ส่วนคำสั่ง GROUP BY

รวมระเบียนที่มีค่าเหมือนกันในรายการเขตข้อมูลที่ระบุเข้าด้วยกันเป็นระเบียนเดียว ค่าสรุปจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละระเบียนถ้าคุณใส่ฟังก์ชันการรวม SQL ไว้ด้วย เช่น Sum หรือ Count ในคำสั่ง SELECT

ไวยากรณ์

SELECT fieldlist
FROM table
WHERE criteria
[GROUP BY groupfieldlist]

คำสั่ง SELECT ที่มีส่วนคำสั่ง GROUP BY มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

fieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตที่จะถูกเรียกใช้พร้อมด้วย alias (SQL)ของชื่อเขตข้อมูลใดๆ ฟังก์ชันการรวมของ SQL เพรดิเคตการเลือก (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW หรือ TOP ) หรือตัวเลือกคำสั่ง SELECT อื่นๆ

table

ชื่อของตารางที่เรียกใช้ระเบียน

criteria

เกณฑ์ในการเลือก ถ้าคำสั่งประกอบด้วยส่วนคำสั่ง WHERE กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access จะจัดกลุ่มค่าหลังจากนำเงื่อนไข WHERE ไปใช้กับระเบียนแล้ว

groupfieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลสูงสุดถึง 10 เขตข้อมูลที่ใช้ในการจัดกลุ่มระเบียน โดยลำดับของชื่อเขตข้อมูลใน groupfieldlist จะกำหนดระดับการจัดกลุ่มจากระดับสูงสุดไปยังระดับต่ำสุดของการจัดกลุ่ม


ข้อสังเกต

GROUP BY จะมีหรือไม่ก็ได้

ค่าสรุปจะไม่ถูกละเว้นถ้าไม่มีฟังก์ชันการรวม SQL อยู่ในคำสั่ง SELECT

ค่า Null ในเขตข้อมูลของ GROUP BY จะถูกจัดกลุ่ม และไม่ถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม ค่า Null จะไม่ถูกนำมาประเมินในฟังก์ชันการรวม SQL ใดๆ

ให้ใช้ส่วนคำสั่ง WHERE เมื่อต้องการแยกแถวที่คุณไม่ต้องการจัดกลุ่ม และให้ใช้ส่วนคำสั่ง HAVING เมื่อต้องการกรองระเบียนหลังจากที่ถูกจัดกลุ่มแล้ว

เว้นแต่ว่าจะมีชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลแบบ Memo หรือ ชนิดข้อมูลวัตถุ OLE เขตข้อมูลหนึ่งในรายการเขตข้อมูล GROUP BY สามารถอ้างถึงเขตข้อมูลใดๆ ในตารางใดๆ ที่แสดงในส่วนคำสั่ง FROM ได้ แม้ว่าเขตข้อมูลนั้นจะไม่รวมอยู่ในคำสั่ง SELECT ก็ตาม โดยมีเงื่อนไขว่าคำสั่ง SELECT ต้องมีฟังก์ชันการรวมของ SQL อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ไม่สามารถจัดกลุ่มเขตข้อมูล Memo หรือ OLE Object ได้

เขตข้อมูลทั้งหมดในรายการเขตข้อมูลของ SELECT จะต้องถูกใส่ไว้ในส่วนคำสั่ง GROUP BY หรือใส่ไว้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันการรวม SQL อย่างใดอย่างหนึ่งนำไปใช้กับ: Access 2007, Access 2013, Access 2010, Access 2016 Previewข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา