เปิดสิ่งที่แนบมา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาจะรู้ได้จากไอคอนคลิปหนีบกระดาษในรายการของข้อความอีเมล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อความอีเมล สิ่งที่แนบมาจะปรากฏในกล่องสิ่งที่แนบมาหรือในเนื้อหาข้อความอีเมล

ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิด

สิ่งที่แนบมาปลอดภัยหรือไม่

ตามค่าเริ่มต้น Outlookสิ่งที่แนบมาอาจไม่ปลอดภัยบล็อก(รวมถึงไฟล์.bat, .exe, .vbs และ.js) ซึ่งอาจประกอบด้วยไวรัส ถ้าOutlook บล็อกใด ๆ ไฟล์ที่แนบมาในข้อความ รายการของชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อกปรากฏในอินโฟบาร์ ที่ด้านบนของข้อความของคุณ

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : แม้ว่า Outlook จะมีการป้องกันสิ่งที่แนบมาอยู่นี้ก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดสิ่งที่แนบมาทั้งหมด โดยเฉพาะในกรณีที่มาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จักหรือไม่เชื่อถือ ถ้าไม่แน่ใจ ให้ยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่แนบมากับผู้ส่ง นอกจากนี้ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ทันสมัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

สำหรับสิ่งที่แนบมาหลาย คุณไม่สามารถเปิดไฟล์เพื่อดูเนื้อหา คุณสามารถแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา ใน บานหน้าต่างการอ่าน หรือ ในข้อความที่เปิดอยู่ คลิกสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง และแล้วจะแสดงแทนที่เป็นเนื้อหาของข้อความ เมื่อต้องการกลับไปยังข้อความ คลิกสิ่งที่แนบมา >ข้อความ >แสดงข้อความ

สิ่งที่แนบมาบางอย่างไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้ คลิกสองครั้งสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดแฟ้มนั้น

นอกจากนี้ แม้ว่าการแสดงตัวอย่างจะพร้อมใช้งานสำหรับข้อความอีเมลส่วนใหญ่ก็ตาม แต่กลับไม่พร้อมใช้งานสำหรับข้อความที่ใช้รูปแบบข้อความ RTF ข้อความเหล่านี้จะไม่พบได้บ่อยและสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณเห็นไอคอนของสิ่งที่แนบมาในเนื้อหาข้อความอีเมล ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดแฟ้มนั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×