เครื่องมือปฏิทินใน SharePoint Workspace 2010

เครื่องมือปฏิทินช่วยให้สมาชิกของเวิร์กสเปซจัดการรายละเอียดต่างๆ ของการประชุมได้ตั้งแต่การกำหนดตารางเวลาการประชุมแต่ละครั้งหรือการประชุมที่เป็นกิจวัตร การกำหนดวาระการประชุม การจัดการผู้เข้าร่วมประชุม การจดบันทึกย่อการประชุม และการบันทึกบทสรุปการประชุม

คุณต้องการทำสิ่งใด

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×