สัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ

บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ ให้พิมพ์โค้ดชุดใดชุดหนึ่งต่อไปนี้ตามด้วยตัวคั่น ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณพิมพ์โค้ด ให้พิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน หรือกด SPACEBAR หรือ ENTER เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติจะปรากฏขึ้นในเอกสารของคุณเช่นเดียวกับที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบการ 'แก้ไขอัตโนมัติ' บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือก Cambria Math

เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติภายนอกสมการ ให้คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้กฎ 'การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ' นอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์ ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ

ใช้กฎการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติภายนอกสมการ

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

  2. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  3. คลิกแท็บ การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้กฎ 'การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ' นอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์

แทรกสัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ   โค้ดต้องเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

สัญลักษณ์ที่ต้องการ

ให้พิมพ์

\above

\aleph

\alpha

\Alpha

\amalg

\angle

\approx

\asmash

\ast

\asymp

\atop

\bar

\Bar

\begin

\below

\bet

\beta

\Beta

\bot

\bowtie

\box

\bra

\breve

\bullet

\cap

\cbrt

\cdot

\cdots

\check

\chi

\Chi

\circ

\close

\clubsuit

\coint

\cong

\cup

\dalet

\dashv

\dd

\Dd

\ddddot

\dddot

\ddot

\ddots

\degree

\delta

\Delta

\diamond

\diamondsuit

\div

\dot

\doteq

\dots

\downarrow

\Downarrow

\dsmash

\ee

\ell

\emptyset

\end

\epsilon

\Epsilon

\eqarray

\equiv

\eta

\Eta

\exists

\forall

\funcapply

\gamma

\Gamma

\ge

\geq

\gets

\gg

\gimel

\hat

\hbar

\heartsuit

\hookleftarrow

\hookrightarrow

\hphantom

\hvec

\ii

\iiint

\iint

\Im

\in

\inc

\infty

\int

\iota

\Iota

\jj

\kappa

\Kappa

\ket

\lambda

\Lambda

\langle

\lbrace

\lbrack

\lceil

\ldivide

\ldots

\le

\leftarrow

\Leftarrow

\leftharpoondown

\leftharpoonup

\leftrightarrow

\Leftrightarrow

\leq

\lfloor

\ll

\mapsto

\matrix

\mid

\models

\mp

\mu

\Mu

\nabla

\naryand

\ne

\nearrow

\neq

\ni

\norm

\nu

\Nu

\nwarrow

\o

\O

\odot

\oiiint

\oiint

\oint

\omega

\Omega

\ominus

\open

\oplus

\otimes

\over

\overbar

\overbrace

\overparen

allel

tial

\phantom

\phi

\Phi

\pi

\Pi

\pm

\pppprime

\ppprime

\pprime

\prec

\preceq

\prime

\prod

\propto

\psi

\Psi

\qdrt

\quadratic

\rangle

\ratio

\rbrace

\rbrack

\rceil

\rddots

\Re

\rect

\rfloor

\rho

\Rho

\rightarrow

\Rightarrow

\rightharpoondown

\rightharpoonup

\sdivide

\searrow

\setminus

\sigma

\Sigma

\sim

\simeq

\slashedfrac

\smash

\spadesuit

\sqcap

\sqcup

\sqrt

\sqsubseteq

\sqsuperseteq

\star

\subset

\subseteq

\succ

\succeq

\sum

\superset

\superseteq

\swarrow

\tau

\Tau

\theta

\Theta

\times

\to

\top

\tvec

\ubar

\Ubar

\underbar

\underbrace

\underparen

\uparrow

\Uparrow

\updownarrow

\Updownarrow

\uplus

\upsilon

\Upsilon

\varepsilon

\varphi

\varpi

\varrho

\varsigma

\vartheta

\vbar

\vdash

\vdots

\vec

\vee

\vert

\Vert

\vphantom

\wedge

\wp

\wr

\xi

\Xi

\zeta

\Zeta

(ช่องว่างที่มีความกว้างเป็นศูนย์)

\zwsp

-+

+-

<-

< =

->

> =

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา