เปลี่ยนระยะห่างเส้นตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณกำลังใช้โปรแกรมใดOffice 2007 หรือOffice 2010

PowerPoint

Word

PowerPoint

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มรูปวาดจัดเรียง คลิก ชี้ไปที่จัดแนว และ แล้ว คลิกตั้งค่าเส้นตาราง

  เคล็ดลับ: คุณสามารถยัง คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของภาพนิ่ง (ไม่พื้นที่สำรองไว้) หรือระยะขอบรอบสไลด์ แล้ว คลิ กเส้นตารางและเส้นบอกแนว

 2. ภายใต้การตั้งค่าตาราง ใส่หน่วยวัดที่คุณต้องการในรายการระยะห่าง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเหล่านี้เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอของคุณทั้งหมด คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของเพจ

Word

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มจัดเรียงคลิกจัดแนว แล้ว คลิ กตั้งค่าเส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่าง แนวนอนภายใต้ตารางค่า ใส่หน่วยวัดที่คุณต้องการในรายการช่องว่างแนวนอน

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างแนวตั้ง ภายใต้การตั้งค่าเส้นตาราง ใส่หน่วยวัดที่คุณต้องการในรายระยะห่างแนวตั้ง

  • เพื่อขยายเส้นตารางรูปวาดไปขอบของเอกสาร ภายใต้ที่จุดเริ่มต้นของตาราง ล้างกล่องกาใช้ระยะขอบ

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะบางเส้นตาราง ภายใต้แสดงเส้นตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นตารางบนหน้าจอ แล้ว คลิกจำนวนของเส้นตารางที่คุณต้องการแสดงในตัวแนวตั้งทุก หรือแนวนอนทุก รายการ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเหล่านี้เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารของคุณทั้งหมด คลิกเริ่มต้น

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×