เปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อื่น

ถ้าคุณกำลังใช้ บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน กับ Office 365 หรือ Exchange อื่นๆ ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเพื่อดาวน์โหลดจดหมายจากบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP จากบัญชีผู้ใช้อื่น บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอีเมลที่ใช้บ่อยซึ่งคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้การเข้าถึง POP หรือ IMAP แล้วก่อนที่คุณจะพยายามเชื่อมต่อ

ในบทความนี้

Outlook.com

Gmail

Yahoo! Mail Plus, Comcast, AOL

การเข้าถึง IMAP

ฉันต้องรู้อะไรอีก

Outlook.com

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP สำหรับบัญชีผู้ใช้ Outlook.com (ก่อนหน้านี้คือ Hotmail) ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณ โฟลเดอร์เหล่านี้จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณใน Outlook Web App พร้อมกับอีเมลที่ดาวน์โหลดจากบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณ

Gmail

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail ของคุณจาก Outlook Web App คุณจะต้องเปิดการเข้าถึง POP ในการตั้งค่า Gmail คุณยังต้องอนุญาตให้ Outlook Web App เข้าถึงบัญชี Gmail ของคุณโดยเฉพาะอีกด้วย

ในการตั้งค่า Gmail ให้เปิดใช้งานการเข้าถึง POP

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Gmail ของคุณ

 2. คลิก การตั้งค่า > การส่งต่อและ POP/IMAP

 3. ภายใต้ ดาวน์โหลด POP เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  เปิดใช้ POP สำหรับจดหมายทั้งหมด (แม้แต่จดหมายที่ดาวน์โหลดแล้วก็ตาม) ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลเก่าและใหม่ทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดลงใน บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ และจะพร้อมใช้งานจาก Outlook Web App

  เปิดใช้ POP สำหรับจดหมายที่มาถึงนับจากนี้เป็นต้นไป ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เฉพาะอีเมลใหม่เท่านั้นที่จะถูกดาวน์โหลดลงใน บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

  ถ้าคุณต้องการให้ Gmail มายังเก็บสำเนาของจดหมายที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมล Gmail ในกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณ ภายใต้ เมื่อเข้าถึงข้อความด้วย POP ให้เลือก เก็บสำเนาของ Gmail ในกล่องจดหมายเข้า

 4. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

อนุญาตให้ Outlook Web App เข้าถึงบัญชี Gmail ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App สำหรับวิธีใช้ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App

 2. ที่ด้านบนของหน้าให้เลือก Outlook (หรือ Mail) หรือเลือก ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก Outlook

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก

 4. ใน ตัวเลือก ให้เลือก > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีที่เชื่อมต่อ หรือใน ตัวเลือก ภายใต้ จดหมาย > บัญชีผู้ใช้ เลือก บัญชีที่เชื่อมต่อ

 5. ในหน้า บัญชีที่เชื่อมต่อ ให้เลือก ใหม่ ใหม่ พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชี Gmail ของคุณ และคลิก ถัดไป เมื่อคุณคลิก ถัดไปOutlook Web App จะพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยที่คุณใส่ไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยล่วงหน้า Gmail จะไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึง Outlook Web App ไปยังบัญชี Gmail ของคุณในทันที แต่ Gmail จะส่งข้อความแจ้งให้ทราบไปยังกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณแทน

 6. เปิดกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณ

 7. เปิดข้อความจากทีมบัญชีผู้ใช้ Google ที่ชื่อ การลงชื่อเข้าที่น่าสงสัยได้รับการป้องกันแล้ว ข้อความนั้นระบุว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีคนพยายามใช้แอปพลิเคชันเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ

 8. ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในข้อความนั้นเพื่ออนุญาตให้Outlook Web Appส่งและรับอีเมลในบัญชี Gmail ของคุณ

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการเข้าถึง POP และอนุญาต Outlook Web App ให้เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail ของคุณ สำหรับคำแนะนำวิธีทำสิ่งนี้ ให้ดูที่ เชื่อมต่อไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น

Yahoo! Mail Plus, Comcast, AOL

บริการเหล่านี้จะให้การเข้าถึง POP โดยอัตโนมัติ และไม่ได้สนับสนุนการเข้าถึง IMAP

การเข้าถึง IMAP

Outlook Web App จะสนับสนุนการเข้าถึง IMAP สำหรับบริการส่วนใหญ่ ยกเว้น Gmail ด้วยการเข้าถึง IMAP โฟลเดอร์และรายการจดหมายของคุณภายในโฟลเดอร์เหล่านั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยัง Outlook Web App ในลักษณะเดียวกับที่คุณเห็นในบัญชีผู้ใช้อื่นของคุณ ถ้าบัญชีผู้ใช้อื่นของคุณอนุญาตให้ใช้การเข้าถึง IMAP ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการเข้าถึง IMAP ไว้แล้วก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้นั้น

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ด้วยการเข้าถึง POP โครงสร้างโฟลเดอร์จะไม่ถูกดาวน์โหลด

 • ให้ไปดูที่ เชื่อมต่อไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น สำหรับขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อตั้งค่าบัญชีที่เชื่อมต่อ

 • บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อและการส่งต่อไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน ใช้บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อเมื่อคุณต้องการให้อีเมลที่ส่งไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ที่คุณเป็นเจ้าของถูกส่งไปยัง Outlook Web App ใช้การส่งต่อเพื่อให้อีเมลที่ถูกส่งไปยัง บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ที่คุณใช้กับ Outlook Web App ถูกส่งต่อไปยังบัญชีผู้ใช้อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น

นำไปใช้กับ: Outlook Web App for Office 365 Small Business, Outlook on the web, Outlook Web App for Office 365, Outlook Web Appข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา