เพิ่มผู้ใช้ลงใน Office 365 สำหรับธุรกิจ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มผู้ใช้ลงใน Office 365 คือการเพิ่มในขณะที่คุณกำลังกำหนดค่าบริการในครั้งแรกโดยใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มบุคคลลงใน Office 365 เพิ่มเติมหลังจากการตั้งค่าครั้งแรกได้ตลอดเวลา

ข้อมูลในบทความนี้นำไปใช้กับบุคคลที่มการสมัครใช้งานทางธุรกิจ Office 365และการสมัครใช้งานที่ไม่แสวงหากำไร

เพิ่มผู้ใช้ลงใน Office 365 หลังจากการตั้งค่าเริ่มต้น

การสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 ในองค์กรขนาดเล็ก   

ระดับความยาก   

เพิ่มผู้ใช้ทีละคน ใช้วิธีนี้เมื่อคุณมีผู้ใช้เพียงไม่กี่คนที่จะเพิ่มไปยัง Office 365

ง่าย

เพิ่มผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน ใช้วิธีนี้เพื่อสร้างกลุ่มบัญชีผู้ใช้จากรายการของบุคคลในสเปรดชีต

ปานกลาง

สร้างหรือแก้ไขผู้ใช้ (Small Business) ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ครั้งละหนึ่งรายหรือแบบกลุ่ม ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณมีแผน Office 365 Small Business เท่านั้น

ง่ายและปานกลาง

การสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 ในองค์กรขนาดใหญ่   

ระดับความยาก   

เพิ่มผู้ใช้ลงใน Office 365 ด้วย Windows PowerShell ใช้วิธีนี้เพื่อเริ่มกระบวนการในการสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 และกำหนดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณคุ้นเคยกับการใช้ cmdlet Windows PowerShell ให้เลือกวิธีการนี้

ปานกลาง

ใช้เครื่องมือเชื่อมต่อสำหรับ Azure Active Directory ใช้เครื่องมือ Azure AD Connect เพื่อทำสำเนาบัญชีต่างๆ ของผู้ใช้ Active Directory (และวัตถุอื่นๆ ของ Active Directory) ใน Office 365การซิงค์จะเพิ่มบัญชีผู้ใช้เท่านั้น คุณจำเป็นจะต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้ที่ซิงค์ก่อน ผู้ใช้จึงจะสามารถใช้อีเมลได้

ยาก

โยกย้ายบัญชีผู้ใช้อีเมลหลายบัญชีไปยัง Office 365 เมื่อคุณโยกย้ายกล่องจดหมายหลายกล่องไปยัง Office 365 โดยใช้วิธีแบบเคลื่อนย้าย แบบกำหนดลำดับขั้น หรือ Exchange แบบไฮบริด คุณจะเพิ่มผู้ใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการโยกย้ายโดยอัตโนมัติ

ยาก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน   

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×