีของธีม และถัดจากชื่อสีของธีม จะเปลี่ยนตามไปด้วย ชุดของคุณเอง

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกสี แล้ว คลิ กสีที่ใช้ในสไลด์ของคุณหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้น บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของธีม

เอฟเฟ็กต์ของธีมมีชุดของเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม เมื่อคุณคลิกปุ่มเอฟเฟ็กต์ของธีม รูปปุ่ม คุณสามารถเห็นเส้นและเติมลักษณะพิเศษที่ใช้สำหรับแต่ละชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมในรูปขนาดย่อที่แสดง ด้วยชื่อเอฟเฟ็กต์ของธีม

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกต้นแบบบันทึกย่อ

  รูปกลุ่มมุมมองการนำเสนอ

 2. บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกเอฟเฟ็กต์

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

 3. เลือกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น บนแท็บต้นแบบบันทึกย่อ ในกลุ่มปิด คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

  แท็บต้นแบบบันทึกย่อ

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างฟอนต์ของธีมหรือสีของธีมของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนำไปใช้ หรือกำหนดธีมเอกสาร

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×