หมุนการวางแนวหน้ากระดาษระหว่างแนวตั้งและแนวนอนใน Word 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเลือกการวางแนวในแนวตั้ง (vertical) หรือแนวนอน (horizontal) สำหรับเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนว แกลเลอรีของตัวเลือกหน้าหรือหน้าปกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนการวางแนวให้กับหน้าเหล่านั้นตามแบบที่คุณเลือก

ในบทความนี้

การเปลี่ยนการวางแนวเอกสารทั้งหมด

การใช้การวางแนวในแนวตั้งและแนวนอนในเอกสารเดียวกัน

การเปลี่ยนการวางแนวเอกสารทั้งหมด

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว รูป Ribbon ของ Word

  2. คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

ด้านบนของหน้า

ใช้การวางแนวแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนในเอกสารเดียวกัน

  1. เลือกหน้าหรือย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกข้อความบนหน้ากระดาษเพียงบางส่วนเพื่อเปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน Word จะวางข้อความที่เลือกไว้ลงในหน้ากระดาษของข้อความที่เลือกนั้น และวางข้อความรอบข้างไว้ในหน้าที่แยกต่างหาก

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ รูป Ribbon ของ Word

  3. คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  4. บนแท็บ ระยะขอบ ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  5. ในรายการ นำไปใช้กับ ให้คลิก ข้อความที่เลือก

หมายเหตุ: Microsoft Word จะแทรก ตัวแบ่งส่วน ให้โดยอัตโนมัติที่ก่อนและหลังข้อความที่มีการวางแนวหน้ากระดาษใหม่ ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งเป็นส่วนๆ ไว้แล้ว คุณสามารถคลิกในส่วนใดส่วนหนึ่ง (หรือเลือกหลายส่วน) แล้วเปลี่ยนการวางแนวเฉพาะส่วนที่คุณเลือกได้

ด้านบนของหน้า

ถ้าคำถามของคุณไม่มีคำตอบอยู่ในบทความนี้ คุณสามารถ ขอรับความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน OmniTech ผู้ใช้งานครั้งแรกสามารถขอรับการสนับสนุนฟรีได้นานสูงสุด 15 นาทีตามเวลาที่จำกัดไว้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×