หมุนหรือพลิกรูปภาพ รูปร่าง หรือวัตถุ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่างหรือ วัตถุ อื่นๆ โดยการหมุนหรือการกลับด้าน การกลับด้านรูปร่างเป็นการสร้างมิเรอร์อิมเมจหรือการพลิกเช่นกัน

หมุนรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

หมายเหตุ   เมื่อคุณหมุนรูปร่างหลายอัน จะไม่หมุนเป็นกลุ่มแต่ รูปร่างแต่ละอัน จะหมุนรอบศูนย์กลางของตัวเองแทน

หมุนไปทางมุมใดก็ตาม

 1. คลิกที่ รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ อักษรศิลป์ ที่ต้องการจะหมุน

  หมายเหตุ   ใน Microsoft Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถหมุนกล่องข้อความได้

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลาก จุดจับการหมุน ไปตามทิศทางที่ต้องการให้หมุนรูปร่าง

   คลิกตัวยึดการหมุนที่ด้านบนสุดของวัตถุ แล้วจากนั้นให้ลากไปทิศทางที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ   เมื่อต้องการจะจำกัดการหมุนอยู่ที่มุม 15 องศา ให้กด SHIFT ค้าง ขณะที่ลากตัวยึดการหมุน

  • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุการหมุนที่แน่นอน:

   • เมื่อต้องการจะหมุนรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วคลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม แล้วจากนั้นบนแท็บ ขนาด ป้อนจำนวนตัวเลขที่ต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน

   • เมื่อต้องการจะหมุนรูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วคลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม แล้วจากนั้นบนแท็บ ขนาด ป้อนจำนวนตัวเลขที่ต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน

หมุน 90 องศาไปทางซ้ายหรือ 90 องศาไปทางขวา

 1. คลิก รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ อักษรศิลป์ ที่ต้องการจะหมุน

  หมายเหตุ   ใน Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถหมุนกล่องข้อความได้

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจะหมุนรูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการจะหมุนรูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt ภายใต้ เครื่องมือการวาด ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

 3. บนกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจะหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางขวา ให้คลิก หมุนไปทางขวา 90°

  • เมื่อต้องการจะหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางซ้าย ให้คลิก หมุนไปทางซ้าย 90°

ด้านบนของหน้า

พลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

เมื่อคุณต้องการจะพลิกรูปร่างหรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คุณสร้างมิเรอร์อิมเมจหรือการกลับด้านของรูปร่างหรือวัตถุ

หมายเหตุ   ใน Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถพลิกกล่องข้อความได้

 1. คลิกที่ รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ อักษรศิลป์ ที่คุณต้องการจะพลิก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจะพลิกรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ ให้แท็บ จัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการจะพลิกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt ภายใต้ เครื่องการวาด ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

 3. บนกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วจากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจะกลับวัตถุให้เป็นแนวตั้ง ให้คลิก พลิกตามแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการจะกลับวัตถุให้เป็นแนวนอน ให้คลิก พลิกตามแนวนอน

เคล็ดลับ   คุณสามารถสร้างมิเรอร์อิมเมจของวัตถุโดยการทำสำเนาของวัตถุ แล้วจากนั้นให้พลิกวัตถุ ลากวัตถุสำเนาให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับวัตถุดั้งเดิมให้เหมือนกระจก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา