เปรียบเทียบสองตารางและค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องการตรวจสอบระเบียนจากตารางหนึ่งก็ต่อเมื่อมีระเบียนที่สอดคล้องกันในตารางอื่นที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งเขตข้อมูลที่ มีข้อมูลที่เข้ากัน ตัวอย่าง คุณอาจต้องการตรวจสอบระเบียนพนักงานของพนักงานที่มีการประมวลผลใบสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งเพื่อกำหนดพนักงานที่มีสิทธิ์สำหรับโบนัส หรือ คุณอาจต้องการรีวิวข้อมูลที่ติดต่อสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับพนักงานเพื่อให้คุณสามารถให้ตรงกับพนักงานกับลูกค้าสำหรับการประชุมในบุคคล

เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบสองตารางและค้นหาข้อมูลที่ตรงกัน คุณจะสามารถ:

 • สร้างคิวรีที่รวมเขตข้อมูลจากแต่ละตารางที่การที่เขตข้อมูลเหล่านั้นประกอบด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกัน โดยใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ หรือ โดยใช้การรวมที่คุณสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในแบบสอบถาม วิธีการนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ความเร็วที่คิวรีส่งกลับผลลัพธ์), แต่คุณไม่สามารถรวมเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล dissimilar

 • สร้างคิวรีที่เปรียบเทียบเขตข้อมูล โดยใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอื่น ใช้เขตข้อมูลที่เป็นเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลอื่นได้ช้าลงโดยทั่วไปกว่าใช้การรวม เนื่องจากการรวมขจัดแถวจากผลลัพธ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะถูกอ่านตารางต้น ในขณะที่เงื่อนไขจะนำไปใช้กับผลลัพธ์ของแบบสอบถามหลังจากตารางต้นจะถูกอ่าน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เขตข้อมูลที่เป็นเกณฑ์เขตข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล dissimilar ซึ่งคุณไม่สามารถทำได้ โดยใช้การรวม

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเปรียบเทียบตารางสองตารางเพื่อระบุข้อมูลที่ตรงกัน และแสดงข้อมูลตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ขั้นตอนในตัวอย่าง

บทความนี้กล่าวถึงข้อมูลที่ซ้ำกันและผลกระทบของ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา ซ่อน หรือการขจัดข้อมูลที่ซ้ำกัน วิธีใช้การค้นหา หรือใช้การเชื่อมโยงในส่วนดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปรียบเทียบตารางสองตาราง โดยใช้การรวม

เปรียบเทียบตารางสองตาราง โดยใช้เขตข้อมูลที่เป็นเกณฑ์

การเปรียบเทียบตารางสองตาราง โดยใช้การรวม

เมื่อต้องการเปรียบเทียบตารางสองตาราง โดยใช้การรวม คุณสร้างแบบสอบถามที่เลือกที่มีทั้งสองตาราง ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างตารางบนเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลสอดคล้องกัน คุณสามารถสร้างการรวมในเขตข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบสำหรับข้อมูลที่ตรงกัน คุณสามารถสร้างข้ารวม ตามที่คุณต้อง แต่แต่ละคู่ของเขตข้อมูลที่รวมต้องเป็นชนิดข้อมูลเดียวกัน หรือเข้ากันได้

สมมติว่า คุณจะมี researcher สถาบันที่วิทยาลัยแบบ และคุณต้องดูเนื้อหาล่าสุดเปลี่ยนแปลงส่วนตัวในแผนกคณิตศาสตร์มีผลกระทบต่อนักเรียนระดับ คุณกำลังมอบสนใจระดับของนักเรียนที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ คุณมีตารางที่เก็บข้อมูลเวอร์ชันหลักของนักเรียนและตารางที่เก็บข้อมูลการลงทะเบียนคลาส คะแนนข้อมูลถูกเก็บไว้ในตารางคลาลง และนักเรียนข้อมูลสำคัญถูกเก็บไว้ในตารางวิชานักเรียน เมื่อต้องการดูวิธีเกรดมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงส่วนตัวล่าสุด ที่คุณต้องการตรวจสอบระเบียนจากตารางลงที่มีระเบียนที่สอดคล้องกันในตารางวิชา

เตรียมข้อมูลตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ คุณสร้างแบบสอบถามที่กำหนดล่าสุดวิธีการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวในแผนกการทางคณิตศาสตร์ มีนักเรียนคณิตศาสตร์เกรดที่ได้รับผลกระทบ คุณใช้ต่อไปนี้ตารางทั้งสองอย่าง วิชา Student และคลาสลง เพิ่มตัวอย่างตารางสอง วิชา Student และลงคลาส กับฐานข้อมูล

Microsoft Office Access 2007 มีหลายวิธีในการเพิ่มตารางตัวอย่างเหล่านี้ไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถใส่ข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถคัดลอกตารางแต่ละรายการลงในโปรแกรมสเปรดชีต (เช่นMicrosoft Office Excel 2007 ), แล้ว นำเข้าเวิร์กชีตในOffice Access 2007 หรือคุณสามารถวางข้อมูลลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad แล้ว นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความเป็นผลลัพธ์

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในแผ่นข้อมูลว่าง นอกจากนี้ อธิบายวิธีการคัดลอกตารางตัวอย่างเพื่อOffice Excel 2007 และนำเข้าตารางเหล่านั้นลงในAccess 2007 แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และนำเข้าข้อมูลแบบข้อความ ดูบทความนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ข้อความ

วิชานักเรียน

ID ของนักเรียน

ปี

เวอร์ชันหลัก

123456789

2005

คณิตศาสตร์

223334444

2005

ENGL

987654321

2005

คณิตศาสตร์

135791357

2005

HIST

147025836

2005

BIOL

707070707

2005

คณิตศาสตร์

123456789

2006

คณิตศาสตร์

223334444

2006

ENGL

987654321

2006

PSYC

135791357

2006

ARTH

147025836

2006

BIOL

707070707

2006

คณิตศาสตร์

คลาลง

ID ของนักเรียน

ปี

คำศัพท์

ส่วนตัว

หมายเลขหลักสูตร

เกรด

123456789

2005

3

คณิตศาสตร์

221

A

123456789

2005

3

ENGL

101

B

123456789

2006

1

คณิตศาสตร์

242

C

123456789

2006

1

คณิตศาสตร์

224

C

223334444

2005

3

ENGL

112

A

223334444

2005

3

คณิตศาสตร์

120

C

223334444

2006

1

POSC

110

A

223334444

2006

1

ENGL

201

B

987654321

2005

3

คณิตศาสตร์

120

A

987654321

2005

3

PSYC

101

A

987654321

2006

1

คณิตศาสตร์

221

B

987654321

2006

1

คณิตศาสตร์

242

C

135791357

2005

3

HIST

102

A

135791357

2005

3

ARTH

112

A

135791357

2006

1

คณิตศาสตร์

120

B

135791357

2006

1

คณิตศาสตร์

141

C

147025836

2005

3

BIOL

113

B

147025836

2005

3

CHEM

113

B

147025836

2006

1

คณิตศาสตร์

120

D

147025836

2006

1

สถิติเกี่ยวกับ

114

B

707070707

2005

3

คณิตศาสตร์

221

B

707070707

2005

3

สถิติเกี่ยวกับ

114

A

707070707

2006

1

คณิตศาสตร์

242

D

707070707

2006

1

คณิตศาสตร์

224

C

ถ้าคุณต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อใส่ข้อมูลตัวอย่าง คุณสามารถข้ามส่วนต่อไปนี้

ป้อนข้อมูลตัวอย่างด้วยตนเอง

 1. เปิดฐานข้อมูลใหม่ หรือที่มีอยู่

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Access

  Access จะเพิ่มตารางเปล่าตารางใหม่ให้กับฐานข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลเปล่าขึ้นใหม่ แต่คุณจะต้องทำตามขั้นตอนนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องเพิ่มตารางลงในฐานข้อมูล

 3. ดับเบิลคลิกที่เซลล์แรกในแถวส่วนหัว แล้ว พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ตามค่าเริ่มต้น Access แสดงเขตข้อมูลว่างเปล่าในแถวส่วนหัวมีข้อความเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ เช่นเดียวกัน:

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไปที่ส่วนหัวว่าง จากนั้น พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลที่สอง (คุณสามารถยังดับเบิลคลิกที่เซลล์ใหม่) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละชื่อเขตข้อมูล

 5. ป้อนข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ขณะที่คุณใส่ข้อมูล Access infers ชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูล เขตข้อมูลแต่ละมีชนิดของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่นตัวเลข ข้อความ หรือวัน / เวลา การตั้งค่าชนิดข้อมูลช่วยให้แน่ใจว่าการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง และยัง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เช่นใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการคำนวณ สำหรับตารางตัวอย่างเหล่านี้ อนุญาตให้เข้าถึงชนิดข้อมูลที่อ้างถึง แต่ให้ตรวจทานชนิดข้อมูลที่เข้าถึง infers แต่ละเขตข้อมูล

 6. หลังจากที่คุณใส่ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว คลิกบันทึก หรือกด CTRL + S

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏ

 7. ในกล่อง ชื่อตาราง ให้พิมพ์ชื่อของตารางตัวอย่าง แล้วคลิก ตกลง

  คุณสามารถใช้ชื่อของตารางแต่ละตัวอย่าง (ตัวอย่างเช่น วิชา Student) เนื่องจากแบบสอบถามในส่วนขั้นตอนของบทความนี้ยังใช้ชื่อเหล่านั้น

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูลตัวอย่าง คุณพร้อมที่จะเปรียบเทียบสองตาราง

ข้ามส่วนต่อไปนี้ (สร้างเวิร์กชีตตัวอย่าง), เว้นแต่ว่าคุณต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างแผ่นงานที่ยึดตามข้อมูลตัวอย่างจากตารางในส่วนก่อนหน้านี้

สร้างแผ่นงานตัวอย่าง

 1. เริ่มต้นของโปรแกรมสเปรดชีต และสร้างไฟล์ใหม่ เปล่า ถ้าคุณใช้ Excel เวิร์กบุ๊กเปล่า ใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม

 2. คัดลอกตารางตัวอย่างแรกจากส่วนก่อนหน้านี้ และวางลงในเวิร์กชีต แรกเริ่มที่เซลล์แรก ให้แน่ใจว่า คุณได้คัดลอกแถวส่วนหัว เนื่องจากประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูลของตารางตัวอย่าง

 3. ใช้เทคนิคที่มาของคุณโปรแกรมสเปรดชีต ให้แผ่นงานชื่อเดียวกับตารางตัวอย่าง ตัวอย่าง เมื่อคุณวางข้อมูลตัวอย่างลงคลาสชื่อคลาสลงแผ่นงาน

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 คัดลอกตารางตัวอย่างที่สองลงในเวิร์กชีตเปล่า และเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องการเพิ่มแผ่นงานลงในไฟล์กระดาษคำนวณของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มแผ่นงานกับไฟล์ของคุณสเปรดชีต ดูวิธีใช้สำหรับโปรแกรมสเปรดชีตของคุณ

 5. บันทึกสมุดงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งตามต้องการในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ และไปยังขั้นตอนชุดถัดไป

สร้างตารางฐานข้อมูลจากแผ่นงาน

 1. ในฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่

  บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Excel

  รูป Ribbon ของ Access

  หรือ

  คลิก เพิ่มเติม แล้วเลือกโปรแกรมกระดาษคำนวณจากรายการ

  กล่องโต้ตอบ รับข้อมูลจากภายนอก - กระดาษคำนวณ ชื่อโปรแกรม จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกเรียกดู ค้นหา และเปิดไฟล์ spreadsheet ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวช่วยนำเข้ากระดาษคำนวณจะเริ่มทำงาน

  ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างเลือกแผ่นงานแรกในเวิร์กบุ๊ก (Student วิชา ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้), ข้อมูลจากเวิร์กชีตที่ปรากฏขึ้นในส่วนล่างของหน้าตัวช่วยสร้าง

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแรกแถวประกอบด้วยส่วนหัวของคอลัมน์ แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไป คุณสามารถใช้กล่องข้อความและรายการภายใต้ตัวเลือกเขตข้อมูล เพื่อเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลและชนิดข้อมูล หรือเมื่อต้อง การละเว้นเขตข้อมูลจากการดำเนินการนำเข้า ตัวอย่างนี้ คุณไม่จำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คลิกถัดไป

 6. บนหน้าถัดไป เลือกตัวเลือกที่ไม่มีคีย์หลัก แล้ว คลิ กถัดไป

 7. Access ใช้ชื่อแผ่นงานตามค่าเริ่มต้น กับตารางใหม่ของคุณ ยอมรับชื่อในกล่องนำเข้าตาราง แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 8. บนหน้าบันทึกขั้นตอนการนำเข้า คลิกปิด ตัวช่วยสร้างให้เสร็จสิ้น

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 จนกระทั่งคุณได้สร้างตารางจากแต่ละแผ่นงานในไฟล์สเปรดชีต

เปรียบเทียบตารางตัวอย่าง และค้นหาระเบียนที่ตรงกัน โดยใช้การรวม

ตอนนี้ คุณก็พร้อมการเปรียบเทียบตารางคลาลงและตารางวิชานักเรียน เนื่องจากคุณไม่มีกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางสอง คุณจำเป็นต้องสร้างรวมระหว่างเขตข้อมูลเหมาะสมในแบบสอบถาม ตารางมีเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเหมือนกัน และคุณจะต้องสร้างการรวมสำหรับแต่ละคู่ของเขตข้อมูล: รหัส Student ปี และส่วนตัว (ตารางคลาลง) และหลัก (วิชา Student ตาราง) ในตัวอย่างนี้ คุณสนใจเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นคุณยังจะใช้เงื่อนไขเขตข้อมูลเพื่อจำกัดผลลัพธ์ของคิวรี

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณบันทึกตารางตัวอย่าง

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 3. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกตารางที่ประกอบด้วยระเบียนที่คุณต้องการแสดงซึ่งในตัวอย่างนี้คลาสลง ตาราง แล้ว ดับเบิลคลิกตารางที่คุณกำลังเปรียบเทียบได้เช่นในตัวอย่างนี้ ตารางวิชา Student

 4. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 5. ลากเขตข้อมูลStudent ID จากตารางคลาลง ไปยังเขตข้อมูลID นักเรียน ของนักเรียนวิชา ตาราง เส้นปรากฏระหว่างสองตารางในตารางออกแบบ ซึ่งระบุว่า คุณได้สร้างการรวม คลิกสองครั้งที่เส้นเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม

 6. ตรวจทานสามตัวเลือกในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม ตามค่าเริ่มต้น 1 เลือก ในบางกรณี คุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการรวมการรวมแถวที่เกินมาจากตารางหนึ่ง เนื่องจากคุณกำลังพยายามค้นหาข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น ให้ปล่อยการตั้งค่าเป็น 1 ตัวเลือกการรวม ปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม โดยการคลิกยกเลิก

 7. คุณจะต้องสร้างการรวมสองอื่น ๆ สร้างการรวมเหล่านี้ ด้วยการลากเขตข้อมูลปี จากตารางคลาลง ไปยังเขตข้อมูลปี ของตารางวิชา Student จากนั้น ด้วยการลากเขตข้อมูลส่วนตัว จากตารางคลาลง ไปยังเขตข้อมูลที่สำคัญ บนตารางวิชานักเรียน

 8. ในตารางคลาลง ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลของตารางทั้งหมดไปยังตารางออกแบบแบบสอบถาม

  หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้เครื่องหมายดอกจันเมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมด หนึ่งคอลัมน์เท่านั้นปรากฏในตารางออกแบบ คอลัมน์ที่ปรากฏขึ้นมีชื่อของตาราง แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในตัวอย่างนี้ คอลัมน์มีชื่อว่าEnrollments.* คลาส

 9. ในตารางวิชา Student ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสำคัญ เมื่อต้องการเพิ่มลงในตาราง

 10. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายในแถวแสดง ของคอลัมน์หลัก ในตารางออกแบบแบบสอบถาม

 11. ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์หลัก พิมพ์เครื่องหมายคณิตศาสตร์

 12. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ทำงานแบบสอบถาม แล้วแสดงระดับคณิตศาสตร์สำหรับวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เปรียบเทียบตารางสองตาราง โดยใช้เขตข้อมูลที่เป็นเกณฑ์

ในบางครั้งคุณอาจต้องการเปรียบเทียบตารางพื้นฐานของเขตข้อมูล ที่มีข้อมูลที่ตรงกัน ก่อนหน้านี้ แต่มีชนิดข้อมูลแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลในหนึ่งตารางอาจมีชนิดข้อมูลตัวเลข และคุณต้องการเปรียบเทียบเขตข้อมูลนั้นไปยังเขตข้อมูลในตารางอื่นที่มีชนิดข้อมูล Text เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คล้ายกัน แต่มีชนิดเขตข้อมูลที่แตกต่างกันอาจส่งผลเมื่อตัวเลขจะถูกเก็บเป็นข้อความ ตามการออกแบบ หรือ เหตุผลอื่น ๆ เช่นการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างการรวมเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลแตกต่างระหว่าง คุณจะต้องใช้วิธีอื่นเพื่อเปรียบเทียบเขตข้อมูล คุณสามารถเปรียบเทียบสองเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลแตกต่างกัน โดยใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอื่น

สมมติว่า คุณจะมี researcher สถาบันที่วิทยาลัยแบบ และคุณต้องดูเนื้อหาล่าสุดเปลี่ยนแปลงส่วนตัวในแผนกคณิตศาสตร์มีผลกระทบต่อนักเรียนระดับ คุณกำลังมอบสนใจระดับของนักเรียนที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ คุณมีนักเรียนวิชาตารางและตารางคลาลง คะแนนข้อมูลถูกเก็บไว้ในตารางคลาลง และนักเรียนข้อมูลสำคัญถูกเก็บไว้ในตารางวิชานักเรียน เมื่อต้องการดูระเบียนจากตารางลงที่มีระเบียนที่สอดคล้องกันในตารางวิชาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระดับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หนึ่งเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้การเปรียบเทียบตารางมีชนิดข้อมูลแตกต่างจากคำที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการเปรียบเทียบตารางสองตาราง โดยใช้เขตข้อมูลที่เป็นเกณฑ์ คุณสร้างแบบสอบถามที่เลือกที่มีทั้งสองตาราง คุณสามารถรวมเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดง และรวมเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นเกณฑ์ คุณสร้างเกณฑ์การเปรียบเทียบตารางนั้น คุณสามารถสร้างข้าเกณฑ์การเปรียบเทียบเขตข้อมูลคุณต้องการ

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างวิธีนี้ คุณจะต้องใช้ตารางตัวอย่างจากส่วนก่อนหน้านี้แต่คุณจะเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล ID นักเรียนของนักเรียนวิชาตารางตัวอย่างจากตัวเลขเป็นข้อความ เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างการรวมระหว่างสองเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลแตกต่างกัน คุณจะมีการเปรียบเทียบเขตข้อมูล Student ID สอง โดยใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอื่น

เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล ID Student วิชานักเรียน

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณบันทึกตารางตัวอย่าง

 2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางวิชา Student นั้นแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  ตารางวิชา Student เปิดในมุมมองออกแบบ

 3. ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับID นักเรียน จากตัวเลข เป็นข้อความ

 4. ปิดตารางวิชานักเรียน เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกใช่

เปรียบเทียบตารางตัวอย่าง และค้นหาระเบียนที่ตรงกัน โดยใช้เงื่อนไขเขตข้อมูล

กระบวนงานต่อไปนี้แสดงวิธีการเปรียบเทียบเขตข้อมูล Student ID สอง โดยใช้เขตข้อมูลจากคลาสลงเป็นเกณฑ์ของเขตข้อมูลจากวิชานักเรียน โดยใช้คำสำคัญเช่นคุณสามารถเปรียบเทียบเขตข้อมูล แม้ว่าพวกเขามีชนิดข้อมูลแตกต่างกัน

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกที่ลงคลาส แล้ว ดับเบิลคลิกที่วิชานักเรียน

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. ลากเขตข้อมูลปี จากตารางคลาลง ไปยังเขตข้อมูลปี ของตารางวิชา Student นั้นแล้ว ลากเขตข้อมูลส่วนตัว จากตารางคลาลง ไปยังเขตข้อมูลหลัก ของตารางวิชานักเรียน

  เนื่องจากเขตข้อมูลเหล่านี้มีชนิดข้อมูลเดียวกัน คุณสามารถเปรียบเทียบเหล่านั้นได้ โดยใช้การรวม การรวมเป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการเปรียบเทียบเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลเดียวกัน

 5. ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) บนตารางคลาลง เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลของตารางทั้งหมดไปยังตารางออกแบบแบบสอบถาม

  หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้เครื่องหมายดอกจันเมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมด หนึ่งคอลัมน์เท่านั้นปรากฏในตารางออกแบบ คอลัมน์ที่ปรากฏขึ้นมีชื่อของตาราง แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในตัวอย่างนี้ คอลัมน์มีชื่อว่าEnrollments.* คลาส

 6. ในตารางวิชา Student ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลStudent ID เมื่อต้องการเพิ่มลงในตาราง

 7. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายในแถวแสดง ของคอลัมน์สำหรับนักเรียน ID ของตารางออกแบบ ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์Student ID พิมพ์เช่น [คลาสลง] [ ID ของนักเรียน]

 8. ในตารางวิชา Student ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสำคัญ เมื่อต้องการเพิ่มลงในตาราง

 9. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายในแถวแสดง ของคอลัมน์หลัก ของตารางออกแบบ ในแถวเกณฑ์ พิมพ์คณิตศาสตร์

 10. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ทำงานแบบสอบถาม แล้วแสดงระดับคณิตศาสตร์สำหรับวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×