เปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของโปรแกรม Office

Microsoft Office จะกำหนดภาษาเริ่มต้นให้กับโปรแกรม Office ต่างๆ โดยยึดตามภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าในระบบปฏิบัติการ Windows เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นในโปรแกรม Office ต่างๆ คุณจะต้องเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าในระบบปฏิบัติการ Windows แล้วมาเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขของโปรแกรม Office ตัวอย่างเช่น ถ้าภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าในระบบปฏิบัติการ Windows เป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาเริ่มต้นของโปรแกรม Office ทั้งหมดจะเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง ภาษาของวิธีใช้ และภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอใน Microsoft Office ให้เป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษได้

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการใส่ค่า

ใน Windows 8 (ใช้กับ Office 2007, 2010 และ 2013)

 1. ในแถบ ชุดทางลัด ให้ค้นหา โปรแกรม สำหรับ แผงควบคุม

 2. คลิก เปลี่ยนวิธีป้อนข้อมูล ภายใต้ นาฬิกา ภาษา ภูมิภาค

 3. คลิก เพิ่มภาษา เพื่อเพิ่มภาษาใหม่

 4. หรือคลิก ตัวเลือก สำหรับภาษาที่คุณได้ติดตั้งไว้แล้ว จากนั้นคลิก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล

เปิดตัวเลือกเฉพาะภาษาให้กับภาษาเริ่มต้นใน Microsoft Office โดยทำตามคำแนะนำใน ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขใน Office

ใน Windows 7 (ใช้กับ Office 2007, 2010 และ 2013)

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปดูที่ ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขใน Office

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

  เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

 8. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

  เปิดตัวเลือกเฉพาะภาษาให้กับภาษาเริ่มต้นใน Microsoft Office โดยทำตามคำแนะนำใน ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขใน Office

ด้านบนของหน้า

ใน Windows Vista (ใช้กับ Office 2007 และ 2010)

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ  ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขใน Office

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

  หมายเหตุ  ภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่านี้ รวมถึงโปรแกรมจากบริษัทอื่นๆ ด้วย

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

  เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

 8. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

  เปิดตัวเลือกเฉพาะภาษาให้กับภาษาเริ่มต้นใน Microsoft Office โดยทำตามคำแนะนำใน ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขใน Office

ด้านบนของหน้า

ใน Windows XP (ใช้กับ Office 2007 และ 2010)

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  หมายเหตุ  ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา จากนั้นภายใต้ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก รายละเอียด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 7

  หมายเหตุ  ภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่านี้ รวมถึงโปรแกรมจากบริษัทอื่นๆ ด้วย

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วคลิก ตกลง

 7. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

  เปิดตัวเลือกเฉพาะภาษาให้กับภาษาเริ่มต้นใน Microsoft Office โดยทำตามคำแนะนำใน ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขใน Office

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขใน Office

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข ให้เลือกภาษาสำหรับแก้ไขที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกชื่อภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 4. หลังจากที่คุณได้เปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขแล้ว คุณจำเป็นต้องปิดโปรแกรม Office ต่างๆ ทั้งหมดของคุณ แล้วเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีผล

  หมายเหตุ  

  • ในกรณีที่ภาษาเริ่มต้นที่ใช้แสดงหรือภาษาของวิธีใช้ของคุณไม่พร้อมใช้งาน Microsoft Office จะใช้ภาษาที่พร้อมใช้งานที่อยู่ในลำดับถัดไปในรายการ

  • ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่แสดงอยู่ในรายการ คุณอาจต้องเพิ่มบริการภาษาโดยคลิก เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, OneNote 2010, Project 2010, Access 2007, Office 2010, InfoPath 2010, Outlook 2007, Excel 2010, Excel 2007, Project Standard 2007, Word 2010, Access 2013, Project Professional 2013, OneNote 2007, Word 2013, Project 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2013, InfoPath 2013, Visio 2013, Visio 2007, Publisher 2007, Visio Standard 2010, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา