เกี่ยวกับโดเมน onmicrosoft.com เริ่มต้นของคุณใน Office 365

Office 365 จะสร้างโดเมนให้กับคุณ เช่น contoso.onmicrosoft.com เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งานบริการ ID ผู้ใช้ที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณลงทะเบียนจะประกอบด้วยโดเมน เช่น sunya@contoso.onmicrosoft.com

ผู้ใช้ทั่วไปจะใช้โดเมนเริ่มต้นเมื่อพวกเขากำลังใช้รุ่นทดลองใช้ ลองใช้บริการ หรือในระหว่างที่พวกเขากำลังตั้งค่าสิ่งต่างๆ คุณยังคงสามารถใช้ onmicrosoft.com ได้นานเท่าที่คุณต้องการ โดยจะยังคงทำงานสำหรับอีเมลและบริการอื่นๆ แม้ว่าคุณจะเพิ่มโดเมนที่กำหนดเองแล้ว แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเพิ่มโดเมนของตนเอง เช่น fourthcoffee.com ใน Office 365 ก่อนที่จะเริ่มใช้ Office 365 สำหรับองค์กรของพวกเขาเพื่อให้สามารถใช้ที่อยู่อีเมลที่จดจำง่ายและ ID ผู้ใช้กับบริการนี้

คุณอาจมีโดเมนเริ่มต้นสองโดเมน คือ onmicrosoft.com และ public.sharepoint.com

ถ้าคุณมีเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online การสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณอาจมีโดเมนเริ่มต้นสองโดเมน คือโดเมน onmicrosoft.com ที่คุณเลือกไว้เมื่อคุณลงทะเบียน และโดเมน SharePoint Online สำหรับเว็บไซต์สาธารณะของคุณที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ

  • คุณสามารถใช้โดเมน onmicrosoft.com ของคุณ (เช่น fourthcoffee.onmicrosoft.com) กับบริการส่วนใหญ่ของ Office 365 ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โดเมน onmicrosoft.com กับที่อยู่อีเมล Office 365 (ซึ่งเป็น ID ผู้ใช้ Office 365 ของคุณ) ไซต์ทีม และ Skype for Business Online ของคุณได้

  • ถ้าคุณมีเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online (ซึ่งไม่มีให้ใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานใหม่อีกต่อไป) ซึ่งโฮสต์บนโดเมน SharePoint Online เริ่มต้นของคุณ เช่น fourthcoffee-public.sharepoint.com

    หมายเหตุ  องค์กรส่วนใหญ่มีเว็บไซต์ภายนอก Office 365 ที่ใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองของพวกเขาเอง ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณด้วย คุณไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงหรือใช้โดเมน public.sharepoint.com

dkiใช้โดเมนของคุณเองแทนโดเมนเริ่มต้น

เมื่อผู้ใช้พร้อมที่จะใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจของพวกเขาเอง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการอีเมลที่มีโดเมนของตัวเอง เช่น fourthcoffee.com

คุณควรทราบว่า ไม่มีข้อกำหนดใดๆ ในการเพิ่มโดเมนของคุณเอง คุณสามารถใช้โดเมน onmicrosoft.com กับ Office 365 ต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้โดเมนอื่น แต่การใช้โดเมนของคุณเองจะช่วยให้คุณมีที่อยู่อีเมล Office 365 (ซึ่งเป็น ID ผู้ใช้ของคุณด้วย) ที่จดจำได้ง่าย ถ้าคุณกำลังใช้เว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online การเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองจะทำให้คุณสามารถใช้โดเมนนั้นเป็น URL ของเว็บไซต์สำหรับธุรกิจของคุณได้ด้วย

สมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองของคุณใน Office 365 หลังจากที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะเห็นรายการโดเมนของคุณใน Office 365 ซึ่งมีโดเมนที่คุณเพิ่มรวมอยู่ด้วย เช่น fourthcoffee.com โดเมนเริ่มต้นจะอยู่ที่นั่นด้วย (โดเมนที่ลงท้ายด้วย onmicrosoft.com)

คุณสามารถใช้โดเมนของคุณสำหรับหลายๆ อย่างใน Office 365 ตัวอย่างเช่น

การเปลี่ยนชื่อหรือการเอาโดเมน onmicrosoft.com ออก

มีข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับโดเมน onmicrosoft.com เริ่มต้น

  • คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนเริ่มต้นของคุณหลังจากลงทะเบียนได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าโดเมนเริ่มต้นที่คุณเลือกไว้เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับ Office 365 คือ fourthcoffee.onmicrosoft.com คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น fabrikam.onmicrosoft.com ได้ เมื่อต้องการใช้โดเมน onmicrosoft.com อื่น คุณจะต้องเปิดการสมัครใช้งานใหม่ด้วย Office 365

  • คุณไม่สามารถเอาโดเมนแบบกำหนดเองของคุณออกได้Office 365 จำเป็นต้องเก็บรักษาโดเมนนี้ไว้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้โดเมนนี้ในการทำงานเบื้องหลังสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้โดเมนเหล่านั้น หลังจากที่คุณได้เพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองแล้ว

    อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โดเมน onmicrosoft.com เริ่มต้นได้ ถึงแม้ว่าคุณได้เพิ่มโดเมนของคุณเองแล้ว โดยโดเมนเริ่มต้นนี้ยังคงทำงานสำหรับอีเมลและบริการอื่นๆ คุณจึงสามารถเลือกได้

นำไปใช้กับ: Office 365 Admin, Office 365 End User, Office 365 Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา