เพิ่มตารางลงในสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในตัวระบบ Microsoft Office 2007 คุณลักษณะตารางได้ถูกมากเพิ่มขึ้น กลายเป็นเรื่องง่ายมากเพื่อนำมาใช้ใหม่ตารางจากMicrosoft Office Word 2007 หรือMicrosoft Office Excel 2007 ในงานนำเสนอMicrosoft Office PowerPoint 2007 หลังจากที่คุณสร้าง และจัดรูปแบบตารางในOffice Word 2007 หรือOffice Excel 2007 คุณสามารถวางตารางลงในงานนำเสนอที่Office PowerPoint 2007 โดยไม่ต้องปรับการดูหรือการจัดรูปแบบของตาราง หลังจากที่คุณเพิ่มตารางลงในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ของตารางใหม่ในOffice PowerPoint 2007 เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของตารางอย่างรวดเร็ว หรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มตาราง

คัดลอกตารางจาก Office PowerPoint 2007 สไลด์หนึ่งไปยังสไลด์อื่น

คัดลอกการจัดรูปแบบไปอีกตารางหนึ่งตาราง

คัดลอกตารางจาก Office Excel 2007 หรือ Office Word 2007

การวาดตาราง

แทรกตารางจาก Office Excel 2007

ลบเส้นออกจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

นำไปใช้ หรือเปลี่ยนสไตล์ตาราง

การเพิ่มตาราง

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูปแท็บ แทรก

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ย้ายตัวชี้เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ ที่คุณต้อง แล้ว คลิก

  • คลิก แทรกตาราง แล้วใส่จำนวนในรายการ จำนวนคอลัมน์ และ จำนวนแถว

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

  หลังจากคุณใส่ข้อความของคุณ ให้คลิกภายนอกตาราง

การเพิ่มแถวที่ส่วนท้ายของตาราง คลิกเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย จากนั้น กด TAB

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่ลงในตาราง คุณขั้นแรกต้องเพิ่มตารางลงในสไลด์แล้ว คัดลอกข้อความไปยังเซลล์ตาราง

ด้านบนของเพจ

คัดลอกตารางจากOffice PowerPoint 2007 สไลด์หนึ่งไปยังสไลด์อื่น

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอก

 2. วางตัวชี้ บนเส้นขอบส่วนใหญ่ด้านนอกของตาราง (แต่ไม่ได้อยู่ บนจุด), จากนั้น เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัว ลูกศรสี่หัว กด CTRL C.

 3. ย้ายไปยังสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง นั้นแล้ว กด CTRL V

  หมายเหตุ: ก่อนที่จะวางตารางของคุณลงบนสไลด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เฉพาะ บนภาพนิ่ง และไม่ได้อยู่ บนพื้นที่สำรองไว้กับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่การเพิ่มข้อความ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถทำซ้ำจากสไลด์ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การทำซ้ำสไลด์ภายในงานนำเสนอ

ด้านบนของเพจ

คัดลอกไปยังตารางอื่นการจัดรูปแบบตาราง

คุณได้โดยตรงไม่สามารถคัดลอกการจัดรูปแบบของตารางไปยังตารางอื่นที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกตารางนี้ และแทนข้อมูลของเซลล์

 1. คลิกตารางที่ มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. วางตัวชี้ บนเส้นขอบส่วนใหญ่ด้านนอกของตาราง (แต่ไม่จุด), จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว กด CTRL C.

 3. ย้ายไปยังสไลด์ที่ประกอบด้วยตารางคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบการ นั้นแล้ว กด CTRL V

  หมายเหตุ: ก่อนที่จะวางตารางของคุณลงบนสไลด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เฉพาะ บนภาพนิ่ง และไม่ได้อยู่ บนพื้นที่สำรองไว้กับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อเมื่อต้องการเพิ่มข้อความ

 4. ปรับเปลี่ยนจำนวนของแถวและคอลัมน์ในตารางใหม่เพื่อให้ตรงกับจำนวนของแถวและคอลัมน์ในตารางที่มีอยู่

 5. เลือกเซลล์ทั้งหมดในตารางอยู่ จากนั้น กด CTRL C.

 6. คลิกในเซลล์มุมบนซ้ายของตารางใหม่ จากนั้น กด CTRL V

ด้านบนของเพจ

คัดลอกตารางจากOffice Excel 2007 หรือOffice Word 2007

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคัดลอกตารางจากแผ่นงานOffice Excel 2007 คลิกเซลล์มุมบนซ้ายของตารางที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้น ลากเพื่อเลือกตาราง

  • เมื่อต้องการคัดลอกตารางจากเอกสารที่มีOffice Word 2007 คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้น ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเลือก แล้ว คลิ กเลือกตาราง

   รูปแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ของ Word

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของกลุ่มคลิปบอร์ด

 3. ในงานนำเสนอของคุณOffice PowerPoint 2007 เลือกสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอกตารางนี้ไป และบนแท็บหน้าแรก คลิกวาง

หมายเหตุ: ก่อนที่จะวางตารางของคุณลงบนสไลด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้คลิก บนภาพนิ่ง และไม่มีอยู่ ในพื้นที่สำรองไว้กับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อเมื่อต้องการเพิ่มข้อความ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอก และวางตารางจากงานนำเสนอของคุณลง บนแผ่นงาน หรือเอกสาร

ด้านบนของเพจ

การวาดตาราง

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก วาดตาราง

  รูปแท็บ แทรก

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นแบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง

 3. เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตของตารางภายนอก ลากทแยงเมื่อต้องการให้มีขนาดที่คุณต้อง

 4. เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิคอลัมน์และแถวขอบ ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกวาดตาราง และใช้ดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง แล้ว วาดขอบเขตคอลัมน์และแถวที่คุณต้องอยู่ภาย ในตาราง แต่ไม่ได้อยู่ บนเส้นขอบตาราง

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  การวาดตาราง

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการวาดตาราง กด ESC

ด้านบนของเพจ

แทรกตารางจากOffice Excel 2007

คุณสามารถสร้างตารางOffice Excel 2007 ใหม่ในOffice PowerPoint 2007 หรือคุณสามารถคัดลอก และวางตารางที่มีอยู่จาก Office Excel 2007 หรือ Office Word 2007ลงในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อคุณแทรกตารางOffice Excel 2007 ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าที่การทำงานของตาราง Excel อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนธีม ของงานนำเสนอ ธีมนำไปใช้กับตารางไม่มีการอัพเด เนื่องจากตารางเป็นตัว OLE วัตถุฝังตัว ยัง ไม่สามารถแก้ไขตาราง โดยใช้ตัวเลือกในOffice PowerPoint 2007

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตารางใน

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก กระดาษคำนวณ Excel

  รูปแท็บ แทรก

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

  หลังจากคุณใส่ข้อความของคุณ ให้คลิกภายนอกตาราง

เมื่อต้องการแก้ไขตาราง Excel หลังจากที่คุณคลิกภายนอกจะ ดับเบิลคลิกที่ตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝังเนื้อหา รวมทั้งตารางOffice Excel 2007 ในสไลด์Office PowerPoint 2007 ดูสร้าง การเปลี่ยนแปลง หรือลบวัตถุ OLE

ด้านบนของเพจ

ลบเส้นออกจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

 1. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้คลิก ยางลบ หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะ เครื่องมือวาด ใช้งานอยู่

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นยางลบตัว ยางลบที่ใช้วาดตาราง

 2. คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นการลบเส้น คลิกข้างนอกตาราง

ด้านบนของเพจ

นำไปใช้ หรือเปลี่ยนสไตล์ตาราง

ลักษณะตาราง (หรือลักษณะด่วน) เป็นการรวมกันของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมทั้งการรวมสีซึ่งได้รับมาจากสีของธีมของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มจะนำลักษณะตารางไปใช้โดยอัตโนมัติ รูปขนาดย่อของลักษณะตารางจะปรากฏในแกลเลอรี ลักษณะด่วน ในกลุ่ม ลักษณะตาราง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อ ลักษณะด่วน คุณจะสามารถเห็นได้ว่าลักษณะด่วนมีผลกระทบต่อตารางของคุณอย่างไร

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการนำลักษณะตารางใหม่หรือลักษณะตารางอื่นไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกลักษณะตารางที่คุณต้อง เมื่อต้องการดูลักษณะเพิ่มเติมของตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นผลที่ลักษณะด่วนมีต่อตารางของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเอาสไตล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างตาราง

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขตารางของคุณ โดยใช้ PowerPoint รุ่นก่อนหน้าหลังจากคุณคลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม ไม่นำไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งลักษณะภายใต้ที่ตรงกันที่ดีที่สุดสำหรับเอกสาร ยกเว้นสองจุดแรกทางด้านซ้าย(ไม่มีสไตล์ ตารางไม่ใช่ และไม่มีเส้นตารางของสไตล์ ) ลักษณะตรงกันที่ดีที่สุดสำหรับเอกสาร ภายใต้ส่วนใหญ่ทำให้ตารางถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

  • คุณสามารถเปลี่ยนเค้าร่างหรือเส้นขอบของตารางหรือเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ไปยังเซลล์ของตาราง

  • ข้อความในตารางไม่ปรากฏบนแท็บเค้าร่าง (ในบานหน้าต่างด้านซ้ายสุดในหน้าต่างโปรแกรม ในมุมมองปกติ) เฉพาะข้อความในข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ ปรากฏบนแท็บเค้าร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะของข้อความในเซลล์ตารางหรือทั้งตาราง ให้เลือกตัวเลือกบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร หรือตัวเลือกภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×