สวิตช์ลำดับคำสั่งสำหรับ Microsoft Office Word 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการเริ่มต้นของMicrosoft Office Word 2007 ในแต่ละครั้ง คุณสามารถเพิ่มสวิตช์ลงในคำสั่ง Microsoft Windows เรียกใช้ ของ Microsoft Windows (เมนู เริ่ม (Start)) ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้วิธีการเริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนเป็นประจำ คุณสามารถสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปของ Windows ได้เช่นกัน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการระงับการเรียกใช้แมโครอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้สวิตช์ ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ขณะที่เริ่ม Word

ในบทความนี้

ขอแนะนำคำสั่ง สวิตช์ และพารามิเตอร์

การใช้สวิตช์ครั้งเดียวด้วยการเพิ่มลงในคำสั่ง เรียกใช้

การทำสวิตช์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

สวิตช์และพารามิเตอร์ที่มีให้

ขอแนะนำคำสั่ง สวิตช์ และพารามิเตอร์

ในแต่ละครั้งที่คุณเริ่ม Word โดยแท้จริงแล้วคุณกำลังเรียกใช้คำสั่ง Winword.exe แม้ว่าโดยปกติคุณจะไม่พิมพ์คำสั่งหรือเห็นคำสั่ง คุณอาจเปลี่ยนมุมมองบางอย่างของวิธีการเริ่มต้นโปรแกรมด้วยการเพิ่มคำสั่งย่อยที่เรียกว่าสวิตช์ไปยังคำสั่ง Winword.exe

สวิตช์จะปรากฏขึ้นหลังจากคำสั่งหลัก ตามด้วยช่องว่างและเครื่องหมายทับ (/) ในบางครั้ง ชื่อของสวิตช์จะตามด้วยช่องว่างอื่นจากนั้นคำแนะนำที่ระบุอย่างน้อยหนึ่งคำแนะนำที่เรียกว่า พารามิเตอร์ จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมของโปรแกรมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้คำสั่ง Winword.exe

ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะแนะนำ Word ให้เริ่มต้นและเปิดแฟ้มที่ชื่อว่า MyDocument ในทันที

Winword.exe /f MyDocument.docx

ด้านบนของเพจ

การใช้สวิตช์ครั้งเดียวด้วยการเพิ่มลงในคำสั่ง เรียกใช้

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม Winword.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Word แฟ้ม Winword.exe อาจมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Winword.exe

ถ้าคุณไม่ได้ค้นหาแฟ้ม Winword.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ให้ค้นหาแฟ้มและจดบันทึกเส้นทางแบบเต็ม

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows Vista    คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกเบ็ดเตล็ด แล้ว คลิ กเรียกใช้

  • Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003    คลิกปุ่ม เริ่ม จากนั้นให้คลิก เรียกใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มสำหรับแฟ้ม Winword.exe (รวมทั้งชื่อแฟ้ม) หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

 3. ที่จุดสิ้นสุดของเส้นทาง ให้เคาะช่องว่าง จากนั้นพิมพ์สวิตช์และพารามิเตอร์ใดๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ดังนี้

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyDocument.docx

ครั้งต่อไปที่คุณเริ่ม Word โปรแกรมจะย้อนกลับไปยังค่าเริ่มต้นก่อนหน้าของโปรแกรม เมื่อต้องการทำการเริ่มต้นแบบกำหนดเองของคุณที่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ซ้ำ ให้ดูในส่วนถัดไป

หมายเหตุ: 

 • สวิตช์และพารามิเตอร์ไม่ใช่แบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น /A จะเหมือนกับ /a

 • จดจำว่าจะต้องมีหนึ่งช่องว่างก่อนสวิตซ์และหนึ่งช่องว่างก่อนแต่ละพารามิเตอร์

 • ถ้าสวิตช์ใช้ชื่อแฟ้มและชื่อแฟ้มมีช่องว่างอยู่ ให้แนบชื่อเต็มลงในครื่องหมายอัญประกาศ  ตัวอย่างเช่น /t "Elegant Report.dotx"

ด้านบนของเพจ

การทำสวิตช์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม Winword.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Word แฟ้ม Winword.exe อาจมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Winword.exe

ถ้าคุณไม่ได้ค้นหาแฟ้ม Winword.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ให้ค้นหาแฟ้มและจดบันทึกเส้นทางแบบเต็ม

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อปของ Windows แล้วชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ทางลัด

 2. ในกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของรายการ ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มสำหรับแฟ้ม Winword.exe (รวมทั้งชื่อแฟ้ม) หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

 3. ที่จุดสิ้นสุดของเส้นทาง ให้เคาะช่องว่าง จากนั้นพิมพ์สวิตช์และพารามิเตอร์ใดๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ดังนี้

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyFile.docx

 1. คลิก ถัดไป

 2. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับทางสำหรับทางลัด จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

  ทางลัดจะปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อป

 3. เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเริ่ม Word ในวิธีที่กำหนดเองโดยเฉพาะนี้ ให้คลิกสองครั้งที่ทางลัด

 4. เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดเดสก์ท็อปไปยังเมนู เริ่ม ใน Windows ให้คลิกขวาที่ทางลัด จากนั้นคลิก ยึดหมุดกับเมนู 'เริ่ม' (Start) บนเมนูทางลัด

คุณสามารถสร้างทางลัดที่หลากหลาย ในแต่ละครั้งที่นำสวิตช์และพารามิเตอร์ที่ต่างกันไปใช้กับโปรแกรมที่เริ่มต้น

หมายเหตุ: 

 • สวิตช์และพารามิเตอร์ไม่ใช่แบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น /A จะเหมือนกับ /a

 • จดจำว่าจะต้องมีหนึ่งช่องว่างก่อนสวิตซ์และหนึ่งช่องว่างก่อนแต่ละพารามิเตอร์

 • ถ้าสวิตช์ใช้ชื่อแฟ้มและชื่อแฟ้มมีช่องว่างอยู่ ให้แนบชื่อเต็มลงในครื่องหมายอัญประกาศ  ตัวอย่างเช่น /t "Elegant Report.dotx"

ด้านบนของเพจ

สวิตช์และพารามิเตอร์ที่มีให้

สวิตช์และพารามิเตอร์

คำอธิบาย

/safe

เริ่ม Word ในเซฟโหมด

/q

เริ่ม Word โดยไม่ต้องแสดงหน้าจอเริ่มต้นของ Word

/ttemplatename

เริ่ม Word ด้วยเอกสารใหม่ที่ยึดตามแม่แบบนอกเหนือจาก เทมเพลต Normal

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Word ด้วยเอกสารที่ยึดตามแม่แบบที่เรียกว่า Myfax.dotx ที่จัดเก็บบนไดรฟ์ C ให้พิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่งดังต่อไปนี้

/tc:\Myfax.dotx

หมายเหตุ: ต้องไม่เป็นช่องว่างระหว่างสวิตช์และชื่อของแฟ้มแม่แบบ

ใช้สวิตช์ /z กับ Microsoft Visual Studio 2005 เครื่องมือสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 เพื่อสร้างการเริ่มต้นและการสร้างเหตุการณ์ สลับเดียวกับ /t สร้างเฉพาะเหตุการณ์เริ่มต้น

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : เนื่องจากเทมเพลตสามารถเก็บแมโครไวรัส ระวังเกี่ยวกับการเปิด หรือสร้างไฟล์โดยยึดตามเทมเพลตใหม่ มาตรการต่อไปนี้: เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทันสมัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตั้งค่าระดับความปลอดภัยของคุณแมโครเพื่อล้างสูง ความเชื่อถือกล่องกาเครื่องหมาย add-in และแม่แบบที่ถูกติดตั้งทั้งหมด ใช้ลายเซ็นดิจิทัล และรักษารายการของแหล่งที่เชื่อถือ

/t filename

เริ่ม Word และเปิดแฟ้มที่มีอยู่

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Word และเปิดแฟ้มแม่แบบ Myfax.dotx ให้จัดเก็บบนไดรฟ์ C ให้พิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่งดังต่อไปนี้

/t c:\Myfax.dotx

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Word และเปิดแฟ้มหลายแฟ้ม เช่น MyFile.docx และ MyFile2.docx ให้จัดเก็บแต่ละแฟ้มบนไดรฟ์ C ให้พิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่งดังต่อไปนี้

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

หมายเหตุ: ใช้สวิตช์/zกับ Microsoft Visual Studio 2005 เครื่องมือสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 เพื่อสร้างการเริ่มต้นและการสร้างเหตุการณ์ สลับเดียวกับ /t สร้างเฉพาะเหตุการณ์เริ่มต้น

/f filename

เริ่ม Word ด้วยเอกสารใหม่ที่ยึดตามแฟ้มที่มีอยู่

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Word และสร้างเอกสารใหม่ที่ยึดตามแฟ้ม MyFile.docx ให้จัดเก็บบนเดสก์ท็อป แล้วพิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่งดังต่อไปนี้

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

เริ่ม Word แล้วเปิดสำเนาเอกสารแบบอ่านอย่างเดียวที่จัดเก็บบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services ไซต์ดังกล่าวต้องอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Windows SharePoint Services 2.0

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Word และเปิดสำเนาของแฟ้ม MyFile.docx ให้จัดเก็บในไลบรารีเอกสารที่ URL http://MySite/Documents ให้พิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่งดังต่อไปนี้

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

หมายเหตุ: ถ้าเอกสารถูกเช็คเอาท์แก่คุณ สลับ/hจะไม่มีผล Word เปิดไฟล์เพื่อให้คุณสามารถแก้ไข

/pxslt

Word เริ่มต้น และเปิดเอกสาร XML ที่มีอยู่โดยยึดบนระบุ Extensible สไตล์ชีตภาษาแปลง (XSLT)

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Word และนำ XSLT MyTransform (จัดเก็บอยู่บนไดรฟ์ C) ไปใช้กับข้อมูลแฟ้ม XML .xml (จัดเก็บอยู่บนไดรฟ์ C เช่นกัน) ให้พิมพ์พร้อมท์คำสั่งต่อไปนี้

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Word เริ่มต้น และป้องกันไม่ให้โหลดโดยอัตโนมัติ add-in และแม่แบบส่วนกลาง (รวมถึงแบบปกติ) นอกจาก /aสลับไปยังล็อกแฟ้มการตั้งค่าอยู่เท่านั้น

/ladd-in

เริ่ม Word จากนั้นโหลด Add-in ของ Word ตัวใดตัวหนึ่ง

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Word จากนั้นโหลด Add-in ของ Sales.dll ให้จัดเก็บไว้บนไดรฟ์ C แล้วพิมพ์พร้อมท์คำสั่งดังต่อไปนี้

/lc:\Sales.dll

หมายเหตุ: ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างสวิตช์และชื่อ Add-in ดังกล่าว

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ใช้ความระมัดระวังเมื่อเรียกใช้ไฟล์ปฏิบัติหรือโค้ดในแมโครหรือแอปพลิเคชัน แฟ้มปฏิบัติหรือรหัสสามารถใช้เพื่อดำเนินการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของคุณ

/m

Word เริ่มต้นโดยไม่ต้องเรียกใช้แมโคร AutoExec ใด ๆ

/mmacroname

เริ่ม Word จากนั้นเรียกใช้แมโครตัวใดตัวหนึ่ง การสลับ /m ยังเป็นการป้องกัน Word จากการเรียกใช้แมโครแบบ AutoExec ใดๆ

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Word จากนั้นเรียกใช้แมโคร Salelead ให้พิมพ์พร้อมท์คำสั่งต่อไปนี้

/mSalelead

หมายเหตุ: ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างสวิตช์ชื่อแมโคร

เนื่องจากแมโครที่ประกอบด้วยไวรัส ความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้งานเหล่านั้น มาตรการต่อไปนี้: เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทันสมัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตั้งค่าระดับความปลอดภัยของแมโครเป็นสูง ล้างทั้งหมดที่ติดตั้ง add-in และกล่องกาเครื่องหมายเทมเพล เชื่อถือ ใช้ลายเซ็นดิจิทัล รักษารายชื่อผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

/n

เริ่มต้นหน้าต่างโปรแกรม Word หน้าต่างใหม่โดยไม่มีเอกสารใดเปิดอยู่ โดยเอกสารที่เปิดอยู่ในหน้าต่างโปรแกรม Word แต่ละหน้าต่างจะไม่แสดงเป็นตัวเลือกในรายการ สลับหน้าต่าง ของหน้าต่างโปรแกรมอื่นๆ

/w

เริ่มต้นหน้าต่างโปรแกรม Word หน้าต่างใหม่พร้อมกับเปิดเอกสารเปล่าไว้ โดยเอกสารที่เปิดอยู่ในหน้าต่างโปรแกรม Word แต่ละหน้าต่างจะไม่แสดงเป็นตัวเลือกในรายการ สลับหน้าต่าง ของหน้าต่างโปรแกรมอื่นๆ

/r

ลงทะเบียน Word อีกครั้งใน Windows รีจิสทรี สวิตช์นี้จะเริ่ม Word ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office แล้วปรับปรุง Windows รีจิสทรี จากนั้นปิดโปรแกรม

/x

เริ่มต้น Word จาก shell ระบบปฏิบัติการให้คำตอบสนองต่อการร้องขอ Dynamic Data Exchange (DDE) เดียวเท่านั้น (เช่น เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารด้วยการเขียนโปรแกรม)

/ztemplatename

สังเกตได้ว่าทำงานเหมือนกับ /t สวิตช์ทุกประการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ /z สวิตช์พร้อม เครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2005 สำหรับระบบ Microsoft Office 2007 เพื่อสร้างทั้งเหตุการณ์เริ่มต้นและเหตุการณ์ใหม่ ขณะที่ /t สวิตช์สร้างเฉพาะเหตุการณ์เริ่มต้น

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×