ลงชื่อเข้าใช้

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครในไฟล์ Office

แมโครเป็นชุดคำสั่งที่คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติและสามารถเรียกใช้ได้เมื่อคุณต้องการดำเนินการงานดังกล่าว บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณทำงานกับแมโคร และคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครในศูนย์ความเชื่อถือได้

ในบทความนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อแถบข้อความปรากฏขึ้น

เปิดใช้งานแมโครในมุมมอง Backstage

เปิดใช้งานแมโครหนึ่งครั้งเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

เปลี่ยนการตั้งค่าแมโครในศูนย์ความเชื่อถือ

คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าแมโคร

แมโครคืออะไร ใครคือผู้สร้างแมโคร และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างไร

เปิดใช้งานแมโครเมื่อแถบข้อความปรากฏขึ้น

เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร แถบข้อความสีเหลืองจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยไอคอนรูปโล่และปุ่ม เปิดใช้งานเนื้อหา ถ้าคุณทราบว่าแมโครดังกล่าวหรือแมโครอื่นๆ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ให้ใช้คำแนะนำต่อไปนี้

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแถบข้อความเมื่อมีแมโครอยู่ในไฟล์

แถบข้อความเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับแมโคร

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานแมโครในมุมมอง Backstage

อีกวิธีที่จะเปิดใช้งานแมโครในไฟล์ได้คือผ่านทางมุมมอง Microsoft Office Backstage มุมมองนี้จะปรากฏหลังจากที่คุณคลิกแท็บ ไฟล์ เมื่อแถบข้อความสีเหลืองปรากฏขึ้นมา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

 3. ภายใต้ เปิดใช้งานเนื้อหาทั้งหมด คลิก เปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกทีฟของเอกสารนี้เสมอ
  และไฟล์จะกลายเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของตัวเลือก เปิดใช้งานเนื้อหา

รายการดรอปดาวน์ของคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานแมโครหนึ่งครั้งเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานแมโครเฉพาะเวลาที่เปิดไฟล์อยู่ เมื่อคุณปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

 3. เลือก ตัวเลือกขั้นสูง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหาสำหรับเซสชันนี้ สำหรับแมโครแต่ละรายการ

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าแมโครในศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเปลี่ยนการตั้งค่าได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแมโครของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ การตั้งค่าเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น การตั้งค่าแมโครนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยในโปรแกรม Office อื่นๆ ทั้งหมดของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ใน ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก การตั้งค่าแมโคร

 5. ทำการเลือกตามที่คุณต้องการ

 6. คลิก ตกลง

รูปต่อไปนี้คือพื้นที่ การตั้งค่าแมโคร ของศูนย์ความเชื่อถือ

พื้นที่ การตั้งค่าแมโคร ของศูนย์ความเชื่อถือ

ใช้ข้อมูลในส่วนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแมโคร

ด้านบนของหน้า

คำอธิบายการตั้งค่าแมโคร

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ    แมโครและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ    แมโครจะถูกปิดใช้งาน แต่การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ เปิดใช้งานแมโครโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่มีลายเซ็นดิจิทัล    แมโครจะถูกปิดใช้งาน แต่การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะถูกเรียกใช้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้น แต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เปิดใช้งานแมโครที่มีการเซ็นชื่อและให้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น

 • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเป็นการเปิดใช้งานโค้ดที่เป็นอันตราย)    แมโครทั้งหมดจะทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความเสี่ยงต่อโค้ดที่เป็นอันตราย

 • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    ไม่อนุญาตหรืออนุญาตให้เข้าถึงโมเดลวัตถุ Visual Basic for Applications (VBA ) ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติ ตัวเลือกความปลอดภัยนี้เป็นตัวเลือกสำหรับโค้ดที่เขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการสภาพแวดล้อมและโมเดลวัตถุ VBA ซึ่งเป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้และต่อแอปพลิเคชัน และตามค่าเริ่มต้นจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นการขัดขวางโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้สร้างโค้ดจำลองตัวเองซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติในการเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: Microsoft Publisher และ Microsoft Access ไม่มีตัวเลือก เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA

ด้านบนของหน้า

แมโครคืออะไร ใครคือผู้สร้างแมโคร และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างไร

แมโครจะทำงานที่ใช้บ่อยได้โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาในการกดแป้นและใช้เมาส์ แมโครหลายแมโครสร้างขึ้นโดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) และถูกเขียนขึ้นโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แมโครบางตัวก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บุคคลประสงค์ร้ายหรือเรียกอีกอย่างว่าแฮกเกอร์สามารถใส่แมโครที่สร้างความเสียหายเอาไว้ในไฟล์ ซึ่งสามารถแพร่ไวรัสลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในเครือข่ายขององค์กรของคุณได้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!