เปิดใช้งาน Office 365, Office 2016 หรือ Office 2013

เลื่อนลงแล้วเลือกผลิตภัณฑ์ Office ของคุณด้านล่าง ถ้าคุณเข้าถึงหัวข้อนี้จาก ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน คุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ Office ของคุณในตัวช่วยสร้าง ดังนี้:

แสดงเวอร์ชันของ Office ที่แสดงใน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

ถ้า ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ไม่เปิด ให้ดู ฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันอะไร

Office Home and Student, Office Home and Business, Office Professional หรือแอปพลิเคชัน Office แต่ละรายการ

เวอร์ชันเหล่านี้ของ Office เป็นแบบการซื้อครั้งเดียว ซึ่งสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้เพียงเครื่องเดียว เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

คุณมีคีย์ผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่เป็นไร ถ้าคุณไม่มี ไม่ใช่ Office ทุกเวอร์ชันที่จะมาพร้อมกับคีย์ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณได้รับสำเนา Office ของคุณ ถ้าคุณมีคีย์ผลิตภัณฑ์ ให้ดู ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ Office ของคุณได้ที่ไหน หลังจากที่คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ (ถ้ามี) ให้ดู ติดตั้ง Office หลังจากที่คุณติดตั้ง Office โปรแกรมควรเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้

BlockedProductKeyShortVersion

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Word (ไม่พบ Office ใช่หรือไม่ ดูวิธีค้นหา Office ใน Windows 10, Windows 8 และ Windows 7)

 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เมื่อได้รับพร้อมท์

 3. การเปิดใช้งานอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าการใช้งานไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้า ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ปรากฏ ให้เลือก ฉันต้องการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต จากนั้นเลือก ถัดไป ถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือก ถัดไป ให้ใช้ปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ

   แสดงตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Microsoft Office
  • ถ้า ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ไม่ปรากฏ ให้สร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาใหม่ จากนั้นไปที่ ไฟล์ > บัญชี แล้วเลือก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

   แสดงปุ่ม เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ในมุมมอง Backstage
 4. ทำตามพร้อมท์เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการเปิดใช้งาน

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Word (ไม่พบ Office ใช่หรือไม่ ดูวิธีค้นหา Office ใน Windows 10, Windows 8 และ Windows 7)

 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เมื่อได้รับพร้อมท์

 3. การเปิดใช้งานอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าการใช้งานไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้า ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ปรากฏ ให้เลือก ฉันต้องการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านทางโทรศัพท์ จากนั้นเลือก ถัดไป ถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือก ถัดไป ให้ใช้ปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ

   แสดง ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ที่เลือกตัวเลือกทางโทรศัพท์
  • ถ้า ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ไม่ปรากฏ ให้สร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาใหม่ จากนั้นไปที่ ไฟล์ > บัญชี แล้วเลือก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

   แสดงปุ่ม เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ในมุมมอง Backstage
 4. ภายใต้ ขั้นตอนที่ 1 ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาค ของคุณ จากนั้นโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ของ ศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในรายการด้านล่าง ภายใต้ประเทศ/ภูมิภาคที่คุณเลือก

  แสดงวิธีเลือกประเทศของคุณ และดูหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
 5. เมื่อได้รับพร้อมท์แล้ว ให้กรอก หมายเลขการติดตั้ง ซึ่งแสดงใน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ภายใต้ ขั้นตอนที่ 2

  แสดง หมายเลขการติดตั้ง ที่กรอกใน ศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ทางโทรศัพท์
 6. ศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะให้ หมายเลขการยืนยัน ซึ่งคุณนำมาใส่ใน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ใน ขั้นตอนที่ 3 แสดงตำแหน่งที่คุณสามารถใส่หมายเลขการยืนยันที่ ศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้มา ผ่านทางโทรศัพท์

 7. เลือก ถัดไป ทำตามพร้อมท์เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการเปิดใช้งาน ถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือก ถัดไป ใช้ปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปิดใช้งาน Office ที่มาพร้อมกับพีซีหรืออุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ ให้ดู ลองใช้ ซื้อ หรือเปิดใช้งาน Office ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

ถ้าคุณมี Office แบบซื้อครั้งเดียวหลายชุดและพบปัญหาในการเปิดใช้งาน Office ที่ติดตั้งต่อจากนั้น ให้ดู เปลี่ยนคีย์ผลิตภัณฑ์ Office ของคุณ

สำหรับ Office 2016 หรือ Office 2013 คุณสามารถติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น ถ้าคุณพยายามติดตั้งและเปิดใช้งาน Office บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (ที่คุณหรือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ) หรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าคุณเปิดใช้งานเกินขีดจำกัดแล้ว

ถ้าคุณทำตามข้อกำหนดการโอนในเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ คุณสามารถย้าย Office ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ แต่ต้องเปิดใช้งาน Office โดยใช้โทรศัพท์ แล้วถอนการติดตั้ง Office จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม

เปิดใช้งาน Office ที่ซื้อครั้งเดียวบนอุปกรณ์เครื่องอื่น
 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้ง Office บน PC หรือ MAC ของคุณ

 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์ ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้า

 3. ถอนการติดตั้ง Office จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม

อ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อรีวิวข้อกำหนดของการโอน Office
 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Word (ไม่พบ Office ใช่หรือไม่ ดูวิธีค้นหา Office ใน Windows 10, Windows 8 และ Windows 7)

 2. ไปที่ ไฟล์ > บัญชี > เกี่ยวกับชื่อโปรแกรม (เช่น เกี่ยวกับ Excel) > ดูเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับไมโครซอฟท์

 3. เงื่อนไขการโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอยู่ในส่วนเหล่านี้:

  • สำหรับ Office 2016 ให้ดูที่ส่วนที่ 3 การโอนให้กับบุคคลภายนอก

  • สำหรับ Office 2013 ให้ดูที่ส่วน ฉันสามารถถ่ายโอนหรือโอนสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้คนอื่นหรือโอนไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้หรือไม่

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ที่นี่: เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

ถ้าการเปิดใช้งานล้มเหลว ให้ดู ข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานและการเปิดใช้งานใน Office เพื่อรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านการเปิดใช้งานทั่วไป

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเปิดใช้งาน Office คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้

Office 365 ได้

Office 365 มาพร้อมกับการสมัครใช้งาน Office 365 Home, Personal และ University เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

เคล็ดลับ: สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ตัวเลือกในการเปิดใช้งานทางโทรศัพท์จะถูกปิด

คุณมีคีย์ผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่เป็นไร ถ้าคุณไม่มี ไม่ใช่ Office ทุกเวอร์ชันที่จะมาพร้อมกับคีย์ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณได้รับสำเนา Office ของคุณ ถ้าคุณมีคีย์ผลิตภัณฑ์ ให้ดู ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ Office ของคุณได้ที่ไหน หลังจากที่คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ (ถ้ามี) ให้ดู ติดตั้ง Office หลังจากที่คุณติดตั้ง Office โปรแกรมควรเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้

BlockedProductKeyShortVersion

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Word (ไม่พบ Office ใช่หรือไม่ ดูวิธีค้นหา Office ใน Windows 10, Windows 8 และ Windows 7)

 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เมื่อได้รับพร้อมท์

 3. การเปิดใช้งานอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าการใช้งานไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้า ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ปรากฏ ให้เลือก ฉันต้องการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต

   แสดง ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน สำหรับ Office 365
  • ถ้า ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ไม่ปรากฏ ให้สร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาใหม่ จากนั้นไปที่ ไฟล์ > บัญชี แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

   แสดงปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ ในมุมมอง Backstage
 4. ทำตามพร้อมท์ เพื่อใส่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชี Microsoft ของคุณ นี่คืออีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่คุณเชื่อมโยงกับสำเนา Office ของคุณ

  แสดงหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปิดใช้งาน Office ที่มาพร้อมกับพีซีหรืออุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ ให้ดู ลองใช้ ซื้อ หรือเปิดใช้งาน Office ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

ถ้าคุณติดตั้งเกินขีดจำกัดสูงสุดที่แผนของ Office 365 for Home, Personal หรือ University สนับสนุน คุณจะไม่สามารถเปิดการใช้งานการติดตั้งเพิ่มเติมได้ จนกว่าคุณจะปิดใช้งานการติดตั้งที่มีอยู่

 1. ไปที่ http://www.office.com/myaccount

  ถ้าได้รับพร้อมท์ ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับสำเนา Office ของคุณ

 2. เลือก ติดตั้ง

  แสดงจำนวนการติดตั้งและปุ่มติดตั้ง
 3. ในส่วน ติดตั้งข้อมูล ให้เลือก ปิดใช้งานการติดตั้ง เพื่อปิดใช้งานการติดตั้ง Office ที่คุณไม่ใช้แล้ว

  แสดงลิงก์ ปิดใช้งานการติดตั้ง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสมัครใช้งาน Office 365 Personal และต้องการติดตั้งเพิ่ม คุณสามารถ เปลี่ยนไปใช้การสมัครใช้งาน Office 365 Home

ถ้าการเปิดใช้งานล้มเหลว ให้ดู ข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานและการเปิดใช้งานใน Office เพื่อรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านการเปิดใช้งานทั่วไป

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเปิดใช้งาน Office คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้

Office 365 ProPlus หรือ Office 365 Business

Office เวอร์ชันเหล่านี้ จะมาพร้อมกับแผนบางแผนของ Office 365 for Business และ Office 365 Education เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

เคล็ดลับ: สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ตัวเลือกในการเปิดใช้งานทางโทรศัพท์จะถูกปิด

ส่วนใหญ่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้คีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 for Business เช่น ถ้าคุณซื้อ Office 365 แบบออนไลน์โดยตรงจาก Office.com หรือ Microsoft Store คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้และตั้งค่า Office 365 สำหรับองค์กรของคุณได้ โดยไม่ต้องใส่คีย์ผลิตภัณฑ์

ถ้าคุณมีคีย์ผลิตภัณฑ์ของ Office 365 for Business คุณสามารถใช้คีย์เพื่อเปิดใช้งานการสมัครใช้งานใหม่ ต่ออายุการสมัครใช้งาน หรือเพิ่มสิทธิ์การใช้งานการสมัครใช้งานได้ ดู ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณสำหรับ Office 365 for Business เพื่อใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) จากนั้น คุณจะสามารถติดตั้ง Office หลังจากที่คุณติดตั้ง Office โปรแกรมควรเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้

BlockedProductKeyShortVersion

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Word (ไม่พบ Office ใช่หรือไม่ ดูวิธีค้นหา Office ใน Windows 10, Windows 8 และ Windows 7)

 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เมื่อได้รับพร้อมท์

 3. การเปิดใช้งานอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าการใช้งานไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้า ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ปรากฏ ให้เลือก ฉันต้องการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต

   แสดง ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน สำหรับ Office 365 for Business
  • ถ้า ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ไม่ปรากฏ ให้สร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาใหม่ จากนั้นไปที่ ไฟล์ > บัญชี แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

   แสดงปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ ในมุมมอง Backstage
 4. ทำตามพร้อมท์ เพื่อใส่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชี Office 365 for Business สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน

ถ้าคุณติดตั้งเกินขีดจำกัดสูงสุดที่แผนของ Office 365 for Business สนับสนุน คุณจะไม่สามารถเปิดการใช้งานการติดตั้งเพิ่มเติมได้ จนกว่าคุณจะปิดใช้งานการติดตั้งที่มีอยู่

 1. ไปที่ https://portal.office.com/Account

 2. ภายใต้ สถานะการติดตั้ง ให้เลือก จัดการการติดตั้ง

 3. ภายใต้หนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรายการใน สถานะการติดตั้ง ให้เลือก ปิดการใช้งาน เพื่อปิดใช้งานการติดตั้ง Office ที่คุณไม่ได้ใช้แล้ว

  สกรีนช็อตของการปิดใช้การติดตั้ง O365 สำหรับธุรกิจ

เมื่อคุณเป็นผู้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ คุณสามารถ ดาวน์โหลด ตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืนสำหรับ Office 365 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานได้

ถ้าคุณยังไม่สามารถเปิดใช้งาน Office ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดู ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Office 365 for Business

Office Professional Plus

Office Professional Plus จะถูกใช้งานโดยลูกค้าที่มี Volume License และลูกค้าที่ใช้ Home Use Program (HUP) เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณให้คีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน Office แก่คุณ ให้ดู เปิดใช้งาน Office รุ่น Volume

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดู ติดตั้งหรือติดตั้ง Office อีกครั้ง ผ่าน Home Use Program (HUP)

BlockedProductKeyShortVersion

ถ้าการเปิดใช้งานล้มเหลว ให้ดู ข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานและการเปิดใช้งานใน Office เพื่อรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านการเปิดใช้งานทั่วไป

ถ้าคุณยังไม่สามารถเปิดใช้งาน Office ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×