เครื่องมือเอกสารใน SharePoint Workspace 2010

เครื่องมือเอกสารเวอร์ชัน 2010 อนุญาตให้คุณสามารถเก็บและจัดระเบียบเอกสารต่างๆ ในโครงสร้างโฟลเดอร์ที่เป็นลำดับชั้นคล้ายกับ Windows Explorer ได้ คุณสามารถเปิดเอกสารใดๆ ก็ได้ที่ในเครื่องมือเอกสารมีให้คุณ ถ้าคุณมีโปรแกรมแอปพลิเคชันที่สนับสนุนชนิดไฟล์ของเอกสารนั้น

บทความวิธีใช้นี้อธิบายถึงงานที่คุณสามารถทำในเครื่องมือเอกสารในชนิดของเวิร์กสเปซดังต่อไปนี้

การใช้เครื่องมือเอกสารในเวิร์กสเปซของ SharePoint

ในเวิร์กสเปซของ SharePoint เครื่องมือเอกสารมีความหมายเดียวกันกับไลบรารีเอกสารของ SharePoint ชนิดของเอกสารที่คุณจะสามารถสร้างหรือเพิ่มลงในไลบรารีเอกสารได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้บนไซต์ SharePoint สำหรับแต่ละไลบรารีเอกสารนั้นๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ด้านบนของหน้า

การใช้เครื่องมือเอกสารในเวิร์กสเปซของ Groove

ในเวิร์กสเปซของ Groove ชนิดไฟล์ที่คุณสามารถสร้างได้นั้นขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนระบบของคุณ นอกจากนี้ชนิดของไฟล์ที่คุณสามารถเพิ่มได้อาจขึ้นอยู่กับนโยบายที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำไปใช้กับ: SharePoint Workspace 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา