ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (ใช้ IM ของ Lync)

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ของ Lync เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการสื่อสารกับที่ติดต่อของคุณตามเวลาจริง ณ ขณะนั้น ใช้งานง่ายกว่าอีเมล เร็วกว่าการคุยโทรศัพท์ ถ้าเป็นเรื่องความเร็วและการใช้งานที่ง่ายดายนั้นยากที่จะมีใครเอาชนะ IM ได้ คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากที่ใดก็ได้ใน Lync ที่คุณมองเห็นที่ติดต่อ ตรวจสอบว่าแถบแนวตั้งบนด้านซ้ายของรูปภาพเป็นสีเขียว และป้าย "พร้อมใช้งาน" ปรากฏขึ้น ซึ่งหมายความว่าที่ติดต่อพร้อมสำหรับการติดต่อแล้ว

ในการสนทนา IM คุณสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกให้ข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณได้มากขึ้น โดยการเปลี่ยนรายละเอียดฟอนต์ (ชนิด สี การเน้น ขนาด) ทำเครื่องหมายข้อความของคุณว่าเป็นเรื่องสำคัญ และเพิ่มอิโมติคอน เพิ่มบุคคลอื่นมายังการสนทนา เริ่มการสนทนากับบุคคลมากกว่าหนึ่งคน หรือส่งรูปภาพและไฟล์ หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการทำทั้งหมดนั้น รวมทั้งวิธีการตอบกลับ หรือละเว้นข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา

เริ่มการสนทนา IM

 1. ค้นหาบุคคลที่คุณต้องการส่งข้อความโต้ตอบทันทีโดยใช้การค้นหา รายการที่ติดต่อของคุณ หรือที่อื่นๆ ใน Lync ที่มีที่ติดต่อปรากฏอยู่ (ตัวอย่างเช่น ในประวัติการสนทนาของคุณหรือหน้าต่างการสนทนา) เมื่อต้องการเริ่มการสนทนา IM กับบุคคลมากกว่าหนึ่งคนหรือแบบเป็นกลุ่ม ให้ดูที่สองส่วนถัดไป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. โฮเวอร์เหนือรูปภาพของที่ติดต่อในรายการ ที่ติดต่อ และคลิกปุ่ม IM บนแถบ Quick Lync
  สกรีนช็อตของเมนู Quick Lync ที่มีเคอร์เซอร์หยุดอยู่บนรูปภาพของที่ติดต่อ

 4. ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ในรายชื่อที่ติดต่อของบุคคล

 5. คลิกขวาที่รายการที่ติดต่อของพวกเขาแล้วเลือก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 6. พิมพ์ข้อความของคุณที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา

 7. (ทำหรือไม่ก็ได้) เมื่อต้องการส่งไฟล์หรือรูป ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากแล้วปล่อยไฟล์ที่บันทึกไว้ในพื้นที่ใส่ข้อความ

  • คัดลอกและวางไฟล์ที่บันทึกหรือรูปใดๆ จากโปรแกรม Office ลงในพื้นที่ใส่ข้อความ

  • กด PrtScn บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อจับภาพโดยตรงจากหน้าจอของคุณ แล้ววางลงในพื้นที่ใส่ข้อความ

   หมายเหตุ  ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแชร์รูได้ คุณอาจกำลังสนทนา IM กับผู้ใช้หลายคนหรือคุณยังไม่มีอัปเดตล่าสุดของ Lync เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าคุณอยู่ระหว่างการสนทนา IM แบบกลุ่ม ให้แชร์รูปโดย a) บันทึกรูปแล้วคลิกไอคอนการนำเสนอ (จอภาพ) > แท็บ สิ่งที่แนบมา > แทรกไฟล์ (ไฟล์จะถูกส่งเป็นไอคอนที่ผู้รับถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อดู) หรือ b) คัดลอกรูป แล้วคลิกไอคอนการนำเสนอ (จอภาพ) > ไวท์บอร์ด แล้ววาง

   • ถ้าคุณต้องการการอัปเดตล่าสุด ให้ตรวจสอบ Windows Update หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงาน เพื่อตรวจสอบว่าคุณจะได้รับการอัปเดตเมื่อใด ถ้าคุณต้องรอ ให้แชร์รูปโดยการคัดลอกรูปนั้น ให้คลิกไอคอนการนำเสนอ (จอภาพ) > ไวท์บอร์ด แล้ววาง

 8. (ทำหรือไม่ก็ได้) เมื่อต้องการเพิ่มอิโมติคอน เปลี่ยนฟอนต์ หรือทำเครื่องหมายข้อความว่าเป็นเรื่องสำคัญ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เพิ่มอิโมติคอนโดยคลิกไอคอน อิโมติคอน สกรีนช็อตของการเลือกไอคอนอิโมติคอนจากเขตข้อมูลข้อความของ IM จากนั้นคลิกอิโมติคอนที่คุณต้องการเพิ่ม

  • เปลี่ยนฟอนต์สำหรับส่วนใดต่างๆ ของข้อความได้ด้วยการไฮไลต์ข้อความ คลิกไอคอน ฟอนต์ สกรีนช็อตของไอคอนการเปลี่ยนฟอนต์บนเขตข้อมูลข้อความ IM แล้วเลือกสี ขนาด และ/หรือฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

  • ทำเครื่องหมายข้อความของคุณว่ามีความสำคัญสูง โดยคลิกที่ไอคอน ความสำคัญ สกรีนช็อตของการทำเครื่องหมายไอคอนความสำคัญสูงจากเขตข้อมูลข้อความของ IM

 9. กด Enter บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อส่งข้อความ ใครก็ตามที่ใช้ Lync เวอร์ชันล่าสุดจะเห็นรูปของบุคคลที่ส่งมาอยู่ถัดจากข้อความโต้ตอบแบบทันทีในแต่ละข้อความ วิธีนี้ใช้งานได้ทั้งการสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือแบบการประชุม

 10. (ทำหรือไม่ก็ได้) เพิ่มผู้อื่นลงในการสนทนาด้วยการลากรายชื่อที่ติดต่อเหล่านั้นจากรายการที่ติดต่อของคุณลงในหน้าต่างการสนทนา

  หมายเหตุ   ถ้าคุณมีข้อความที่มีความยาวมาก Lync จะแบ่งข้อความออกเป็นส่วนๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณว่าจะอ่านข้อความนั้นแบบยาวหรือสั้น ซึ่งเรียกว่า เรื่อง และคุณสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ถ้าคุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ ใช้เรื่องราวใน Lync

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังที่ติดต่อหลายๆ คนพร้อมกัน

เมื่อต้องการเริ่มต้นการสนทนา IM กับที่ติดต่อมากกว่าหนึ่งคน ให้ทำดังต่อไปนี้

หมายเหตุ   เมื่อต้องการส่ง IM ให้กับกลุ่มที่ติดต่อทั้งกลุ่ม ให้ดูในส่วนถัดไป

 • ถ้าบุคคลที่คุณต้องการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปหานั้นเป็นที่ติดต่อที่อยู่ติดกันในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรายชื่อของแต่ละคน จากนั้นให้คลิกไอคอน IM ที่ปรากฏอยู่ถัดจากที่ติดต่อคนสุดท้ายที่คุณเลือก พิมพ์ข้อความของคุณที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา แล้วกด Enter

 • ถ้าคนที่คุณต้องการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีให้นั้นปรากฏอยู่ในรายการเป็นที่ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้กดคีย์ Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกที่ติดต่อเหล่านั้น จากนั้นคลิกไอคอน IM พิมพ์ข้อความที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา แล้วกด Enter ข้อความของคุณจะส่งไปยังทุกคนที่คุณเลือกไว้
  สกรีนช็อตที่มีที่ติดต่อและการแสดงสถานะของพวกเขา และไอคอน IM ที่เน้นอยู่

  หมายเหตุ   ให้ดูส่วนก่อนหน้าสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งไฟล์และรูป การเปลี่ยนฟอนต์ การเพิ่มอิโมติคอน หรือการทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อความที่มีความสำคัญสูง

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่ม

 • คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มในรายการที่ติดต่อของคุณ คลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที พิมพ์ข้อความของคุณที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา แล้วกด Enter ข้อความของคุณจะถูกส่งไปยังสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

หมายเหตุ   ให้ดูส่วนก่อนหน้าสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งไฟล์และรูป การเปลี่ยนฟอนต์ การเพิ่มอิโมติคอน หรือการทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อความที่มีความสำคัญสูง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มที่ติดต่อใหม่ ให้ดูที่ สร้างกลุ่มใหม่ใน Lync

ตอบกลับการเตือนข้อความรับเข้า

เมื่อมีบางคนเริ่มการสนทนา IM กับคุณ การแจ้งเตือนจะป็อปอัพบนหน้าจอของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูข้อความ ให้คลิกที่ใดก็ได้บนพื้นที่ภาพถ่าย ในการเขียนตอบกลับไป ให้พิมพ์ลงในพื้นที่ป้อนข้อความแล้วกด Enter บนคีย์บอร์ด

 • เมื่อต้องการปฏิเสธข้อความ ให้คลิก ละเว้น ข้อความจะไปยังกล่องจดหมายเข้า Outlook ของคุณ ถ้าคุณใช้ Outlook

 • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น ตั้งค่าสถานะการแสดงตัวของคุณเป็น ห้ามรบกวน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับการแจ้งเตือนข้อความโต้ตอบแบบทันทีใหม่ๆ จนกว่าคุณจะเปลี่ยนสถานะของคุณอีกครั้ง ให้คลิก ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, Lync 2013 for Office 365ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา