เปิด PDF ใน Word Onlineเพื่อดู พิมพ์ และแก้ไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คลิก PDF ใน OneDrive หรือไลบรารีไซต์ทีมของคุณ คุณอาจสังเกตว่า PDF ดังกล่าวเปิดใน Word Online ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถอ่าน PDF ในเบราว์เซอร์ของคุณได้โดยไม่ต้องมีตัวอ่าน PDF ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการพิมพ์ PDF คุณยังคงต้องใช้ตัวอ่าน PDF เช่น Adobe Acrobat หรือตัวอ่าน PDF ของ Windows 8 คลิก ดาวน์โหลด ใน Word Online แล้วเปิด PDF เพื่อพิมพ์ได้ตามปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พิมพ์สิ่งที่แนบมา

แก้ไขเนื้อหาของ PDF

โดยที่ PDF เปิดใน Word Online คุณสามารถทำสำเนาที่แก้ไขได้ของไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบระดับสูง เช่น ตาราง แล้วนำเนื้อหานี้มาใช้ใหม่ในเอกสารอื่นได้ด้วย

  1. โดยที่ PDF เปิดใน Word Online ให้คลิก แก้ไขใน Word แล้วคลิก แปลง
    Word Online เพื่อทำสำเนาของไฟล์ โดยไม่มีผลกับ PDF ต้นฉบับ

  2. เมื่อการแปลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก แก้ไข

    หมายเหตุ:  การแปลงอาจใช้เวลานาน โดยถ้า PDF มีรูปภาพเป็นจำนวนมาก การแปลงจะใช้งานได้ดีที่สุดกับเอกสารที่มีข้อความอยู่เป็นส่วนใหญ่

  3. ถ้า Word Online มีปัญหาในการแปลง PDF โปรแกรมจะเสนอให้ทำการแปลงจนเสร็จสมบูรณ์ใน Word 2013 ให้คลิก เปิดใน Word แล้วทำต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิด PDF ใน Word ให้ดูที่ แก้ไขเนื้อหา PDF ใน Wordวิดีโอ: แก้ไขเนื้อหา PDF ใน Word หรือทำไม PDF ของฉันจึงดูแตกต่างไปใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×