ส่งการตอบกลับสำนักอัตโนมัติจาก Outlook 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: เนื้อหาในบทความนี้บางอย่างอาจไม่นำไปใช้กับบางภาษา

คุณสามารถตั้งค่าMicrosoft Office Outlook 2007 ส่งการตอบกลับแบบอัตโนมัติไปยังบางส่วน หรือทุกคนที่ส่งข้อความอีเมล

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server คุณสามารถใช้ว่าผู้ช่วย Office เพื่อตั้งค่าคำตอบของคุณโดยอัตโนมัติ ไปยังฉันมีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server (คำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน เท่านั้นปรากฏบนเมนูเครื่องมือ ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server) อีกวิธีหนึ่งในการตอบกลับข้อความโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Outlook ทั้งหมด ไปยังฉันมีแอ Outlook.com, Hotmail, Gmail, yahoo! หรืออื่น ๆ บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีบัญชีผู้ใช้ชนิดใด ไปฉันไม่แน่ใจว่าชนิดของฉันมีบัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ: ในส่วนต่อไปนี้ คลิก expanders > เมื่อต้องการดูเนื้อหา

ฉันมีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server คุณใช้ขั้นตอนที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อเปิดตัวสำนัก Office ช่วยเปิด หรือ ปิด โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Exchange Server ที่คุณกำลังใช้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใดของ Exchange Server ที่ บัญชีผู้ใช้ของคุณใช้ ไปที่การค้นหาเวอร์ชันของ Exchange Server ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณใช้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  คำสั่ง ไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

  หมายเหตุ: เมนูเครื่องมือ ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างหลักของ Outlook บนหน้าต่างหลักของคือ หน้าต่างเดียวกันกับที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Outlook และมีไฟล์แก้ไขดูไปเครื่องมือการดำเนินการ และเมนูวิธีใช้ ไม่มีเมนูเครื่องมือ ใน windows ที่คุณสร้าง หรือดูรายการเช่นข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

  ถ้าคำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ปรากฏ วิธีการอื่นเพื่อตอบกลับข้อความโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Outlook ทั้งหมด ไปที่ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ POP3, IMAP หรือ Outlook.com

 2. คลิก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ 'ขณะไม่อยู่ที่สำนักงาน'

 3. ถ้าคุณต้อง เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งเฉพาะในระหว่างช่วงเวลานี้ เมื่อต้องการจัดกำหนดการเมื่อข้อความตอบกลับของคุณออกของ office จะใช้งานอยู่ ถ้าคุณไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด จะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติจนกว่าคุณคลิกส่งการตอบกลับอัตโนมัติสำนักงาน

 4. บนแท็บ ภายในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการส่งในขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน

  เมื่อต้องการส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปยังบุคคลออกจากองค์กรของคุณ ต่อ โดยใช้ขั้นตอนที่ 4 และ 5

 5. บนแท็บภายนอกองค์กรของฉัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับบุคคลที่อยู่นอกองค์กรของฉัน และ แล้ว พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการส่งในขณะที่คุณไม่อยู่สำนักงาน

  ตามปกติองค์กรจะหมายถึงบริษัทของคุณรวมถึงบุคคลที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server บนระบบอีเมลของคุณ

  เมื่อกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ที่อยู่ภายนอกองค์กรของฉัน ถูกเลือก แท็บ ภายนอกองค์กรของฉัน จะแสดง (เปิด) อยู่ติดกับชื่อแท็บ

 6. บนแท็บภายนอกองค์กรของฉัน คลิกที่ติดต่อของฉันเท่านั้น หรือใครก็ตามที่อยู่นอกองค์กรของฉัน เพื่อระบุบุคคลที่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติจะถูกส่งไป

  หมายเหตุ: ติดต่อที่ต้องมีอยู่ในโฟลเดอร์ Exchange Serverที่ติดต่อ ของคุณ ถ้าติดต่อที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เท่านั้น ข้อความตอบกลับอัตโนมัติจะไม่ถูกส่งไป

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  คำสั่ง ไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

  หมายเหตุ: เมนูเครื่องมือ ปรากฏขึ้นในหน้าต่างหลักของ Outlook เมนูเครื่องมือ ไม่พร้อมใช้งานใน windows ที่คุณสร้าง หรือดูรายการเช่นข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

  ถ้าคำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ปรากฏ วิธีการอื่นเพื่อตอบกลับข้อความโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Outlook ทั้งหมด ไปที่ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ POP3, IMAP หรือ Outlook.com

 2. คลิก ขณะนี้ฉัน 'ไม่อยู่ที่สำนักงาน'

 3. ในกล่อง ตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ส่งแต่ละรายเพียงหนึ่งครั้งด้วยข้อความต่อไปนี้ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งถึงบุคคลอื่นในขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน

ถ้าคุณไม่ได้กำลังจะตรวจสอบข้อความอีเมลในขณะที่คุณไม่อยู่สำนักงาน ใช้ว่าผู้ช่วย Office กับกฎเพื่อจัดการข้อความขาเข้า โดยการระบุสิ่งที่ควรใช้ Outlook กับพวกเขาโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างกฎเพื่อย้าย หรือคัดลอกข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น เมื่อต้องการลบข้อความ การส่งข้อความตอบกลับแบบกำหนดเอง และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณสร้างกฎ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีที่จะนำกฎเหล่านั้นไปใช้ใน Outlook

 • ออกจาก Office กฎจะถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อคำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานเปิดอยู่

 • กฎจะถูกนำไปใช้ตามลำดับที่ปรากฏจากบนลงล่างในรายการกฎ

 • ถ้าคุณเลือกเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขในกล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎ กฎจะถูกนำไปใช้เฉพาะกับข้อความที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือกทั้งหมดเท่านั้น เช่น ถ้าคุณระบุว่า พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล เป็นผู้ส่ง (เงื่อนไข) และ "การประชุมการตลาด" (เงื่อนไข) ในกล่อง เรื่อง กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่ตรงตามทั้งสองเงื่อนไขเท่านั้น

 • อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำหนดเกณฑ์หลายเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขเดียว กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความใดๆ ที่ตรงกับเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขนั้น เช่น ถ้าคุณระบุว่า "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล;สุทธา ชาญเชิงค้า" ในกล่อง จาก กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่มาจาก พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล หรือสุทธา ชาญเชิงค้า

เมื่อต้องการสร้างกฎผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  คำสั่ง ไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

  หมายเหตุ: เมนูเครื่องมือ ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างหลักของ Outlook เมนูเครื่องมือ ไม่พร้อมใช้งานใน windows ที่คุณสร้าง หรือดูรายการเช่นข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

 2. คลิก กฎ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Exchange Server 2003 หรือบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2000 คลิกเพิ่มกฎ แทน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใดของ Exchange Server ที่ บัญชีผู้ใช้ของคุณใช้ ไปค้นหาเวอร์ชันของ Exchange Server ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณใช้

 3. ภายใต้ เมื่อได้รับข้อความซึ่งตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องตรงกับข้อความเพื่อที่จะนำกฎไปใช้

 4. ถ้าคุณต้องการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้คลิก ขั้นสูง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิกตกลง

 5. ถ้าคุณต้องการระบุว่ากฎนี้ต้องนำไปใช้หลังสุด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องประมวลผลกฎที่ตามมา

 6. ภายใต้ ทำการกระทำต่อไปนี้ ให้เลือกการกระทำที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกการกระทำมากกว่าหนึ่งการกระทำ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณระบุว่าให้ลบข้อความออก กฎที่ตามหลังกฎการลบในรายการกฎที่อยู่ในกล่องโต้ตอบ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน จะไม่มีผลต่อข้อความ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  คำสั่ง ไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

  หมายเหตุ: เมนูเครื่องมือ ปรากฏขึ้นในหน้าต่างหลักของ Outlook ไม่พร้อมใช้งานเมนูเครื่องมือ ใน windows ที่คุณสร้าง หรือดูรายการเช่นข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถดูกฎสำหรับผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานสำหรับโปรไฟล์ Microsoft Outlook ทั้งหมด ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงกฎสำหรับโปรไฟล์ทั้งหมด

 2. เมื่อต้องการแก้ไขกฎ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  เปลี่ยนกฎที่ระบุ   

  1. คลิก กฎ แล้วเลือกกฏ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2000 แรกให้คลิกเลือกกฎ แล้ว คลิกแก้ไขกฎ

  2. ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการกระทำสำหรับกฎ

  เปลี่ยนลำดับที่กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความรับเข้า   

  1. ภายใต้ กฎเหล่านี้จะนำมาใช้กับข้อความรับเข้าขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้คลิกกฎที่คุณต้องการย้ายขึ้นหรือลงในรายการ

  2. คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

  ลบกฎ   

  1. ภายใต้ กฎเหล่านี้จะนำมาใช้กับข้อความรับเข้าขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้คลิกกฎที่คุณต้องการลบ

  2. คลิก ลบกฎ

 1. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานกฎเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  คำสั่ง ไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

  หมายเหตุ: เมนูเครื่องมือ ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างหลักของ Outlook เมนูเครื่องมือ ไม่พร้อมใช้งานใน windows ที่คุณสร้าง หรือดูรายการเช่นข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

 2. คลิกที่ปุ่มกฎ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2000 ไปยังขั้นตอนถัดไป ไม่มีปุ่มกฎ ได้

 3. ในคอลัมน์ สถานะ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกฎที่คุณต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน

ถ้ามีคำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนูเครื่องมือ และเมื่อคุณคลิ คุณเห็นกล่องโต้ตอบต่อไปนี้ คุณมีบัญชีผู้ใช้บนExchange 2007

หมายเหตุ: เมนูเครื่องมือ ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างหลักของ Outlook เมนูเครื่องมือ ไม่พร้อมใช้งานใน windows ที่คุณสร้าง หรือดูรายการเช่นข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

กล่องโต้ตอบ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

ถ้ามีคำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนูเครื่องมือ และเมื่อคุณคลิกคำสั่ง คุณเห็นกล่องโต้ตอบต่อไปนี้ คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

กล่องโต้ตอบ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

ถ้ามีไม่มีคำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนูเครื่องมือ โน้มคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server อย่างไรก็ตาม คุณสามารถประมาณลักษณะการทำงานผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานส่วนใหญ่ โดยใช้กฎ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ไปที่ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ POP3, IMAP หรือ Outlook.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของเพจ

ฉันมีแอ Outlook.com, Hotmail, Gmail, yahoo! หรืออื่น ๆ บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP

คุณสามารถรวมเทมเพลตอีเม Outlook กับกฎ Outlook เพื่อสร้างฟังก์ชันของว่าผู้ช่วย Office ซึ่งจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server โดยใช้ชุดนี้ คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเพื่อส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติกับข้อความขาเข้า

สิ่งสำคัญ: คุณต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ และให้ Outlook ทำงานเพื่อที่จะสามารถส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ข้อความจดหมาย

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม รูปแบบ ให้คลิก ข้อความธรรมดา

 3. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งเป็นการตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

 4. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Outlook Template (*.oft)

 6. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบข้อความของคุณ แล้วคลิก บันทึก

ไปที่ขั้นตอนที่ 2: สร้างกฎเพื่อตอบกลับข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน ให้คลิก สร้างกฎ

 3. ภายใต้ เริ่มจากกฎที่ว่างเปล่า ให้คลิก ตรวจสอบข้อความเมื่อมีข้อความมาถึง แล้วคลิก ถัดไป

 4. ภายใต้ คุณต้องการตรวจสอบเงื่อนไขใด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งให้ฉันเท่านั้น และเกณฑ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. เมื่อคุณเห็นกล่องโต้ตอบที่แจ้งให้คุณทราบว่ากฎนี้จะถูกนำไปใช้กับข้อความทุกข้อความที่คุณได้รับ ให้คลิก ใช่

 6. ภายใต้ คุณต้องการทำสิ่งใดกับข้อความนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับด้วย แม่แบบที่ระบุ

 7. ภายใต้ ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ (คลิกค่าที่ขีดเส้นใต้) ให้คลิก แม่แบบที่ระบุ

 8. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแม่แบบการตอบกลับ ในกล่อง มองหาใน ให้คลิก แม่แบบผู้ใช้ในแฟ้มระบบ

 9. ให้เลือกแม่แบบที่คุณสร้างในส่วนก่อนหน้า แล้วคลิก เปิด

 10. คลิก ถัดไป

 11. หรืออีกทางหนึ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับข้อยกเว้นอื่นๆ ของกฎการตอบกลับอัตโนมัติ

 12. คลิก ถัดไป

 13. ภายใต้ ขั้นที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎการตอบกลับอัตโนมัติ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: ลองสร้างงาน Outlook หรือตัวเตือนรายการที่ต้องทำ เพื่อช่วยให้คุณจำได้ว่าต้องปิดกฎนี้เมื่อต้องการหยุดส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

กฎ ตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ ในตัวช่วยสร้างกฎจะส่งการตอบกลับอัตโนมัติของคุณเพียงหนึ่งครั้งถึงผู้รับแต่ละรายในช่วงการทำงานหนึ่งช่วง กฎนี้จะป้องกันไม่ให้ Outlook ส่งการตอบกลับซ้ำๆ ถึงผู้ส่งรายเดียวเมื่อคุณได้รับข้อความหลายข้อความจากผู้ส่งรายนั้น ในระหว่างช่วงการทำงานนั้น Outlook จะติดตามรายชื่อผู้ใช้ที่โปรแกรมได้ทำการตอบกลับแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณออกจาก Outlook แล้วเริ่มต้นการทำงานใหม่ รายชื่อผู้ส่งที่ได้รับการตอบกลับอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าใหม่

สิ่งสำคัญ: เพื่อให้ตัวช่วยสร้างกฎสามารถส่งการตอบกลับโดยอัตโนมัติ Outlook จะต้องทำงานอยู่และได้รับการกำหนดค่าให้มีการตรวจหาข้อความใหม่เป็นระยะๆ

เมื่อต้องการปิดกฎที่คุณสร้างไว้ในขั้นที่ 2 ด้านบน ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน

 2. บนแท็บ กฎสำหรับอีเมล ภายใต้ ชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับกฎที่คุณต้องการปิด

ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีชนิดของบัญชีผู้ใช้

วิธีง่ายที่สุดในการค้นหาว่าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server คือการ เปิดโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า ของคุณ จากแล้ว ดูว่า มีคำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนูเครื่องมือ ถ้าคุณเห็นมีปุ่มขยาย รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของเมนู คลิกนั้นเพื่อให้คำสั่งบนเมนูเครื่องมือ ทั้งหมดจะปรากฏ

คำสั่ง ไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

ถ้าคำสั่งจะหายไป คุณอาจไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server และเช็คเอาท์ของผู้ช่วย Office ไม่พร้อมใช้งาน วิธีการอื่นเพื่อตอบกลับข้อความโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งาน ไปยังฉันมีบัญชีผู้ใช้ POP3, IMAP หรือ Outlook.com

หมายเหตุ: เมนูเครื่องมือ ปรากฏอยู่บนหน้าต่างหลักของ Outlook ไม่พร้อมใช้งานเมนูเครื่องมือ ใน windows ที่คุณสร้าง หรือดูรายการเช่นข้อความอีเมล ติดต่อ หรืองาน

ถ้าคุณทราบว่า คุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server แต่ไม่ปรากฏบนเมนูเครื่องมือ คำสั่งผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน เราขอแนะนำให้คุณเมื่อต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

มีอะไรใหม่ใน Microsoft Office Outlook 2007

ใช้ปฏิทิน Outlook 2007 จะแสดงเวลาอยู่ที่สำนักงาน

ระบุเวอร์ชันของ Microsoft Exchange Server ที่บัญชีผู้ใช้ของฉันเชื่อมต่อ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×