สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ Outlook 2010

คำสั่งที่เริ่ม Microsoft Outlook 2010 คือ outlook.exe สวิตช์บรรทัดคำสั่ง คือ ส่วนเพิ่มเติมของเครื่องหมายทับ ตามด้วยชื่อคำสั่งและพารามิเตอร์ใดๆ

ในบทความนี้

คำสั่งและสวิตช์คืออะไร

การใช้สวิตช์หนึ่งครั้งด้วยการเพิ่มลงในคำสั่ง เรียกใช้

Outlook 2010 รุ่น 32 บิต ที่ติดตั้งบน Windows รุ่น 64 บิต

การทำให้สวิตช์พร้อมนำมาใช้ใหม่โดยการสร้างทางลัด

Outlook 2010 รุ่น 32 บิต ที่ติดตั้งบน Windows รุ่น 64 บิต

สวิตช์ที่พร้อมใช้งาน

คำสั่งและสวิตช์คืออะไร

ในแต่ละครั้งที่คุณเริ่มต้นโปรแกรม คุณได้เรียกใช้คำสั่ง outlook.exe แม้ว่าโดยปกติคุณจะไม่ได้พิมพ์คำสั่งหรือไม่เคยเห็นคำสั่งนั้นก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนบางลักษณะของวิธีการเริ่มต้นโปรแกรมได้โดยการเพิ่มคำสั่งย่อยที่เรียกว่า สวิตช์ ให้กับคำสั่ง outlook.exe

สวิตช์จะปรากฏเป็นช่องว่างหลังคำสั่งหลัก ตามด้วยเครื่องหมายทับ (/) และชื่อของสวิตช์ ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะดำเนินการคำสั่ง

ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะสั่งให้ Outlook 2010 เริ่มโปรแกรมโดยปิดบานหน้าต่างการอ่านไว้

สวิตช์บรรทัดคำสั่ง Outlook

1. คำสั่ง outlook.exe จะเริ่ม Outlook

2. สวิตช์ /nopreview จะเริ่ม Outlook โดยปิดบานหน้าต่างการอ่านไว้

ด้านบนของหน้า

การใช้สวิตช์หนึ่งครั้งด้วยการเพิ่มลงในคำสั่ง เรียกใช้

อันดับแรก ให้ตรวจสอบตำแหน่งของแฟ้ม outlook.exe ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Outlook 2010 แฟ้ม outlook.exe จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

Outlook 2010 รุ่น 32 บิต ที่ติดตั้งบน Windows รุ่น 64 บิต

c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม outlook.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้ ให้ค้นหาแฟ้มและจดบันทึกเส้นทางแบบเต็มไว้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows 7 และ Windows Vista    

   • คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก เรียกใช้

  • Windows XP    

   • คลิกปุ่ม เริ่ม ใน Windows แล้วคลิก เรียกใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเปิด จากนั้นให้ป้อนเส้นทางแบบเต็มสำหรับแฟ้ม outlook.exe แล้วพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศปิด หรือมิฉะนั้น ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาและเลือกแฟ้ม ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ

 3. หลังเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้เว้นวรรค แล้วพิมพ์สวิตช์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ดังนี้

  "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

ครั้งต่อไปที่คุณเริ่มต้น Outlook 2010 โปรแกรมจะเปิดขึ้นตามปกติ เมื่อต้องการให้การเริ่มต้นแบบกำหนดเองของคุณพร้อมใช้งานสำหรับการใช้ซ้ำ ให้ดูที่ส่วนถัดไป

หมายเหตุ   

 • ทั้งนี้ สวิตช์จะไม่เทียบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น /NOPREVIEW ทำงานเหมือนกับ /nopreview

 • โปรดอย่าลืมเว้นช่องว่างหนึ่งช่องก่อนหน้าสวิตช์และอีกหนึ่งช่องก่อนหน้าแต่ละพารามิเตอร์

ด้านบนของหน้า

การทำให้สวิตช์พร้อมนำมาใช้ใหม่โดยการสร้างทางลัด

อันดับแรก ให้ตรวจสอบตำแหน่งของแฟ้ม outlook.exe ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Outlook 2010 แฟ้ม outlook.exe อาจอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

Outlook 2010 รุ่น 32 บิต ที่ติดตั้งบน Windows รุ่น 64 บิต

c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม outlook.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้ ให้ค้นหาแฟ้มและจดบันทึกเส้นทางแบบเต็มไว้

 1. คลิกขวาบนเดสก์ท็อปของ Windows จากนั้นชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ทางลัด

 2. ใน ตัวช่วยสร้างทางลัด ในกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของรายการ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเปิด จากนั้นให้ป้อนเส้นทางแบบเต็มสำหรับแฟ้ม outlook.exe แล้วพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศปิด หรือมิฉะนั้น ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาและเลือกแฟ้ม ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ

 3. หลังเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้เว้นช่องว่าง แล้วพิมพ์สวิตช์และพารามิเตอร์ใดๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ดังนี้

  "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

  หมายเหตุ    ถ้าพารามิเตอร์เป็นเส้นทางของตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จะต้องใส่พารามิเตอร์นั้นไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศด้วย

 4. คลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อใหม่ที่คุณต้องการใช้สำหรับทางลัด แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  ตัวช่วยสร้างจะสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณ

 6. เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเริ่ม Outlook 2010 ในลักษณะที่กำหนดเองโดยเฉพาะนี้ ให้คลิกสองครั้งที่ทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบนเดสก์ท็อปลงในเมนู เริ่ม ของ Windows ให้คลิกขวาที่ทางลัด แล้วคลิก ตรึงเข้ากับเมนู เริ่ม

คุณสามารถสร้างทางลัดต่างๆ ซึ่งทางลัดแต่ละตัวจะนำสวิตช์และพารามิเตอร์ที่ต่างกันไปใช้กับโปรแกรมเมื่อเริ่มต้นการทำงาน

หมายเหตุ   

 • ทั้งนี้ สวิตช์จะไม่เทียบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น /NOPREVIEW ทำงานเหมือนกับ /nopreview

 • โปรดอย่าลืมเว้นช่องว่างหนึ่งช่องหน้าสวิตช์และอีกหนึ่งช่องหน้าแต่ละพารามิเตอร์

ด้านบนของหน้า

สวิตช์ที่พร้อมใช้งาน

สวิตช์

คำอธิบาย

/a

สร้างรายการโดยมีแฟ้มที่ระบุเป็นสิ่งที่แนบมา

ตัวอย่าง

 • "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

ถ้าไม่มีการระบุชนิดรายการ จะถือว่าเป็นชนิด IPM.Note ซึ่งไม่สามารถใช้กับแมสเสจคลาสที่ไม่ได้ยึดตาม Outlook ได้

/altvba otmfilename

เปิดโปรแกรม VBA ที่ระบุไว้ใน otmfilename แทนการเปิด %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm

หมายเหตุ    สวิตช์บรรทัดคำสั่งนี้จะใช้งานได้ต่อเมื่อค่ารีจิสทรี DWORD ใน Windows ต่อไปนี้ ถูกตั้งค่าเป็น 1 เท่านั้น HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security\EnableAltVba

/c messageclass

สร้างรายการใหม่ของแมสเสจคลาสที่ระบุ (ฟอร์ม Outlook หรือฟอร์ม MAPI ที่ถูกต้องชนิดอื่นๆ)

ตัวอย่าง

 • /c ipm.activity สร้างรายการ บันทึกประจำวัน

 • /c ipm.appointment สร้างการนัดหมาย

 • /c ipm.contact สร้างที่ติดต่อ

 • /c ipm.note สร้างข้อความอีเมล

 • /c ipm.stickynote สร้างบันทึกย่อ

 • /c ipm.task สร้างงาน

/checkclient

พร้อมท์เกี่ยวกับตัวจัดการเริ่มต้นของอีเมล ข่าวสาร และที่ติดต่อ

/cleanautocompletecache

ลบชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดออกจากรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

/cleancategories

ลบชื่อประเภทที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้างขึ้น คืนค่าประเภทกลับไปเป็นชื่อเริ่มต้น

/cleanclientrules

เริ่มต้น Outlook และลบกฎต่างๆ ที่เกี่ยวกับไคลเอ็นต์

/cleanconvongoingactions

ลบ Conversations Actions Table (CAT) รายการ CAT สำหรับเธรดการสนทนาโดยทั่วไปจะหมดอายุหากไม่มีการดำเนินการใดๆ นาน 30 วัน สวิตช์บรรทัดคำสั่งจะล้างการแท็กการสนทนาทั้งหมด ละเว้น และกฎการย้ายจะหยุดการกระทำเพิ่มเติมทันที

/cleandmrecords

ลบระเบียนการทำแฟ้มบันทึกที่บันทึกไว้เมื่อผู้จัดการหรือผู้รับมอบสิทธิ์ปฏิเสธการประชุม

/cleanfinders

ตั้งค่าโฟลเดอร์การค้นหาทั้งหมดในกล่องจดหมาย Microsoft Exchange ใหม่สำหรับโปรไฟล์แรกที่เปิดอยู่เท่านั้น

/cleanfreebusy

ล้างและสร้างข้อมูลที่ว่าง/ไม่ว่างใหม่ คุณสามารถใช้สวิตช์นี้ได้เมื่อคุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Exchange เท่านั้น

/cleanfromaddresses

เอารายการ จาก ที่เพิ่มด้วยตนเองทั้งหมดออกจากโปรไฟล์

/cleanmailtipcache

เอา MailTips ทั้งหมดออกจากแคช

/cleanreminders

ล้างและสร้างตัวเตือนขึ้นใหม่

/cleanroamedprefs

การกำหนดลักษณะที่ใช้งานข้ามเขตก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ และจะได้รับการคัดลอกใหม่จากการตั้งค่าภายในเครื่องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้สวิตช์นี้ ซึ่งได้แก่การตั้งค่าการใช้งานข้ามเขตสำหรับตัวเตือน ตารางว่าง/ไม่ว่าง ชั่วโมงการทำงาน การประกาศปฏิทิน และกฎ RSS

/cleanrules

เริ่มต้น Outlook และลบกฎต่างๆ ที่เกี่ยวกับไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์

/cleanserverrules

เริ่มต้น Outlook และลบกฎต่างๆ ที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์

/cleansharing

เอาการสมัครสมาชิก RSS, ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต และ SharePoint ทั้งหมดออกจากการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แต่ยังเก็บเนื้อหาทั้งหมดที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณไม่สามารถลบการสมัครสมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ภายใน Outlook 2010

/cleansniff

แทนที่การล็อกทางโปรแกรมที่กำหนดว่าจะให้คอมพิวเตอร์เครื่องใดของคุณ (เมื่อคุณเรียกใช้งาน Outlook พร้อมกัน) ประมวลผลรายการการประชุม กระบวนการล็อกจะช่วยป้องกันการเกิดข้อความเตือนซ้ำ สวิตช์นี้จะล้างการล็อกบนคอมพิวเตอร์ที่นำสวิตช์ไปใช้งาน ซึ่งทำให้ Outlook สามารถประมวลผลรายการการประชุมได้

/cleansubscriptions

ลบข้อความและคุณสมบัติของการสมัครสมาชิกสำหรับคุณลักษณะการสมัครสมาชิกออก

/cleanviews

คืนค่ามุมมองเริ่มต้น มุมมองแบบกำหนดเองทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นจะหายไป

/embedding

ใช้งานโดยไม่มีพารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่งสำหรับการสร้าง OLE ร่วมแบบมาตรฐาน

/f msgfilename

เปิดแฟ้มข้อความ (.msg) หรือบันทึกการค้นหาของ Microsoft Office (.oss) ที่ระบุ

/finder

เปิดกล่องโต้ตอบ การค้นหาขั้นสูง

/hol holfilename

เปิดแฟ้ม .hol ที่ระบุ

/ical icsfilename

เปิดแฟ้ม .ics ที่ระบุ

/importNK2

นำเข้าเนื้อหาของแฟ้มชนิด .nk2 ที่มีรายการชื่อเล่นที่ใช้โดยทั้งการตรวจดูชื่ออัตโนมัติ และคุณลักษณะของการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

/importprf prffilename

เริ่มต้น Outlook และเปิด/นำเข้าโปรไฟล์ MAPI (*.prf) ที่กำหนดไว้ ถ้าเปิด Outlook ไว้อยู่แล้ว ให้จัดคิวโปรไฟล์ที่จะนำเข้าเมื่อเริ่มโปรแกรมในครั้งต่อไป

/launchtraininghelp assetid

เปิดหน้าต่างวิธีใช้พร้อมแสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ระบุใน assetid

/m emailname

จัดเตรียมวิธีการเพิ่มชื่ออีเมลลงในรายการให้กับผู้ใช้ โดยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อใช้งานร่วมกับพารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่ง /c เท่านั้น

ตัวอย่าง

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailname

/nopreview

เริ่มต้น Outlook โดยปิดบานหน้าต่างการอ่านไว้

/p msgfilename

พิมพ์ข้อความ (.msg) ที่ระบุ

/profile profilename

โหลดโปรไฟล์ที่ระบุ ถ้าชื่อโปรไฟล์ของคุณมีช่องว่าง ให้ล้อมรอบชื่อโปรไฟล์ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ (" ")

/profiles

เปิดกล่องโต้ตอบ เลือกโปรไฟล์ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ

/promptimportprf

เหมือนกับ /importprf เว้นแต่จะมีการพร้อมท์ซึ่งผู้ใช้สามารถยกเลิกการนำเข้าได้

/recycle

เริ่มต้น Outlook โดยการใช้หน้าต่าง Outlook ที่มีอยู่ (ถ้ามี)

/remigratecategories

เริ่มต้น Outlook และเริ่มต้นใช้คำสั่งดังต่อไปนี้กับกล่องจดหมายเริ่มต้น

 • ปรับรุ่นค่าสถานะ เพื่อตามงาน ที่กำหนดสีไว้ให้เป็นประเภทสีของ Outlook 2010

 • ปรับรุ่นป้ายปฏิทินให้เป็นประเภทสีของ Outlook 2010

 • เพิ่มประเภททั้งหมดที่ใช้บนรายการที่ไม่ใช่จดหมายลงในรายการประเภทหลัก

หมายเหตุ    สวิตช์นี้จะเหมือนกับคำสั่ง ปรับรุ่นเป็นประเภทสี ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติกล่องจดหมาย Outlook แต่ละกล่อง

/resetfolders

คืนค่าโฟลเดอร์ที่หายไปในตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น

/resetfoldernames

ตั้งค่าชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นใหม่ (เช่น กล่องจดหมายเข้า หรือ รายการที่ถูกส่ง) ให้เป็นชื่อเริ่มต้นในภาษาปัจจุบันของส่วนติดต่อผู้ใช้ Office

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณใน Outlook โดยใช้ส่วนติดต่อภาษารัสเซีย คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นภาษารัสเซียได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นเป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้สวิตช์นี้เพื่อตั้งค่าชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือติดตั้งรุ่นภาษาอื่นๆ ของ Outlook แล้ว

/resetformregions

ทำแคชขอบเขตฟอร์มให้ว่าง และโหลดข้อกำหนดขอบเขตฟอร์มใหม่จาก Windows รีจิสทรี

/resetnavpane

ล้างและสร้างบานหน้าต่างนำทางใหม่ให้กับโปรไฟล์ปัจจุบัน

/resetquicksteps

คืนค่าขั้นตอนด่วนเริ่มต้น ขั้นตอนด่วนทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ใช้จะถูกลบไป

/resetsearchcriteria

ตั้งค่าเกณฑ์การค้นหาทันทีทั้งหมดใหม่ เพื่อให้ชุดเกณฑ์เริ่มต้นปรากฏอยู่ในแต่ละมอดูล

/resetsharedfolders

เอาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดออกจากบานหน้าต่างนำทาง

/resettodobar

ล้างและสร้างรายการงาน แถบรายการที่ต้องทำ ใหม่สำหรับโปรไฟล์ปัจจุบัน โฟลเดอร์การค้นหา แถบรายการที่ต้องทำ จะถูกลบและสร้างใหม่

/restore

พยายามเปิดโปรไฟล์และโฟลเดอร์เดียวกันกับที่เปิดไว้ก่อนที่ Outlook จะปิดการทำงานอย่างผิดปกติ

/rpcdiag

เปิด Outlook และแสดงกล่องโต้ตอบสถานะการเชื่อมต่อของ Remote Procedure Call (RPC)

/safe

เริ่มต้น Outlook โดยไม่มีการกำหนดบานหน้าต่างการอ่านหรือแถบเครื่องมือเอง Add-in ของ Component Object Model (COM) ทั้งแบบภายในและแบบที่มีการจัดการจะปิดลง

/safe:1

เริ่มต้น Outlook โดยปิดบานหน้าต่างการอ่านไว้

/safe:3

Add-in ของ Component Object Model (COM) ทั้งแบบภายในและแบบที่มีการจัดการจะปิดลง

/select foldername

เริ่มต้น Outlook และเปิดโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ในหน้าต่างใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิด Outlook และแสดงปฏิทินเริ่มต้น ให้ใช้: "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /select outlook:calendar

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

ระบุ URL ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อกับ Outlook ตัวอย่างเช่น ให้ใช้ stssync://URL เพื่อเชื่อมต่อรายการ SharePoint กับ Outlook

/sniff

เริ่มต้น Outlook และให้มีการตรวจหาการเรียกประชุมใหม่ใน กล่องจดหมายเข้า แล้วเพิ่มการเรียกประชุมนั้นไปยังปฏิทิน

/t oftfilename

เปิดแฟ้ม .oft ที่ระบุ

/v vcffilename

เปิดแฟ้ม .vcf ที่ระบุ

/vcal vcsfilename

เปิดแฟ้ม .vcs ที่ระบุ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา