หมุนหรือพลิกรูปภาพ รูปร่าง หรือวัตถุ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่างหรือ วัตถุ อื่นๆ โดยการหมุนหรือการกลับด้าน การกลับด้านรูปร่างเป็นการสร้างมิเรอร์อิมเมจหรือการพลิกเช่นกัน

หมุนรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

หมายเหตุ  เมื่อคุณหมุนรูปร่างหลายอัน จะไม่หมุนเป็นกลุ่มแต่ รูปร่างแต่ละอัน จะหมุนรอบศูนย์กลางของตัวเองแทน

หมุนไปทางมุมใดก็ตาม

 1. คลิกที่ รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ อักษรศิลป์ ที่ต้องการจะหมุน

  หมายเหตุ  ใน Microsoft Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถหมุนกล่องข้อความได้

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลาก จุดจับการหมุน ไปตามทิศทางที่ต้องการให้หมุนรูปร่าง

   กำลังลากจุดจับการหมุน

   คลิกตัวยึดการหมุนที่ด้านบนสุดของวัตถุ แล้วจากนั้นให้ลากไปทิศทางที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ  เมื่อต้องการจะจำกัดการหมุนอยู่ที่มุม 15 องศา ให้กด SHIFT ค้าง ขณะที่ลากตัวยึดการหมุน

  • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุการหมุนที่แน่นอน:

   • เมื่อต้องการจะหมุนรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วคลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม แล้วจากนั้นบนแท็บ ขนาด ป้อนจำนวนตัวเลขที่ต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน

    แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

   • เมื่อต้องการจะหมุนรูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วคลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม แล้วจากนั้นบนแท็บ ขนาด ป้อนจำนวนตัวเลขที่ต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน

    เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

หมุน 90 องศาไปทางซ้ายหรือ 90 องศาไปทางขวา

 1. คลิก รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ อักษรศิลป์ ที่ต้องการจะหมุน

  หมายเหตุ  ใน Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถหมุนกล่องข้อความได้

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจะหมุนรูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจะหมุนรูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt ภายใต้ เครื่องมือการวาด ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. บนกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจะหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางขวา ให้คลิก หมุนไปทางขวา 90°

  • เมื่อต้องการจะหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางซ้าย ให้คลิก หมุนไปทางซ้าย 90°

ด้านบนของหน้า

พลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

เมื่อคุณต้องการจะพลิกรูปร่างหรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คุณสร้างมิเรอร์อิมเมจหรือการกลับด้านของรูปร่างหรือวัตถุ

หมายเหตุ  ใน Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถพลิกกล่องข้อความได้

 1. คลิกที่ รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ อักษรศิลป์ ที่คุณต้องการจะพลิก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจะพลิกรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ ให้แท็บ จัดรูปแบบ

   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจะพลิกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt ภายใต้ เครื่องการวาด ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. บนกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วจากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจะกลับวัตถุให้เป็นแนวตั้ง ให้คลิก พลิกตามแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการจะกลับวัตถุให้เป็นแนวนอน ให้คลิก พลิกตามแนวนอน

เคล็ดลับ  คุณสามารถสร้างมิเรอร์อิมเมจของวัตถุโดยการทำสำเนาของวัตถุ แล้วจากนั้นให้พลิกวัตถุ ลากวัตถุสำเนาให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับวัตถุดั้งเดิมให้เหมือนกระจก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา