เพิ่มผู้ใช้ครั้งละหนึ่งคนใน Office 365 - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำติชมของลูกค้าช่วยให้บทความนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2016

บุคคลในทีมของคุณแต่ละคนต้องมีบัญชีผู้ใช้ก่อนจึงจะสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึง Office 365 สำหรับธุรกิจ วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้คือ การเพิ่มทีละบัญชีในศูนย์การจัดการ Office 365เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนี้ สมาชิกในทีมของคุณจะมีสิทธิ์การใช้งาน Office 365, ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบ และกล่องจดหมาย Office 365

คุณเห็นศูนย์การจัดการเวอร์ชันไหน

ภาพประกอบของศูนย์การจัดการ Office 365 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์การจัดการ Office 365

ถ้าคุณเห็นข้อมูลนี้ ทำตามขั้นตอน:

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ในศูนย์การจัดการ O365

ภาพประกอบของศูนย์การจัดการ Office 365 Preview ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์การจัดการ Office 365 Preview

ถ้าคุณเห็นข้อมูลนี้ ทำตามขั้นตอน:

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ในตัวอย่างศูนย์การจัดการ

เคล็ดลับ: เรายังคงดำเนินการกับตัวอย่างศูนย์การจัดการ คุณสามารถ สลับกลับไปยังศูนย์การจัดการแบบคลาสสิก ถ้าการตั้งค่าหรืองานที่คุณต้องการยังไม่พร้อมใช้งานในตัวอย่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. บนโฮมเพจ เลือก เพิ่มผู้ใช้

  บนโฮมเพจตัวอย่างศูนย์การจัดการ เลือก เพิ่มผู้ใช้
 4. พิมพ์ชื่อของผู้ใช้แล้วเลือกโดเมนที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อของผู้ใช้คือ Jakob และโดเมนของเขาคือ contoso.com เขาจะลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยการพิมพ์ jakob@contoso.com

  ชื่อผู้ใช้และโดเมนจะเป็นรหัสผู้ใช้ Office 365 ของผู้ใช้

 5. เมื่อต้องการใส่ข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติมสำหรับบุคคลนี้ เช่น โทรศัพท์มือถือและที่อยู่ ขยายส่วน ข้อมูลผู้ติดต่อ แล้วใส่ข้อมูล

  ขยายส่วนข้อมูลผู้ติดต่อเพื่อใส่ข้อมูลตัวเลือก เช่น โทรศัพท์มือถือและที่อยู่

 6. ในส่วน รหัสผ่าน ค่าเริ่มต้นกำหนดไว้เพื่อให้ Office 365 สร้างรหัสผ่านชั่วคราวใหม่สำหรับบุคคลนั้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการสร้างรหัสผ่านเริ่มต้นอื่นสำหรับบุคคลนั้น ให้เลือก อนุญาตให้ฉันสร้างรหัสผ่าน แล้วพิมพ์รหัสผ่านที่คาดเดายากที่ตรงตามแนวทางที่แสดงอยู่ในรูปต่อไปนี้สองครั้ง

  แสดงข้อกำหนดด้านรหัสผ่านถ้าคุณตัดสินใจที่จะสร้างรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้

  เนื่องจากรหัสผ่านเริ่มต้นจะเป็นรหัสผ่านแบบชั่วคราวเสมอ บุคคลนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อพวกเขาลงชื่อเข้า Office 365 ในครั้งแรก ให้เลือก กำหนดให้ผู้ใช้นี้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองเมื่อลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก เมื่อบุคคลนั้นลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com เป็นครั้งแรก พวกเขาจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง

 7. เนื่องจากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณจะได้รับสำเนารหัสผ่านชั่วคราวของผู้ใช้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ Office 365 ใหม่ได้รับสำเนาอีเมลนี้ ใน ใส่รหัสผ่านใหม่ในกล่องของผู้รับต่อไปนี้ อย่าลืมใส่อีเมลแอดเดรสที่บุคคลนั้นใช้งานในปัจจุบัน อย่าส่งอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรส Office 365 ใหม่ของพวกเขาเพราะพวกเขายังไม่สามารถรับได้

 8. ถ้าคุณต้องการมอบหมายสิทธิ์การจัดการผู้ใช้ ขยายส่วน บทบาท และเลือก ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง บุคคลนี้จะสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม รีเซ็ตรหัสผ่าน และทำสิ่งอื่นๆ ที่ผู้ดูแลระบบสามารถทำได้ใน ศูนย์การจัดการ Office 365

  ขยายบทบาทถ้าคุณต้องการมอบหมายสิทธิ์การจัดการผู้ใช้

 9. ขยายส่วน สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อดูการสมัครใช้งานที่สามารถมอบหมายให้กับบุคคลนี้

  ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานหลายรายการ จะแสดงทั้งหมดในรายการ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานจากการสมัครใช้งานมากกว่าหนึ่งรายการให้กับผู้ใช้ใหม่ได้

  ขยายส่วนสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อดูการสมัครใช้งานทั้งหมดของคุณ

  ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานเพียงรายการเดียว พร้อมกับ Visio รายการจะสั้นกว่า คุณสามารถสร้างผู้ใช้โดยไม่กำหนดสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบ

  ส่วนสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเพียง Office 365 Business Premium
 10. และ คุณยังสามารถขยาย การสมัครใช้งาน ออกไปอีกเพื่อดูบริการทั้งหมดที่รวมอยู่ คุณสามารถปิดบริการแบบเจาะจงได้ ถ้าไม่ต้องการใช้บริการเหล่านั้นในธุรกิจของคุณ

  ขยายการสมัครใช้งานเพื่อดูว่าบริการ Office 365 ใดบ้างที่รวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับบุคคลใหม่โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งานใดๆ ที่พร้อมใช้งาน คุณจะเห็นหน้าจอยืนยันที่บ่งบอกว่าคุณให้ความยินยอมในการซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่

  เมื่อคุณกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ซึ่งคุณไม่มี คุณจะซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิกบันทึก
 11. เลือก บันทึก คุณจะเห็นการยืนยันว่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกสร้างขึ้นแล้ว

  ถ้าคุณเลือกที่จะส่งรหัสผ่านในอีเมล คุณสามารถใสที่อยู่อีเมลได้ไม่เกิน 5 รายการ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 12. ทุกคนที่คุณกำหนดให้ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจะได้รับอีเมลจากทีม Microsoft Online Services ซึ่งจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

  คุณจะได้รับอีเมลจากทีม Microsoft Online Services

  อีเมลจะประกอบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน Office 365 ของบุคคลนั้นเพื่อให้พวกเขาสามารถลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ได้ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้:

  คุณจะได้รับอีเมลที่คล้ายกันกับฉบับนี้ที่มีชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้ใหม่

 13. หลังจากที่คุณเพิ่มบุคคลใน Office 365 แล้ว คุณจะต้องแจ้งข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ของพวกเขาให้พวกเขาทราบ ให้ทำตามวิธีการปกติของคุณในการแจ้งรหัสผ่านใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. เลือก ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ เลือก ไอคอน เพิ่ม ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  คลิกเครื่องหมายบวกบนแดชบอร์ด

  ถ้าลักษณะ UI ของคุณแตกต่างจากรูปด้านบน คุณอาจมีแผน Office 365 Small Business ดูคำแนะนำเหล่านี้

  จากนั้นหน้า สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ จะแสดงขึ้น ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  รูปของหน้า สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

  ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานมากกว่าหนึ่งรายการ การสมัครใช้งานเหล่านั้นจะแสดงเป็นรายการอยู่ในส่วน เลือกสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้นี้ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานหลายรายการได้

  เลือกสิทธิ์การใช้งาน สำหรับผู้ใช้นี้จะมีรายการสิทธิ์การใช้งานถ้าคุณมีการสมัครใช้งานมากกว่าหนึ่ง
 4. บนหน้า สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้ใส่ชื่อที่ใช้แสดงและชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้คือสิ่งที่บุคคลจะใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Office 365

 5. ถ้าคุณมีโดเมนมากกว่าหนึ่งโดเมน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกโดเมนที่เหมาะกับบุคคลนั้นในดรอปดาวน์ ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  เลือกโดเมนจากกล่องดรอปดาวน์

 6. ตามค่าเริ่มต้น Office 365 จะสร้างรหัสผ่านชั่วคราวใหม่สำหรับบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการสร้างรหัสผ่านเริ่มต้นอื่นสำหรับบุคคลนั้น ให้เลือก พิมพ์รหัสผ่าน แล้วพิมพ์รหัสผ่านที่คาดเดายากสองครั้งที่ตรงตามแนวทางที่แสดงอยู่ในรูปต่อไปนี้

  แสดงข้อกำหนดด้านรหัสผ่าน เมื่อคุณพิมพ์รหัสผ่าน

  เนื่องจากรหัสผ่านเริ่มต้นจะเป็นรหัสผ่านแบบชั่วคราวเสมอ บุคคลนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อพวกเขาลงชื่อเข้า Office 365 ในครั้งแรก ให้เลือก ทำให้ผู้ใช้นี้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองด้วย Outlook Web App ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป เมื่อบุคคลนั้นลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com เป็นครั้งแรก พวกเขาจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง

 7. ในกล่อง อีเมลรหัสผ่านไปยังผู้รับต่อไปนี้ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้ได้รับสำเนาข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของบุคคลนี้

  ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ใหม่ของ Office 365 ได้รับสำเนาของอีเมลนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ใส่ที่อยู่อีเมลที่บุคคลนั้นสามารถเข้าถึงได้ อย่าส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล Office 365 ใหม่ของพวกเขา เนื่องจากผู้ใช้จะไม่สามารถรับอีเมลนั้นได้

  ตามค่าเริ่มต้น ที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกเพิ่มเนื่องจากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ แต่คุณสามารถเอาออกได้ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลได้สูงสุด 5 รายการโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  แสดงวิธีการใส่ที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งรายการโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 8. (ทำหรือไม่ก็ได้) ถ้าคุณก็มีจำนวนสิทธิ์การใช้งานไม่พอสำหรับการมอบหมายให้กับผู้ใช้รายใหม่นี้ คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับ ซื้อสิทธิ์การใช้งาน ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  ซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม

  ถ้าคุณเลือก ซื้อสิทธิ์การใช้งาน อินสแตนซ์อื่นของพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Office 365 จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณทำการสั่งซื้อ หลังจากที่คุณซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดอินสแตนซ์พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Office 365 แล้วเริ่มกระบวนการในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

 9. เลือก สร้าง เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

  ในตอนนี้ อีเมลจาก Microsoft Online Services Team จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ระบุไว้

  ชื่อเรื่องอีเมลจาก Microsoft Online Services Team

  เนื้อหาของอีเมลจะมีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  ตัวอย่างอีเมลที่มีบัญชีผู้ใช้ Office 365 และข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 10. หลังจากที่คุณเพิ่มบุคคลใน Office 365 แล้ว คุณจะต้องแจ้งข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ของพวกเขาให้พวกเขาทราบ ให้ทำตามวิธีการปกติของคุณในการแจ้งรหัสผ่านใหม่

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

 • เพิ่มผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน คุณสามารถใช้สเปรดชีตเพื่อเพิ่มบุคลเป็นกลุ่มลงใน Office 365 ได้

 • คุณต้องการเพิ่มผู้ใช้ระหว่างเดินทางหรือไม่ ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพิ่มผู้ใช้ระหว่างเดินทางโดยใช้ แอปผู้ดูแลระบบ Office 365 สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใส่หมายเลขอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และเราจะส่งข้อความถึงคุณ หรือคุณสามารถรับแอปนี้ได้จาก Store ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 • สำรวจวิธีอื่นๆ ในการเพิ่มผู้ใช้ลงใน Office 365 ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คุณอาจต้องการให้การสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 ด้วย Windows PowerShell เป็นไปโดยอัตโนมัติ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 ในระหว่างการโยกย้ายอีเมลจาก Exchange

 1. ในตอนนี้ บุคคลเหล่านี้มีบัญชีผู้ใช้แล้ว และจำเป็นต้องติดตั้ง Office บนพีซีหรือ Mac ของพวกเขา บุคคลในทีมของคุณแต่ละคนสามารถใช้ Office 365 บนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุด 5 เครื่อง

 2. บุคคลในทีมของคุณแต่ละคนยังสามารถติดตั้งแอป Office Mobile บนแท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง เช่น iPhones, iPads และโทรศัพท์และแท็บเล็ต Android ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะสามารถแก้ไขไฟล์ Office ได้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของพวกเขาได้ทุกที่

  ให้ดูที่ ตั้งค่า Office 365 สำหรับธุรกิจ สำหรับรายการที่ครอบคลุมขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมด

 3. เพิ่มรูปถ่ายของผู้ใช้ไปยัง Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณไม่สามารถเพิ่มรูปถ่ายผู้ใช้ไปยัง Office 365 แทนบุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขอให้พวกเขาเพิ่มรูปถ่ายได้ และรูปถ่ายจะปรากฏในศูนย์การจัดการ Office 365 บนเพจ ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้ (อาจใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเผยแพร่ในระบบก่อนที่จะแสดงผล)

  ถามผู้ใช้ของคุณเพื่อเพิ่มรูปถ่ายของพวกเขาเพื่อให้คุณเห็นในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ ถ้าไม่มีประโยชน์ และคุณกำลังประสบปัญหาในการเพิ่มบุคคลอื่นไปในการสมัครใช้งานของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบ เราจะตรวจสอบขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!