เปลี่ยนระยะห่างเส้นตาราง

PowerPoint 2007

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิกที่ จัดเรียง จากนั้นชี้ไปที่ จัดแนว แล้วคลิก การตั้งค่าเส้นตาราง

  เคล็ดลับ  คุณยังสามารถคลิกขวาบนพื้นที่ว่างของภาพนิ่ง (ไม่ใช่ พื้นที่ที่สำรองไว้) หรือบนระยะขอบรอบๆ ภาพนิ่ง แล้วคลิก เส้นตารางและเส้นบอกแนว

 2. ภายใต้ การตั้งค่าเส้นตาราง ให้ป้อนการวัดที่คุณต้องการใช้ในรายการ ระยะห่าง

เคล็ดลับ  หากคุณต้องการให้การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการนำเสนอทั้งหมด ให้คลิกที่ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

Word 2007

 1. คลิกที่รูปร่างหรือ วัตถุ ในเอกสาร

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิกที่ จัดแนว จากนั้นคลิก การตั้งค่าเส้นตาราง

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกรูปร่างหรือวัตถุแล้ว

 3. ให้เลือกดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ในการระบุระยะห่างแนวนอน ภายใต้ การตั้งค่าเส้นตาราง ให้ป้อนการวัดที่คุณต้องการใช้ในรายการ ระยะห่างแนวนอน

  • ในการระบุระยะห่างแนวตั้ง ภายใต้ การตั้งค่าเส้นตาราง ให้ป้อนการวัดที่คุณต้องการใช้ในรายการ ระยะห่างแนวตั้ง

  • ในการขยายเส้นตารางการวาดจนสุดขอบของเอกสาร ภายใต้ จุดเริ่มต้นเส้นตาราง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ระยะขอบ

  • ในการแสดงผลเส้นตารางเพียงบางเส้น ภายใต้ แสดงเส้นตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นตารางบนหน้าจอ แล้วคลิกจำนวนเส้นตารางที่คุณต้องการแสดงในรายการ ในแนวตั้งทุกๆ หรือ ในแนวนอนทุกๆ

เคล็ดลับ  หากคุณต้องการให้การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมดของคุณ คลิกที่ ค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2010, PowerPoint 2010, Word 2007, PowerPoint 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา