เปลี่ยนชื่อของที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ให้ใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ข้อมูลเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online ในบทความนี้จะนำไปใช้ถ้าองค์กรของคุณซื้อ Office 365 ก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2558 เท่านั้น ถ้าคุณซื้อ Office 365 หลังวันที่ 9 มีนาคม 2558 ให้ใช้คู่ค้าการโฮสต์เว็บไซต์ของ Office 365 แทน

ถ้าคุณมีเว็บไซต์สาธารณะที่มีOffice 365 มี URL แบบเริ่มต้นที่เป็นบางสิ่งบางอย่างเช่นwww.contoso-public.sharepoint.comซึ่งcontosoคือชื่อคุณเลือกเมื่อคุณลงทะเบียนไว้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ก่อนอื่นคุณจำเป็นต้องเพิ่มโดเมนOffice 365 ทางแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของคุณOffice 365 เป็นชื่อที่เรียกง่ายกว่า

เหตุใดจึงต้องเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ Office 365 ของคุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงไซต์ของคุณได้โดยใช้ชื่อโดเมนที่คุ้นเคยซึ่งคุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรือชื่อโดเมนใหม่ที่คุณเลือกและซื้อสำหรับทำธุรกิจของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณออกแบบและตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะของคุณ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยน URL เพื่อใช้ชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น ด้วยการเพิ่มชื่อบริษัท โลโก้และข้อมูลทางธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนที่คุณจะทำตามเพื่อเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สาธารณะของคุณจะขึ้นอยู่กับสองสิ่งต่อไปนี้

 • แผน Office 365 ใดที่คุณกำลังใช้อยู่    ถ้าคุณมีแผน Office 365 Small Business ซึ่งไม่มีวางจำหน่ายอีกต่อไป จะมีชุดขั้นตอนที่ต้องทำตามแยกต่างหาก ถ้าคุณมีแผน Office 365 แผนอื่น ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้

 • ไม่ว่าคุณหรือ Office 365 จัดการระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ    ในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าที่คุณเพิ่มโดเมนของคุณ คุณเลือกว่าจะให้ Office 365 จัดการระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ หรือจัดการระเบียน DNS ด้วยตัวคุณเองต่อไปที่โฮสต์ DNS ปัจจุบันของคุณ คุณจะทำตามขั้นตอนที่แตกต่างกันในบทความนี้ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการจัดการระเบียน Office 365 สำหรับโดเมนของคุณ)

ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนชื่อไซต์ทีมของคุณ เนื่องจากคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไซต์ทีมใน Office 365 ได้ ชื่อไซต์ทีมของคุณจะยังคงเป็น ชื่อบริษัทของคุณ.sharepoint.com

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ: เมื่อ Office 365 จัดการระเบียน DNS ของโดเมนของคุณ

ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ: เมื่อคุณจัดการระเบียน DNS ของโดเมนภายนอก Office 365

บางสิ่งที่ควรระวัง

ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ เมื่อ Office 365 จัดการระเบียน DNS ของโดเมนของคุณ

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ตั้งค่าโดเมนของคุณด้วย Office 365 เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน บนหน้า ผู้ดูแลระบบ ใน Office 365 ให้คลิก โดเมน แล้วคลิก เพิ่มโดเมน แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการตั้งค่า

  คลิก เพิ่มโดเมน บนหน้า โดเมน Office 365
 2. ขณะนี้ กลับบนหน้าผู้ดูแลระบบ คลิเว็บไซต์สาธารณะ จากนั้น ภายใต้การจัดการเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint ของคุณที่มีอยู่ คลิเริ่มต้นใช้งาน

  บนหน้า คู่ค้า Office 365 ให้เลือก เว็บไซต์สาธารณะ
 3. เลือก เริ่มทันที

  บนหน้า ออกแบบเว็บไซต์สาธารณะใหม่ ให้เลือก เริ่มทันที
 4. เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ (ไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกอะไรที่นี่) เมื่อมีการถามว่าคุณมีเว็บไซต์สาธารณะที่คุณกำลังใช้อยู่หรือไม่ แล้วเลือก ถัดไป

  บริษัทของคุณมีเว็บไซต์แล้ว ดังนั้นเลือก ถัดไป
 5. เลือกขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของคุณเป็น www.yourcompany.com

  บนหน้า ออกแบบเว็บไซต์สาธารณะใหม่ ให้เลือก ขั้นตอนที่ 4
 6. สำหรับคำถาม คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้นใน Office 365 หรือไม่ ให้เลือก ใช่ แล้วคลิก ถัดไป

  บนหน้า เปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ ให้เลือก ถัดไป
 7. ในรายการดรอปดาวน์ เลือกโดเมน ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป

  เลือกที่อยู่เว็บไซต์ แล้วเลือก ถัดไป
 8. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

  คุณจะดำเนินการนี้บนแท็บใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณ และเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สาธารณะของคุณจากที่นั่น

  1. เลือกเว็บไซต์สาธารณะของ เช่นcontoso-public.sharepoint.com

  2. บน Ribbon ให้คลิก เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์

   ในศูนย์การจัดการ SharePoint ให้เลือก เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์
  3. ในการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ กล่องโต้ตอบ ในรายการดรอปดาวน์ของโดเมนใหม่ เลือกโดเมนของคุณ เช่นhttp://www.contoso.com

   คลิก ตกลง

   เลือกโดเมนของคุณ แล้วเลือก ตกลง
 9. กลับไปบนแท็บที่มีตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ถัดไป

  ใน Office 365 ให้เลือก ถัดไป

ตอนนี้คุณยังสามารถไปที่เว็บไซต์ของคุณโดยใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณนั่นคือตัวอย่างhttp://www.contoso.com/), — แทนโดเมนของคุณชั่วคราวOffice 365 (ตัวอย่างเช่นhttp://www.contoso-public.sharepoint.com/)ได้

ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ เมื่อคุณจัดการระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณภายนอก Office 365

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ตั้งค่าโดเมนของคุณด้วยOffice 365 เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน บนหน้า ผู้ดูแลระบบ ใน Office 365 ให้คลิก โดเมน แล้วคลิก เพิ่มโดเมน ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าโดเมนของคุณ

  คลิก เพิ่มโดเมน บนหน้า โดเมน Office 365
 2. บนหน้า ผู้ดูแลระบบ คลิก เว็บไซต์สาธารณะ จากนั้นภายใต้ จัดการเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint ที่มีอยู่ของคุณ คลิก เริ่มต้นใช้งาน

  บนหน้า คู่ค้า Office 365 ให้เลือก เว็บไซต์สาธารณะ
 3. เลือก เริ่มทันที

  บนหน้า ออกแบบเว็บไซต์สาธารณะใหม่ ให้เลือก เริ่มทันที
 4. เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ (ไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกอะไรที่นี่) เมื่อมีการถามว่าคุณมีเว็บไซต์สาธารณะที่คุณกำลังใช้อยู่หรือไม่ แล้วเลือก ถัดไป

  บริษัทของคุณมีเว็บไซต์แล้ว ดังนั้นเลือก ถัดไป
 5. เลือกขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของคุณเป็น www.yourcompany.com

  บนหน้า ออกแบบเว็บไซต์สาธารณะใหม่ ให้เลือก ขั้นตอนที่ 4
 6. สำหรับคำถาม คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้นใน Office 365 หรือไม่ ให้เลือก ใช่ แล้วคลิก ถัดไป

  บนหน้า เปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ ให้เลือก ถัดไป
 7. ในรายการดรอปดาวน์ เลือกโดเมน ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป

  เลือกที่อยู่เว็บไซต์ แล้วเลือก ถัดไป
 8. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

  คุณจะดำเนินการนี้บนแท็บใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณ และเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สาธารณะของคุณจากที่นั่น

  • เลือกเว็บไซต์สาธารณะของคุณ เช่น contoso-public.sharepoint.com

  • บน Ribbon ให้คลิก เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์

   ในศูนย์การจัดการ SharePoint ให้เลือก เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์
  • ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของคุณ ในกล่องแบบดรอปดาวน์ โดเมนใหม่ ให้เลือกโดเมนของคุณเช่น http://www.contoso.com

   คลิก ตกลง

   เลือกโดเมนของคุณ แล้วเลือก ตกลง
 9. กลับไปบนแท็บที่มีตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ถัดไป

  ใน Office 365 ให้เลือก ถัดไป
 10. บนหน้าเพิ่มระเบียน DNS เหล่านี้ คุณจะเห็นระเบียน CNAME เพื่อที่เพิ่มโดเมนของคุณที่โฮสต์ DNS ของคุณ ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียน CNAME (เหล่านี้อาจไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าตัวช่วยสร้าง):

  เพิ่มระเบียน DNS เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ
  • ชื่อโฮสต์: ใช้ www

  • ชี้ไปที่อยู่: ใช้ชื่อsharepoint.com ที่ชื่อคือ ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ ตัวอย่าง ใช้contoso.sharepoint.com

  • TTL: ใช้ 1 ชั่วโมง

  ถ้าคุณต้องการช่วยเพิ่มระเบียน ให้ไปที่ลิงก์ คำแนะนำทีละขั้นตอน และเลือกโฮสต์ DNS ของคุณจากรายการ

  ภายใต้ เปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ ให้เลือกลิงก์แบบทีละขั้นตอน
 11. รอประมาณ 15 นาที แล้วคลิก เสร็จสิ้น ตรวจสอบเลยตอนนี้

  เพิ่มระเบียน DNS เหล่านี้ แล้วเลือก เสร็จสิ้น จากนั้นตรวจสอบ

จากนี้คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ที่ใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณได้แล้ว ตัวอย่างเช่น http://www.contoso.com/ แทนโดเมน Office 365 ชั่วคราวของคุณ ตัวอย่างเช่น http://www.contoso-public.sharepoint.com/

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงสองสามประการ

เมื่อคุณเปลี่ยนให้เว็บไซต์ของคุณมาใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเอง คุณต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้แทนโดเมน Office 365 ชั่วคราว

 • ถ้าคุณต้องการเก็บของเว็บไซต์สาธารณะปัจจุบัน ถูกโฮสต์อยู่นอกOffice 365 แทนที่จะใช้เว็บไซต์สาธารณะ ที่ใช้โดเมนของคุณบนOffice 365 คุณสามารถทำได้

 • ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ Office 365 ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไซต์นี้ในภายหลังเพื่อใช้อีกโดเมนหนึ่ง หรือเปลี่ยนกลับไปเป็น URL เดิมได้ เช่น contoso-public.sharepoint.com เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้เปลี่ยนระเบียน CNAME (ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า) ให้ชี้ไปเพื่อใช้ชื่อโดเมนอื่น เช่น เปลี่ยนกลับไปเป็นโดเมนเดิม เช่น contoso-public.sharepoint.com

 • ขั้นตอนข้างบนนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถดูเว็บไซต์ของคุณได้เมื่อพวกเขาพิมพ์ ตัวอย่างเช่น www.contoso.com ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นไซต์ของคุณเมื่อพวกเขาพิมพ์เพียงแค่โดเมนราก contoso.com ให้ติดต่อผู้ให้บริการโฮสต์ DNS และสอบถามว่ามีบริการการเปลี่ยนเส้นทาง URL เพื่อนำทางการรับส่งข้อมูลจาก contoso.com ไปยัง www.contoso.com หรือไม่ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะนำเสนอบริการการเปลี่ยนเส้นทาง URL และคุณสามารถตรวจดูเอกสารประกอบของผู้ให้บริการเพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×