เปลี่ยนชุดรูปแบบเริ่มต้น

ธีม เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายในการเพิ่มรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและทันสมัยไปยังเอกสารทั้งหมดของ ระบบ Microsoft Office 2007 ชุดรูปแบบเอกสารเป็นชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบ ซึ่งรวม สีของธีม ของชุดรูปแบบ ฟอนต์ของธีม ของชุดรูปแบบ (รวมไปถึงแบบอักษรข้อความของหัวเรื่องและเนื้อความ) และ เอฟเฟ็กต์ของธีม ของชุดรูปแบบ (รวมไปถึงเส้นและการเติมลักษณะพิเศษ)

เอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างโดยใช้ Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 หรือ Microsoft Office Excel 2007 จะมีชุดรูปแบบอยู่ภายในแล้ว  ถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารใหม่ที่ว่างเปล่าก็ตาม ชุดรูปแบบเริ่มต้นคือชุดรูปแบบของ Office ที่มีพื้นหลังสีขาวและสีเข้มที่ไม่ฉูดฉาด เมื่อคุณนำชุดรูปแบบใหม่ไปใช้ ชุดรูปแบบของ Office จะถูกแทนที่ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ เช่น พื้นหลังเข้มและสีสันสดใสของชุดรูปแบบ รถไฟใต้ดิน ถ้าคุณต้องการชุดรูปแบบเริ่มต้นอื่นที่ไม่ใช่ชุดรูปแบบของ Office คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยการกำหนดค่าเอกสารของคุณด้วยชุดรูปแบบเริ่มต้นอื่น เนื้อหาทั้งหมด (เช่น ข้อความ ตาราง และกราฟิก SmartArt) จะเชื่อมโยงกับชุดรูปแบบแบบไดนามิก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะกำหนดเอง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่ในขณะนี้

Excel

PowerPoint

Word

Excel

เมื่อต้องการเปลี่ยนชุดรูปแบบเริ่มต้นใน Office Excel 2007 คุณจำเป็นต้องสร้าง เทมเพลต สมุดงานเริ่มต้นใหม่ หรือแม่แบบแผ่นงานเริ่มต้นใหม่ แม่แบบสมุดงานสามารถมีหลายแผ่นงานได้ แต่ในขณะที่แม่แบบแผ่นงานมีได้เพียงแผ่นงานเดียว แม่แบบสมุดงานและแผ่นงานสามารถมีข้อความเริ่มต้น เช่น ป้ายชื่อของส่วนหัวของเพจ คอลัมน์ และแถว และข้อมูลของสูตร ชุดรูปแบบ และการจัดรูปแบบอื่นๆ แม่แบบสมุดงานเริ่มต้นจะได้รับการใช้โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างสมุดงานใหม่ แต่แม่แบบแผ่นงานเริ่มต้นจะได้รับการใช้เพื่อสร้างแผ่นงานใหม่โดยอัตโนมัติ

สร้างแม่แบบเริ่มต้นจากสมุดงานเปล่าที่สร้างใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก ว่างและล่าสุด จากนั้นภายใต้ ว่างและล่าสุด ให้คลิกสองครั้งที่ สมุดงานเปล่า

  แป้นพิมพ์ลัด  กดปุ่ม CTRL+N

 3. บนแท็บ เค้าโครงเพจ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบไปใช้กับสมุดงาน ซึ่งจะใช้ในสมุดงานใหม่ทั้งหมด ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ภายใต้ มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเองซึ่งคุณสร้างขึ้นไปใช้ ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกที่ชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: กำหนดเอง จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณได้สร้างชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเองอย่างน้อยหนึ่งชุดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเอง โปรดดูที่ ใช้หรือกำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบของเอกสารที่ไม่ได้แสดงเป็นรายการไปใช้ ให้คลิก เรียกดูชุดรูปแบบ เพื่อค้นหาชุดรูปแบบบนคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งบนเครือข่าย

  • เมื่อต้องการค้นหาชุดรูปแบบเอกสารอื่นใน Microsoft Office Online ให้คลิกที่ ชุดรูปแบบเพิ่มเติมบน Microsoft Office Online

 5. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปยัง บันทึกเป็น จากนั้นคลิก สมุดงาน Excel

 6. เรียกดูโฟลเดอร์ XLStart ซึ่งตั้งอยู่ในไดเรกทอรีที่มีการติดตั้ง Office Excel 2007 หรือ การวางจำหน่าย Office 2007 (โดยปกติจะเป็น C:\Program Files\Microsoft Office\Office12) จากนั้นในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างสมุดงานเริ่มต้น ให้ป้อน book.xltx

  • เมื่อต้องการสร้างแผ่นงานเริ่มต้น ให้ป้อน sheet.xltx

 7. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Excel (*.xltx) จากนั้นคลิก บันทึก

หมายเหตุ: แม่แบบใดๆ ในโฟลเดอร์ XLStart เริ่มต้น จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel 2007

เมื่อต้องการสร้างแม่แบบเริ่มต้นจากสมุดงานที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก สร้างจากที่มีอยู่ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ สร้างใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่ เรียกดูไปยังตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต ที่มีสมุดงานที่คุณต้องการใช้

 3. คลิกที่สมุดงาน จากนั้นคลิก สร้างใหม่

 4. บนแท็บ เค้าโครงเพจ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 5. เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบไปใช้กับสมุดงาน ซึ่งจะใช้กับสมุดงานใหม่ทั้งหมด ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ภายใต้ มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเองไปใช้ ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: กำหนดเอง จะใช้งานได้ต่อเมื่อคุณได้สร้างชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเองอย่างน้อยหนึ่งชุดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเอง โปรดดูที่ ใช้หรือกำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่ไม่ได้แสดงเป็นรายการไปใช้ ให้คลิก เรียกดูชุดรูปแบบ เพื่อค้นหาชุดรูปแบบที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งบนเครือข่าย

  • เมื่อต้องการค้นหาชุดรูปแบบเอกสารอื่นใน Microsoft Office Online ให้คลิกที่ ชุดรูปแบบเพิ่มเติมบน Microsoft Office Online

 6. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ให้ชี้ไปยัง บันทึกเป็น จากนั้นคลิก สมุดงาน Excel

 7. เรียกดูโฟลเดอร์ XLStart ที่ตั้งอยู่ในไดเรกทอรีที่มีการติดตั้ง Office Excel 2007 หรือ ระบบ Microsoft Office 2007 (โดยปกติจะเป็น C:\Program Files\Microsoft Office\Office12) จากนั้นในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างสมุดงานเริ่มต้น ให้ป้อน book.xltx

  • เมื่อต้องการสร้างแผ่นงานเริ่มต้น ให้ป้อน sheet.xltx

 8. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Excel (*.xltx) จากนั้นคลิก บันทึก

หมายเหตุ: แม่แบบใดๆ ในโฟลเดอร์ XLStart เริ่มต้น จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel 2007

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

หมายเหตุ: PowerPoint จะแตกต่างจาก Word และ Excel โดยจะรวมตัวเลือกการกำหนดลักษณะพื้นหลังเองไว้ด้วย เมื่อต้องการเพิ่ม กำหนดเอง และจัดรูปแบบลักษณะพื้นหลัง ตลอดจนใช้รูปภาพหรือพื้นผิวเป็นพื้นหลังภาพนิ่ง โปรดดูที่ การเพิ่มพื้นหลังลงในงานนำเสนอของคุณ

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิกขวาที่ชุดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตั้งเป็นชุดรูปแบบเริ่มต้น บนเมนูทางลัด เมนูทางลัดเมื่อต้องการดูรูปขนาดย่อของชุดรูปแบบเพิ่มเติม ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  PowerPoint Ribbon Image

หมายเหตุ:  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดรูปแบบแบบกำหนดเอง โปรดดูที่ การกำหนดชุดรูปแบบเองใน PowerPoint 2007 เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบที่คุณกำหนดเองไปใช้กับงานนำเสนอ โปรดดูที่ การนำชุดรูปแบบไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

Word

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์โดยรวมของเอกสาร Office Word 2007 ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งชุดรูปแบบและชุด สไตล์ จากนั้นคุณยังสามารถตั้งค่ารูปลักษณ์นี้ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมดได้อีกด้วย ในรูปลักษณ์ของชุดลักษณะ Word 2007 นี้จะเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับแบบอักษรและสีที่ใช้อยู่ในชุดรูปแบบ ซึ่ง ฟอนต์ของธีม และ สีของธีม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งบนแท็บ หน้าแรก ใน เปลี่ยนลักษณะ (กลุ่ม ลักษณะ) และบนแท็บ เค้าโครงเพจ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบได้ทั้งหมด

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก ว่างและล่าสุด จากนั้นภายใต้ ว่างและล่าสุด ให้คลิกสองครั้งที่ เอกสารเปล่า

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเปิดเอกสารเปล่า ให้กดปุ่ม CTRL+N

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ แล้วชี้ไปยัง ชุดลักษณะ จากนั้นคลิกที่ชุด ลักษณะด่วน ที่คุณต้องการใช้

  รูป Ribbon ของ Word

  แกลเลอรีของลักษณะด่วนจะเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงชุด ลักษณะด่วน ชุดใหม่

 4. คลิกที่ เปลี่ยนลักษณะ อีกครั้ง แล้วชี้ไปยัง สี จากนั้นให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้

 5. คลิกที่ เปลี่ยนลักษณะ อีกครั้ง แล้วชี้ไปยัง แบบอักษร จากนั้นให้เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

 6. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนย่อหน้าหรือระยะห่างบรรทัดก่อนการตั้งค่าชุดรูปแบบเริ่มต้น โปรดดูที่ ปรับเปลี่ยนช่องว่างระหว่างบรรทัดหรือย่อหน้า

 7. คลิก เปลี่ยนลักษณะ อีกครั้ง แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  บนแท็บ เค้าโครงเพจ ปุ่มในกลุ่ม ชุดรูปแบบ จะปรับปรุงให้แสดงตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ:  ชุดรูปแบบที่กำหนดเองจะใช้งานได้ต่อเมื่อคุณสร้างชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งชุดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเอง โปรดดูที่ ใช้หรือกำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×