เพิ่มที่ติดต่อ

คุณสามารถเก็บและจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้โดยการสร้างที่ติดต่อ ที่ติดต่อมีลักษณะเหมือนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บข้อมูลของบุคคล ที่ติดต่ออาจมีแค่ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือมีข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ และรูปถ่าย

เมื่อคุณได้บันทึกบุคคลให้เป็นที่ติดต่อ คุณสามารถพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกของชื่อบุคคลนั้นลงในอีเมล และ Outlook จะเติมที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นให้กับคุณ หรือเพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถโทรติดต่อบุคคลนั้นได้โดยไม่ต้องค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

เพิ่มที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

 1. เปิดข้อความเพื่อให้ชื่อของบุคคลแสดงในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งต่อไปนี้ จาก:, ถึง:, สำเนาถึง: หรือ สำเนาลับถึง:

 2. คลิกขวาที่ชื่อที่ต้องการ แล้วคลิก เพิ่มไปยังที่ติดต่อ Outlook หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นมาให้คุณสามารถใส่รายละเอียดที่คุณต้องการ

Outlook จะแทรกที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อในกล่อง อีเมล และแทรกข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับที่ติดต่อที่มีอยู่ในข้อความนั้นในกล่องที่เหมาะสม ถ้าเป็นที่ติดต่อที่อยู่ในองค์กรของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงตำแหน่งงาน แผนก โทรศัพท์ และสำนักงานด้วย

 1. คลิก บันทึก

เพิ่มที่ติดต่อเองจากตั้งแต่ต้น

 1. คลิก บุคคล ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 2. ในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก ที่ติดต่อใหม่ หรือกด Ctrl+N

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างที่ติดต่อจากที่ใดก็ตามใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+C

 1. ใส่ชื่อและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการรวมไว้สำหรับที่ติดต่อ

 2. ถ้าคุณต้องการสร้างที่ติดต่ออื่นในทันที ให้คลิก บันทึกแล้วสร้าง (ด้วยวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่สำหรับที่ติดต่อแต่ละคน) หลังจากที่คุณใส่ที่ติดต่อใหม่ลงไปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

  เคล็ดลับ   ต้องการเพิ่มที่ติดต่ออื่นจากบริษัทเดียวกันใช่หรือไม่ เพียงแค่คลิกลูกศรลงขนาดเล็กที่อยู่ถัดจาก บันทึกแล้วสร้างใหม่ จากนั้นคลิก ที่ติดต่อจากบริษัทเดียวกัน

การบันทึกที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งรายการ

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์มากกว่าหนึ่งรายการสำหรับแต่ละบุคคลได้ ตัวอย่าง:

 1. บน บัตรที่ติดต่อ ใหม่ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแรกของที่ติดต่อของคุณลงในกล่อง อีเมล

 2. คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก อีเมล แล้วคลิก อีเมล 2 ที่อยู่อีเมลแรกจะได้รับการบันทึก และคุณสามารถพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่สองลงในเขตข้อมูลได้

การเพิ่มรูปถ่ายของที่ติดต่อของคุณ

ถ้าคุณได้บันทึกรูปภาพของบุคคลไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือในตำแหน่งที่ตั้งอื่น) คุณสามารถใช้รูปภาพนี้ในข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลเหล่านั้นได้

 1. คลิกรูปไอคอนในกล่องที่ติดต่อใหม่

 1. ค้นหาตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการใช้ในกล่อง เพิ่มรูปภาพของที่ติดต่อ แล้วคลิก ตกลง

วิธีอื่นๆ ในการเพิ่มที่ติดต่อ

 • นำเข้าที่ติดต่อจากไฟล์ .csv หรือ .pst    ไฟล์ .csv มีที่ติดต่อที่คุณได้ส่งออกไปเป็นไฟล์ข้อความแล้ว โดยที่แต่ละส่วนของข้อมูลของที่ติดต่อได้ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv หมายความว่า "ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค")

ไฟล์ .pst คือไฟล์ที่ส่งออกจาก Outlook ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้งาน Outlook สามารถอ่านได้

ดู การนำเข้าที่ติดต่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • รับที่ติดต่อจาก Excel    คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออกเพื่อนำข้อมูลของที่ติดต่อที่ถูกบันทึกไว้ในไฟล์ Excel เช่น .xlsx หรือ .xls เข้ามาได้

ดู การนำเข้าที่ติดต่อจากสเปรดชีต Excel เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

นำไปใช้กับ: Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา