เพิ่มบัญชีผู้ใช้ MSN Hotmail หรือ Windows Live Mail

คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ MSN Premium, MSN Hotmail Plus และ Microsoft Office Outlook Live กับ Microsoft Office Outlook 2007 นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของ MSN Personal Address บริการ Windows Live Custom Domains และ Windows Live Mail ้ใน Office Outlook 2007

ตัวเชื่อมต่อของ Microsoft Office Outlook สำหรับ Add-in ของ Windows Live Mail เป็นวิธีใช้ Office Outlook 2007 ด้วยบริการเหล่านี้ Add-in ของ Outlook นี้จะใช้การทำงานร่วมกันที่มีคุณลักษณะเพียบพร้อมระหว่างบริการของ Outlook และ Windows Live Mail ซึ่งให้การทำข้อมูลให้ตรงกันแบบสองทิศทางสำหรับข้อความอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และบันทึกย่อ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลฟรีจาก MSN Hotmail, Windows Live Mail หรือ Windows Live Custom Domains คุณไม่สามารถใช้ Outlook เพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows Live Mail โดยอัตโนมัติ

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows Live Mail ด้วยตนเอง

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows Live Mail โดยอัตโนมัติ

 1. ปิด Outlook จากนั้นติดตั้งตัวเชื่อมต่อของ Office Outlook สำหรับ Live Mail ตามคำแนะนำที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการบัญชีผู้ใช้

 2. เริ่มต้นโปรแกรม Outlook

  กล่องโต้ตอบ Microsoft Office Access จะปรากฏ

  การกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อของ Microsoft Office Outlook

  1. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณให้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น: bobby@contoso.com

  2. รหัสผ่านที่คุณป้อนควรตรงกับรหัสผ่านที่คุณสร้างไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้

  3. คุณสามารถควบคุมชื่อที่ผู้รับจดหมายของคุณจะเห็นในบรรทัด จาก คุณสามารถป้อนชื่อพร้อมกับนามสกุล ชื่ออย่างเดียว หรือชื่อเล่น

 3. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลให้ครบถ้วน

 4. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้ป้อนชื่อตามที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเห็น

 6. คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบจะแสดงพร้อมท์ให้คุณเริ่มต้น Outlook ใหม่ คุณต้องเปิด Outlook ใหม่ เพื่อเริ่มต้นใช้บัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่งเพิ่ม

  หลังจากที่เริ่มต้น Outlook ใหม่แล้ว บัญชีผู้ใช้ใหม่ของคุณจะปรากฏใน บานหน้าต่างนำทาง

  โฟลเดอร์บัญชีใหม่ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows Live Mail ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: คุณต้องติดตั้งตัวเชื่อมต่อของ Office Outlook สำหรับ Add-in ของ Live Mail ก่อนที่จะเพิ่มและตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเองสำหรับบริการที่ใช้ Windows Live Mail

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมสำหรับ Windows Live Mail หรือเพิ่มบัญชีผู้ใช้แรก ถ้าคุณหยุดการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เมื่อติดตั้งตัวเชื่อมต่อของ Office Outlook สำหรับ Add-in ของ Live Mail ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกที่ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกที่ สร้าง

 3. คลิกที่ อื่นๆ จากนั้นเลือก ตัวเชื่อมต่อของ Microsoft Office Outlook

  ตัวเลือก Add-in ของบัญชีผู้ใช้

  กล่องโต้ตอบ ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Office Outlook จะปรากฏ

  การกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อของ Microsoft Office Outlook

  1. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณให้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น: bobby@contoso.com

  2. รหัสผ่านที่คุณป้อนควรตรงกับรหัสผ่านที่คุณสร้างไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้

  3. คุณสามารถควบคุมชื่อที่ผู้รับจดหมายของคุณจะเห็นในบรรทัด ฟอร์ม คุณสามารถป้อนชื่อพร้อมกับนามสกุล ชื่ออย่างเดียว หรือชื่อเล่น

 4. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลให้ครบถ้วน

 5. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 6. ในกล่อง ชื่อ ให้ป้อนชื่อตามที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเห็น

 7. คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบจะแสดงพร้อมท์ให้คุณเริ่มต้น Outlook ใหม่ คุณต้องเปิด Outlook ใหม่ เพื่อเริ่มต้นใช้บัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่งเพิ่ม

  หลังจากที่เริ่มต้น Outlook ใหม่แล้ว บัญชีผู้ใช้ใหม่ของคุณจะปรากฏใน บานหน้าต่างนำทาง

  โฟลเดอร์บัญชีใหม่ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×