เปลี่ยนสีและสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ต้องการเปลี่ยนสี สไตล์ หรือขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือตัวเลขในงานนำเสนอ PowerPoint 2013 ใช่หรือไม่ หรือเปลี่ยนตัวเลขที่คุณต้องการให้เริ่มใช่หรือไม่ คุณมาถูกที่แล้ว

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหนึ่งๆ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหลายรายการ ให้เลือกข้อความในสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิก หน้าแรก แล้วคลิกลูกศรบนปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

  ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข บนแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข (ขึ้นอยู่กับชนิดของรายการที่คุณกำลังทำงานด้วย) ให้เลือกการเปลี่ยนแปลงของสไตล์ที่คุณต้องการ เช่น

 4. สไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข

 5. สี

 6. ขนาด (เพื่อปรับขนาดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข เพื่อให้มีขนาดที่สัมพันธ์กับข้อความของคุณ ให้คลิก ขนาด แล้วใส่เปอร์เซ็นต์)

 7. หมายเลขเริ่มต้น (บนแท็บ ลำดับเลข ให้ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่อง เริ่มที่)

 8. รูปภาพ (เพื่อใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย บนแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิก รูปภาพ และเลื่อนเพื่อค้นหารูปภาพ)

 9. สัญลักษณ์ (เพื่อเพิ่มอักขระจากรายการสัญลักษณ์ไปยังแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข บนแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิก กำหนดเอง คลิกสัญลักษณ์ แล้วคลิก ตกลง คุณสามารถนำสัญลักษณ์ไปใช้ในสไลด์ของคุณจากรายการสไตล์ได้)

 10. กราฟิก SmartArt (เพื่อแปลงรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่แล้วให้เป็น กราฟิก SmartArt ให้คลิก หน้าแรก > แปลงเป็น SmartArt)

หมายเหตุ   PowerPoint ไม่สนับสนุนรายการลำดับเลขแบบทศนิยม

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข ให้ดูที่ลิงก์ ดูเพิ่มเติม บนหน้านี้ และดูที่บทความต่อไปนี้

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา