เก็บเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณไว้เมื่อคุณเพิ่มโดเมนของคุณใน Office 365

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเอง เช่น fourthcoffee.com ไปยัง Office 365 ให้คุณทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโดเมน

ถ้าคุณมีเว็บไซต์ภายนอกของ Office 365 ที่ใช้โดเมนที่คุณกำลังเพิ่มอยู่แล้ว เช่น www.fourthcoffee.com ให้เลือก ไม่ใช่ ฉันมีเว็บไซต์อยู่แล้ว หรือฉันต้องการจัดการระเบียน DNS ของฉันเอง จากนั้น ตัวช่วยสร้างจะนำคุณไปยังขั้นตอนในการตั้งค่าโดเมนของคุณกับระเบียน DNS ของโดเมนของคุณซึ่งโฮสต์อยู่ที่โฮสต์ DNS ปัจจุบันของคุณ ถ้าคุณยังไม่มีเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกที่จะให้ Office 365 ตั้งค่าและจัดการ DNS สำหรับโดเมนของคุณแทนได้

ต้องการให้ Office 365 จัดการ DNS สำหรับโดเมนของคุณต่อไปหรือไม่ (ไม่แนะนำ) คุณต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณ

นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่เราแนะนำ ถ้าคุณมีเว็บไซต์ภายนอก Office 365 ที่ใช้โดเมนของคุณอยู่แล้ว (เว้นแต่คุณได้ตั้งค่าเว็บไซต์ภายนอกโดยใช้หนึ่งในคู่ค่าการโฮสต์เว็บของ Office 365) เราขอแนะนำให้คุณจัดการDNS ของโดเมนของคุณที่โฮสต์ DNS ปัจจุบันของคุณเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าโดเมนของคุณกับ Office 365

ถ้าคุณต้องการให้ Office 365 จัดการ DNS สำหรับโดเมนของคุณ คุณอาจจะสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางจาก Office 365 ไปยังเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณได้ ถ้าคุณไม่ตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทาง บุคคลอื่นจะไม่สามารถไปยังเว็บไซต์ของคุณได้หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนของคุณไปยัง Office 365 และเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณให้ชี้ไปที่เนมเซิร์ฟเวอร์ Office 365

(เพราะเหตุใดการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณจึงได้รับผลกระทบ เนื่องจากการตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์จะแจ้งตำแหน่งในการค้นหาโดเมนของคุณให้กับเว็บเบราว์เซอร์และบริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ หลังจากที่คุณเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนของคุณไปยัง Office 365 เพื่อให้ Office 365 จัดการ DNS สำหรับโดเมนของคุณ เว็บเบราว์เซอร์จะค้นหาเว็บไซต์ของคุณที่ Office 365 และเนื่องจากเว็บไซต์ของคุณถูกโฮสต์โดยบริการอื่น เว็บเบราว์เซอร์จะไม่พบไซต์ของคุณ)

เพิ่มโดเมนของคุณไปยัง Office 365 และตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 1. ก่อนที่คุณจะเริ่ม คุณจะต้องมี ที่อยู่ IP แบบคงที่ หรือ FQDN สำหรับเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการโฮสต์เว็บไซต์ของคุณเพื่อขอรับที่อยู่ IP หรือ FQDN (การใช้ ที่อยู่ IP แบบไดนามิก ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ที่ส่งกลับเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม เช่น Ping จะไม่อนุญาตให้คุณตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางที่เชื่อถือได้ เนื่องจากที่อยู่ IP สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

 2. เพิ่มโดเมนของคุณไปยัง Office 365 โดยทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโดเมน

  ในตัวช่วยสร้าง ให้เลือกตัวเลือกที่ระบุว่า คุณไม่มีเว็บไซต์ที่มีโดเมนของคุณ อย่าเปลี่ยนระเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจนกว่าคุณจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์

 3. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างระเบียน A เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ที่อยู่ IP แบบคงที่ (หรือ FQDN) ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการโฮสต์เว็บไซต์ปัจจุบันของคุณ

 4. เราขอแนะนำให้คุณสร้างระเบียน CNAME เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะสามารถค้นพบเว็บไซต์ของคุณได้ ไม่ว่าลูกค้าจะใส่ www กับชื่อโดเมนของคุณหรือไม่ก็ตาม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มระเบียน CNAME ใน Office 365 ใน Office 365

  ถ้าไม่มีตัวเลือกนี้ ให้ดูที่ ไม่สามารถอัปเดตระเบียน A หรือระเบียน CNAME ได้ใช่ไหม

 5. ทำขั้นตอนสุดท้ายของตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเปลี่ยนระเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้ชี้ไปที่เนมเซิร์ฟเวอร์ Office 365

ด้านบนของหน้า

ตอนนี้คุณได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลและการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์แล้ว คุณสามารถอัปเดตระเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ (NS) สำหรับโดเมนเพื่อให้ชี้ไปที่ Office 365 ได้ โดยการตั้งค่าที่อยู่อีเมลและระเบียน A ไว้ก่อน ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ คุณและบุคคลอื่นในองค์กรของคุณจะมีบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้ที่อยู่โดเมน และเว็บไซต์ของคุณจะยังคงพร้อมใช้งานที่ผู้ให้บริการโฮสต์เว็บไซต์ปัจจุบันของคุณหลังจากที่คุณเปลี่ยนระเบียน NS แล้ว

หมายเหตุ  เมื่อคุณเปลี่ยนระเบียน NS ของโดเมนของคุณตามที่อธิบายไว้ที่นี่ คุณได้เปลี่ยนปลายทางของบริการโดเมน เช่น อีเมล ให้ชี้ไปที่ Office 365 โปรดทราบว่า ถ้าคุณกำลังใช้โดเมนสำหรับอีเมลภายนอก Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างที่อยู่อีเมล Office 365 ที่มีโดเมนสำหรับผู้ใช้ของคุณแล้ว (เช่น mano@contoso.com) เพื่อที่ผู้ใช้ของคุณจะได้ไม่สูญเสียข้อความอีเมลเมื่อคุณอัปเดตระเบียน NS ให้ชี้ไปยัง Office 365

ทำตามตัวช่วยสร้างการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์: เปลี่ยนระเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่หน้า จัดการโดเมน

 3. บนหน้า จัดการโดเมน สำหรับโดเมนที่คุณกำลังตั้งค่า ให้เลือก ทำให้การตั้งค่าเสร็จสิ้น

 4. ทำตามขั้นตอนเพื่ออัปเดตระเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้ชี้ไปที่เนมเซิร์ฟเวอร์ Office 365

หลังจากที่คุณได้อัปเดตระเบียน NS ของคุณแล้ว อีเมลจะเริ่มได้รับการกำหนดเส้นทางให้ไปที่ Office 365 แต่การใช้งานที่ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่ใช้โดเมนนั้น จะยังคงไปที่ผู้ให้บริการโฮสต์รายปัจจุบันของคุณ

ด้านบนของหน้า

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: ผู้ดูแลระบบ Office 365, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Business Essentialsข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา