เพิ่มผู้ใช้หลายคนพร้อมกันใน Office 365 - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

ก่อนที่สมาชิกในทีมของคุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึงบริการ Office 365 ได้นั้น แต่ละคนจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของตนเอง ถ้าคุณมีสมาชิกหลายคน คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของทุกคนได้ในครั้งเดียวจากสเปรดชีต Excel หรือไฟล์อื่นที่บันทึกในรูปแบบ CSV ไม่แน่ใจว่ารูปแบบ CSV คืออะไรใช่ไหม

สัญลักษณ์กล้องวิดีโอ ดูวิดีโอสั้นๆ ที่อธิบายวิธีเพิ่มผู้ใช้วิดีโอ: การเพิ่มผู้ใช้

คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้หลายคนใน Office 365

 1. ดาวน์โหลดตัวอย่างสเปรดชีตนี้ แล้วเปิดใน Excel

  สเปรดชีตของคุณต้องใช้ส่วนหัวของคอลัมน์เดียวกันกับในสเปรดชีตตัวอย่าง และต้องมีค่าสำหรับชื่อผู้ใช้ (เช่น punyaa@contoso.com) และชื่อที่ใช้แสดง (เช่น Punyaa Mookjai) สำหรับผู้ใช้แต่ละคน เมื่อต้องการปล่อยให้เขตข้อมูลอื่นๆ ว่างไว้ ให้เคาะเว้นวรรคและใส่เครื่องหมายจุลภาคในเขตข้อมูลตามรูปที่แสดงด้านล่าง

  A sample CVS file that has blank rows specified

  ถ้าคุณมีผู้ใช้ที่ทำงานในต่างประเทศ คุณต้องสร้างสเปรดชีตสำหรับผู้ใช้ในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น สเปรดชีตหนึ่งสำหรับแสดงรายการของทุกคนที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกสเปรดชีตแสดงรายการของทุกคนที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เนื่องจากความพร้อมใช้งานของบริการ Office 365 จะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

  เคล็ดลับ:    ก่อนที่คุณจะเพิ่มผู้ใช้จำนวนมากใน Office 365 คุณอาจต้องการฝึกปฏิบัติกับตัวอย่างสเปรดชีต ตัวอย่างเช่น แก้ไขสเปรดชีตตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลของผู้ใช้จำนวนหนึ่ง สมมติว่าประมาณ 5 หรือ 10 คน แล้วบันทึกไฟล์ด้วยชื่อใหม่ ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในกระบวนการนี้ ตรวจสอบผลลัพธ์ จากนั้นลบบัญชีผู้ใช้ใหม่แล้วเริ่มต้นอีกครั้ง ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถฝึกรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณได้ ให้ดูที่ เคล็ดลับการจัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณ

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 3. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 4. สำหรับผู้ที่จะใช้บริการ Office 365 พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ดังนั้นก่อนที่จะดำเนินการต่อ คุณอาจต้องการตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์การใช้งานเพียงพอสำหรับทุกคนที่มีรายชื่อในสเปรดชีตของคุณ เลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน เพื่อดูว่าคุณมีสิทธิ์การใช้งานเพียงพอหรือไม่ ถ้าคุณต้องการซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม ให้เลือก เปลี่ยนจำนวนสิทธิ์การใช้งาน หรือคุณจะเรียกใช้ตัวช่วยสร้างและมอบหมายสิทธิ์ที่คุณมีไปก่อน แล้วค่อยซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมในภายหลังและเรียกใช้ตัวช่วยสร้างอีกครั้งก็ได้

 5. ตอนนี้ให้ไปที่ตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม: เลือก ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ เลือก The icon for adding many users to Office 365 ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  An image of the Users section of the Office 365 admin center

  ตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม จะปรากฏขึ้นและนำคุณไปตามขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่มใน Office 365

 6. ในขั้นตอนที่ 1 - เลือกไฟล์ CSV ให้ระบุสเปรดชีตของคุณเองดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  Step 1 of the Bulk Add Users Wizard - Select CSV File

 7. ในขั้นตอนที่ 2 - การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวช่วยสร้างจะแจ้งให้คุณทราบว่าเนื้อหาในสเปรดชีตมีการจัดรูปแบบไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

  Step 2 of the Bulk Add Users Wizard - Verification

 8. ในขั้นตอนที่ 3 - การตั้งค่า ให้เลือก อนุญาต เพื่อให้บุคคลตามในรายการในสเปรดชีตของคุณสามารถใช้ Office 365 ได้ ให้เลือกประเทศที่บุคคลเหล่านี้จะใช้ Office 365 ด้วย โปรดจำไว้ว่า ถ้ามีคนในองค์กรของคุณต้องใช้ Office 365 ในประเทศอื่น ให้สร้างอีกสเปรดชีตหนึ่งที่มีชื่อของพวกเขาแล้วเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม อีกครั้งเพื่อเพิ่มผู้ใช้

  Step 3 of the Bulk Add Users Wizard - Settings

 9. หน้ามอบหมายสิทธิ์การใช้งานจะบอกให้คุณทราบเกี่ยวกับจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่พร้อมใช้งาน

  Step 4 of the Bulk Add Users wizard - Licenses

  คุณสามารถเลือก ซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม แต่คุณจะออกจากตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม และไปยัง การเรียกเก็บเงิน ในพอร์ทัลผู้ดูแลระบบของ Office 365 หลังจากซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มแล้ว คุณจะต้องรอการประมวลผลคำสั่งซื้อสักครู่ จากนั้นให้เริ่มตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม อีกครั้ง

  ถ้าคุณไม่ซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม จะสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในสเปรดชีตของคุณไม่ได้

  ในตัวอย่างนี้ เราไม่ซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม และดำเนินการต่อในตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม

 10. ในขั้นตอนที่ 5 - ส่งผลลัพธ์ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้ได้รับอีเมลรายการทั้งหมดของชื่อผู้ใช้ Office 365 และรหัสผ่านชั่วคราวของบุคคลในสเปรดชีต

  Step 5 of the Bulk Add Users Wizard - Send Results

  อีเมลต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5 - ส่งผลลัพธ์ อีเมลนี้จะระบุว่าสร้างบัญชีผู้ใช้บัญชีใดบ้าง โปรดสังเกตว่า มีบางบัญชีที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น เนื่องจากมีสิทธิ์การใช้งานไม่เพียงพอ

  A sample e-mail with user credential information

  คุณสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มในภายหลังแล้วเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม กับสเปรดชีตเดิมได้ ตัวช่วยสร้างจะข้ามผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้แล้ว โดยในรายงานผลลัพธ์จะระบุว่า "ชื่อผู้ใช้ซ้ำ" เพื่อแสดงถึงคนที่มีบัญชีผู้ใช้นั้นแล้ว

 11. หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม จะแสดงรายการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชั่วคราว ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  Step 6 of the Bulk Add Users Wizard - Send Results

 12. หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้ใน Office 365 แล้ว คุณจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของพวกเขาให้พวกเขาทราบด้วย ทำตามวิธีการปกติของคุณในการแจ้งรหัสผ่านใหม่และรวมถึงการอ้างอิงไปยัง ศูนย์การเรียนรู้ Office 365 ด้วย ศูนย์การเรียนรู้มีคู่มือสั้นๆ สำหรับช่วยให้ทุกคนเริ่มต้นใช้งานและทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนถัดไป

 1. (ทำหรือไม่ก็ได้) กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ หลังจากที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ผู้ใช้ของคุณแล้ว คุณอาจต้องการกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้จำนวนหนึ่งเพื่อให้พวกเขาทำงานของผู้ดูแลระบบได้ เช่น การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้ใหม่ และการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรของคุณ

 2. (ทำหรือไม่ก็ได้) โยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365 คุณสามารถคัดลอกหรือนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และข้อมูลปฏิทินจากบัญชีผู้ใช้อื่นลงในบัญชีผู้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจของผู้ใช้ของคุณได้ นี่เป็นขั้นตอนสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้หลายคนใน Office 365

ไม่แน่ใจว่ารูปแบบ CSV คืออะไรใช่ไหม

ไฟล์ CSV คือไฟล์ที่มีค่าที่ถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์เช่นนี้ด้วยโปรแกรมตัวแก้ไขข้อความโปรแกรมใดก็ได้ หรือโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Excel

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดสเปรดชีตตัวอย่างนี้ โปรดทราบว่า Office 365 ต้องใช้ส่วนหัวของคอลัมน์ซึ่งอยู่ในแถวแรก ดังนั้น ห้ามแทนที่แถวแรกด้วยข้อความอื่น

บันทึกไฟล์ด้วยชื่อใหม่ แล้วระบุรูปแบบเป็น CSV

An image of how to save a file in Excel in CSV format

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ คุณอาจได้รับพร้อมท์แจ้งว่าฟีเจอร์บางอย่างในเวิร์กบุ๊กของคุณจะสูญหายถ้าคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ CSV ซึ่งไม่เป็นไร ให้คลิก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ

A picture of the prompt you might get from Excel asking if you really want to save the file as a CSV format

เคล็ดลับสำหรับการจัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณเพื่อเพิ่มผู้ใช้หลายคนใน Office 365

 • ฉันต้องมีส่วนหัวของคอลัมน์เป็นชื่อเดียวกับในสเปรดชีตตัวอย่างหรือไม่ ใช่ สเปรดชีตตัวอย่างจะมีส่วนหัวของคอลัมน์ในแถวแรก ซึ่งส่วนหัวเหล่านี้จำเป็นต้องมี ให้สร้างแถวใต้ส่วนหัวสำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่คุณต้องการเพิ่มลงใน Office 365 ถ้าคุณเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบส่วนหัวของคอลัมน์ออก Office 365 อาจไม่สามารถสร้างผู้ใช้จากข้อมูลในไฟล์ดังกล่าวได้

 • จะเป็นอย่างไร ถ้าฉันไม่มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้แต่ละคน ชื่อผู้ใช้และชื่อที่แสดงถือเป็นสิ่งจำเป็น และคุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่ได้โดยปราศจากข้อมูลเหล่านี้ ถ้าคุณไม่มีข้อมูลอื่นๆ บางอย่าง เช่น โทรสาร คุณสามารถใช้ช่องว่างตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค เพื่อบ่งชี้ว่าเขตข้อมูลดังกล่าวควรเว้นว่างเอาไว้

 • สเปรดชีตควรมีขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใด สเปรดชีตจะต้องมีอย่างน้อยสองแถว แถวหนึ่งเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ (ป้ายชื่อคอลัมน์ของข้อมูลผู้ใช้) และอีกแถวหนึ่งสำหรับผู้ใช้ คุณไม่สามารถมีได้มากกว่า 251 แถว ถ้าคุณจำเป็นต้องนำเข้าผู้ใช้มากกว่า 250 ราย คุณสามารถสร้างสเปรดชีตได้มากกว่าหนึ่งไฟล์

 • ฉันสามารถใช้ภาษาใดได้บ้าง เมื่อคุณสร้างสเปรดชีต คุณสามารถใส่ป้ายชื่อคอลัมน์ของข้อมูลผู้ใช้เป็นภาษาหรืออักขระใดๆ ก็ได้ แต่คุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงลำดับของป้ายชื่อตามที่แสดงไว้ในตัวอย่าง จากนั้นคุณสามารถป้อนข้อมูลในเขตข้อมูลโดยใช้ภาษาหรืออักขระใดก็ได้ แล้วจึงบันทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบ Unicode หรือ UTF-8

 • ถ้าฉันจะเพิ่มผู้ใช้จากหลายๆ ประเทศหรือหลายภูมิภาค ฉันต้องทำอย่างไร ให้สร้างสเปรดชีตแยกต่างหากสำหรับแต่ละประเทศ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม สำหรับแต่ละสเปรดชีต โดยระบุตำแหน่งที่ตั้งเดียวให้กับผู้ใช้ทุกคนในไฟล์ที่คุณกำลังทำงานอยู่

 • มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนอักขระที่ฉันสามารถใช้ได้หรือไม่ ตารางต่อไปนี้แสดงป้ายชื่อคอลัมน์ของข้อมูลผู้ใช้ และความยาวสูงสุดของจำนวนอักขระสำหรับสเปรดชีตตัวอย่างแต่ละไฟล์

ป้ายชื่อ คอลัมน์ ข้อมูล ผู้ใช้

ความยาวสูงสุดของอักขระ

ชื่อ ผู้ใช้ (ต้องระบุ)

79 ตัวซึ่งรวมถึงเครื่องหมาย (@) ในรูปแบบ name@domain <ส่วนขยาย> นามแฝงของผู้ใช้จะต้องมีอักขระไม่เกิน 30 ตัว และชื่อโดเมนสามารถมีอักขระได้ไม่เกิน 48 ตัว

ชื่อ

64

นามสกุล

64

ชื่อที่แสดง (ต้องระบุ)

256

ตำแหน่งงาน

64

แผนก

64

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

128

โทรศัพท์สำนักงาน

64

โทรศัพท์มือถือ

64

แฟกซ์

64

ที่อยู่

1023

เมือง

128

จังหวัด

128

รหัสไปรษณีย์

40

ประเทศ

128

การแก้ไขปัญหาเมื่อเพิ่มผู้ใช้ใน Office 365

 • ตรวจสอบอีกครั้งว่าสเปรดชีตมีการจัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตรวจสอบส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับส่วนหัวในสเปรดชีตตัวอย่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามกฎความยาวของอักขระ และแยกแต่ละเขตข้อมูลด้วยเครื่องหมายจุลภาคแล้ว

 • ถ้าคุณไม่เห็นผู้ใช้ใหม่ใน Office 365 ทันที โปรดรอสักครู่ อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลครอบคลุมบริการทั้งหมดใน Office 365

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา