อัปเดต ซ่อมแซม หรือถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2010 ก-ทูรัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับปรุง ซ่อมแซม หรือผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2010 ก-ทูรันถอนการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office ก-ทูรัน ดูเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office ก-ทูรัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Office 2010 ก-ทูรัน

ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Office 2010 ให้คลิก-ทู-รัน

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

ถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2010 ให้คลิก-ทู-รัน

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Office 2010 ก-ทูรัน

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก-ทูรันจะการผลักดันให้โดยอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์ แต่คุณอาจจำเป็นต้องปิดโปรแกรม Office ของคุณก่อนที่จะสามารถใช้โปรแกรมปรับปรุง

เมื่อดาวน์โหลด แต่ถูกบล็อกไม่ถูกนำไปใช้โปรแกรมอัปเด คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ หน้าต่างแบบป๊อปอัพขนาดเล็กที่ปรากฏในพื้นที่การแจ้งเตือน

ปรับปรุงส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการปรับปรุงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นทั้งหมดระหว่าง คุณจะได้รับข้อความให้คุณทราบว่า คุณต้องเชื่อมต่อจนกว่าเครื่องหมายอัปเดเสร็จสมบูรณ์

คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

 • OK    ก่อนคลิตกลง คุณควรบันทึกแฟ้มเปิด และปิดโปรแกรม Microsoft Office ใด ๆ ที่เปิดอยู่

สิ่งสำคัญ: ถ้าจะเปิดโปรแกรม Office ใด ๆ หลังจากคุณคลิกตกลง กระบวนการอัพเดปิดโปรแกรมเหล่านั้น และไม่ได้บันทึกไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ จะสูญหายไป

 • ยกเลิก    คุณสามารถกำลังรอการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรมอัปเด ทำต่อไป:

 • ในโปรแกรม Office ให้คลิกแท็บ ไฟล์

 • คลิกวิธีใช้ แล้ว คลิ กนำไปใช้อัปเดต

 • ปิดใช้งานการอัปเดต    เราไม่แนะนำตัวเลือกนี้ ถ้าคุณปิดใช้งานโปรแกรมอัปเด คุณจะไม่ได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือ

ด้านบนของหน้า

ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Office 2010 ให้คลิก-ทู-รัน

การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Office คลิก-ทู-รันจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะพร้อมใช้งานในระหว่างกระบวนการซ่อมแซมทั้งหมด

แฟ้มคุณสร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft Office จะไม่ได้ถูกลบ คุณสามารถเลือกเพื่อบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office หรือกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรม Office อย่างไรก็ตาม

Windows 7

 1. ในแผงควบคุม คลิโปรแกรม และจากนั้น คลิกที่โปรแกรมและคุณลักษณะ

  ในมุมมองคลาสสิค ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและฟีเจอร์

 2. คลิกMicrosoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือMicrosoft Office Starter 2010 จากนั้น คลิเปลี่ยน

 3. สำหรับกล่องกาเครื่องหมายการตั้งค่าของผู้ใช้ Office ที่เอา ทำต่อไปนี้:

 4. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 5. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง หรือถ้าคุณกำลังมีปัญหากับการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่อื่นค่า Officeส่งออกการกำหนด Ribbon เองก่อน (กำหนด Ribbon เองจะพร้อมใช้งานใน Office Starter 2010 ไม่)

 6. คลิก ซ่อมแซม

Windows Vista

 1. ในแผงควบคุม คลิโปรแกรม และจากนั้น คลิกที่โปรแกรมและคุณลักษณะ

  ในมุมมองคลาสสิค ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและฟีเจอร์

 2. คลิกMicrosoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือMicrosoft Office Starter 2010 แล้ว คลิ กเปลี่ยน

 3. สำหรับกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าผู้ใช้ Office เอา ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 4. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 5. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง หรือถ้าคุณกำลังมีปัญหากับการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เองแต่ไม่ Office ตั้งค่าอื่น ๆ ส่งออกการกำหนด Ribbon เองก่อน (การกำหนด Ribbon เองไม่พร้อมใช้งานใน Office Starter 2010)

 6. คลิก ซ่อมแซม

Windows XP

 1. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก

  ในมุมมองคลาสสิก ดับเบิลคลิกที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรม ออก

 2. คลิกMicrosoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือMicrosoft Office Starter 2010 แล้ว คลิ กเปลี่ยน

 3. สำหรับกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าผู้ใช้ Office เอา ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 4. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 5. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง หรือถ้าคุณกำลังมีปัญหากับการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่อื่นติดตั้ง Officeส่งออกการกำหนด Ribbon เองก่อน

 6. คลิก ซ่อมแซม

ด้านบนของหน้า

ถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2010 ให้คลิก-ทู-รัน

แฟ้มคุณสร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft Office จะไม่ได้ถูกลบ คุณสามารถเลือกเพื่อบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office หรือเองที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรม Office อย่างไรก็ตาม

สิ่งสำคัญ: สามารถใช้เองได้ในเดียวกันกับผลิตภัณฑ์และภาษาเวอร์ชันของ Microsoft Office เท่านั้น

Windows 7

 1. ในแผงควบคุม คลิโปรแกรม แล้ว คลิ กโปรแกรมและคุณลักษณะ

  ในมุมมองคลาสสิค ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและฟีเจอร์

 2. คลิกที่Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือMicrosoft Office Starter 2010

 3. สำหรับกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าผู้ใช้เอา Office ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 4. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง ไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 5. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง หรือถ้าคุณกำลังมีปัญหากับการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่อื่น ๆ ค่า Officeส่งออกการกำหนด Ribbon เองแรก (กำหนด Ribbon เองไม่มีอยู่ใน Office Starter 2010)

 6. คลิกที่ถอน

Windows Vista

 1. ในแผงควบคุม คลิโปรแกรม และจากนั้น คลิกที่โปรแกรมและคุณลักษณะ

  ในมุมมองคลาสสิค ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและฟีเจอร์

 2. คลิกที่Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือMicrosoft Office Starter 2010

 3. สำหรับกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าผู้ใช้ Office เอา ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 4. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง ไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 5. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกติดตั้ง Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง หรือถ้าคุณกำลังมีปัญหาการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่อง

  ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่อื่น ๆ ติดตั้ง Officeส่งออกการกำหนด Ribbon เองก่อน (การกำหนด Ribbon เองจะพร้อมใช้งานใน Office Starter 2010 ไม่)

 6. คลิกถอนการติดตั้ง

Windows XP

 1. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก และ คลิกเปลี่ยนหรือเอาโปรแกรมออก

  ในมุมมองคลาสสิก ดับเบิลคลิกที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรม ออก

 2. คลิกMicrosoft Office คลิก-ทู-รัน

 3. สำหรับกล่องกาเครื่องหมายการตั้งค่าของผู้ใช้ Office ที่เอา ทำต่อไปนี้:

 4. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 5. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่นการกำหนด Ribbon เอง หรือ ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่อื่นติดตั้ง Officeส่งออกการกำหนด Ribbon เองก่อน

 6. คลิก นำออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×