สลับไปที่แผนหรือการสมัครใช้งาน Office 365 อื่น

ถ้าความต้องการทางธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงไป หรือถ้าคุณต้องการใช้ฟีเจอร์บางอย่างใน Office 365 ที่ไม่มีให้ใช้ในแผนปัจจุบันของคุณ คุณสามารถสลับไปใช้แผนอื่นได้ ดูรายการของแผน Office 365 ที่คุณสามารถสลับไปใช้ได้

บทความนี้จะแสดงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการการสลับจากการสมัครใช้งานหนึ่งที่มีการชำระเงินไปเป็นอีกการสมัครใช้งานที่มีการชำระเงิน ถ้าคุณต้องการสลับจากการสมัครใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ไปเป็นการสมัครใช้งานที่มีการชำระเงิน ให้ดูที่ ซื้อ Office 365 สำหรับธุรกิจเวอร์ชันทดลองใช้ของคุณ

การสลับการสมัครใช้งานสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามระยะ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามลำดับ ดังนี้

 1. เตรียมพร้อมสำหรับการสลับแผน Office 365

 2. สลับแผน Office 365 โดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน

 3. อัปเดตการติดตั้ง Office ของคุณบนพีซีหรือ Mac หลังจากคุณสลับแผน Office 365

เตรียมพร้อมสำหรับการสลับแผน Office 365

เพื่อให้การสลับแผน Office 365 ของคุณประสบผลสำเร็จ ให้อ่านส่วนนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะสลับแผน

ตัวช่วยสร้างการสลับแผนคืออะไร

ตัวช่วยสร้างการสลับแผนมีอยู่แล้วภายในศูนย์การจัดการ Office 365 ของการสมัครใช้งาน Office 365 Business และ Enterprise ทั้งหมด ตัวช่วยสร้างการสลับแผนจะทำสิ่งต่อไปนี้

 • นำคุณเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อแผนที่คุณสามารถสลับไปใช้จากแผนปัจจุบันของคุณ

  หมายเหตุ   ตัวช่วยสร้างจะแสดงเฉพาะแผนที่คุณสามารถสลับไปใช้จากการสมัครใช้งานปัจจุบันของคุณเท่านั้น

 • ย้ายผู้ใช้จากการสมัครใช้งานเก่าไปยังการสมัครใช้งานใหม่

 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับแผนใหม่ให้ผู้ใช้ของคุณ

 • ยกเลิกแผนเก่าของคุณ

ตรวจสอบว่าคุณสามารถสลับไปยังแผนที่คุณต้องการได้

ก่อนที่จะทำการสลับแผน คุณอาจต้องการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ตัวช่วยสร้างการสลับแผนสนับสนุนการสลับจากแผนที่คุณมีในปัจจุบันไปเป็นแผนที่คุณต้องการได้ บทความ แผนธุรกิจที่คุณสามารถสลับไปใช้ใน Office 365 จะแสดงรายการของแผนที่คุณสามารถสลับได้โดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน ตัวช่วยสร้างการสลับแผนจะแสดงเฉพาะแผนที่คุณสามารถสลับไปใช้ได้โดยยึดตามแผนปัจจุบันของคุณเท่านั้น

ตัวช่วยสร้างการสลับแผนไม่สนับสนุนสถานการณ์สมมติต่อไปนี้

 • การสลับไปยังแผนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากตัวช่วยสร้างการสลับแผน เนื่องจากแผนที่มีค่าใช้จ่ายน้อกว่ามักจะมีบริการน้อยกว่า ถ้าคุณจำเป็นต้องสลับไปยังแผนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

 • การสลับจากการสมัครใช้งานภายในบ้าน เช่น Office 365 Home, Office 365 Personal และ Office 365 University ไปเป็นแผน Office 365 สำหรับธุรกิจไม่ได้รับการสนับสนุน

วางแผนสำหรับช่วงเวลาที่การดูแลระบบหยุดทำงาน

บริการสำหรับผู้ใช้จะไม่ถูกขัดจังหวะขณะทำการสลับแผน ผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการเข้าถึงการสมัครใช้งานที่คุณกำลังสลับตามปกติจนกว่าตัวช่วยสร้างการสลับแผนจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น พวกเขาก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแผนใหม่

ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในขณะที่กำลังสลับแผน การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายนาทีจนถึงหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ของคุณ ดังนั้น ให้วางแผนที่จะทำการสลับแผนในระหว่างเวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตโดยใช้ศูนย์การจัดการ Office 365

ตรวจสอบเครดิตเมื่อมีการสลับแผน Office 365

ถ้าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเครดิต การสลับแผนอาจใช้เวลาถึงสองสัปดาห์ ถ้าคุณได้เลือกชำระเงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้หรือระดับค่าใช้จ่ายบางอย่างของคุณถึงขีดจำกัด อาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเครดิต ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ ผู้ดูแลระบบจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงศูนย์การจัดการ Office 365 จนกว่าการตรวจสอบเครดิตจะเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการเข้าถึงการสมัครใช้งานที่คุณกำลังสลับ

ผู้ใช้ สิทธิ์การใช้งาน การเรียกเก็บเงิน และโดเมนแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งานได้รับการจัดการระหว่างการสลับแผน การสลับแผนมีผลต่อการเรียกเก็บเงินของคุณอย่างไร และวิธีจัดการโดเมนแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ การสลับแผน Office 365 จะมีผลต่อบริการและการเรียกเก็บเงินของฉันอย่างไร

สลับแผน Office 365 โดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน

ส่วนนี้จะแสดงวิธีใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนเพื่อสลับแผน

การสลับไปยังแผนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากตัวช่วยสร้างการสลับแผน เนื่องจากแผนที่มีค่าใช้จ่ายน้อกว่ามักจะมีบริการน้อยกว่า ถ้าคุณจำเป็นต้องสลับไปยังแผนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

เคล็ดลับ   การสลับจากการสมัครใช้งานภายในบ้าน เช่น Office 365 Home, Office 365 Personal และ Office 365 University ไปเป็นแผน Office 365 สำหรับธุรกิจไม่ได้รับการสนับสนุน

วิธีเปลี่ยนแผน Office 365 ของคุณโดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business Premium ให้คลิกลิงก์ ดูและแก้ไขการสมัครใช้งาน... ที่อยู่ใต้ การเรียกเก็บเงิน

   ดูและแก้ไขการสมัครใช้งาน เปลี่ยนจำนวนสิทธิ์การใช้งาน...ลิงก์
  • สำหรับการสมัครใช้งานระดับ Business และ Enterprise อื่นๆ ให้เลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

   ลิงก์ไปยังหน้า การสมัครใช้งาน ใน Office 365 Small Business Premium
 4. ในหน้า การสมัครใช้งาน ให้เลือกแผนที่คุณต้องการสลับไปใช้ จากนั้นภายใต้ การดำเนินการ ให้คลิก สลับแผน

  ลิงก์สลับแผนจะใช้เพื่อเปลี่ยนแผน Office 365

  หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์ สลับแผน แสดงว่าคุณไม่สามารถสลับแผนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนได้ แต่คุณจะเห็น ไม่มีการสลับแผน แทน มีหลายปัจจัยที่ทำให้คุณไม่สามารถสลับแผนได้ ตัวอย่างเช่น แผนที่ชำระเงินล่วงหน้าโดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถสลับแผนได้ เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถสลับแผนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน ให้โฮเวอร์เมาส์ไว้เหนือฟองข้อมูล หรือคลิกลิงก์เรียนรู้เพิ่มเติม

  ข้อความไม่มีการสลับแผนที่มีลิงก์สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติม เมื่อคุณเห็นสิ่งนี้ นั่นหมายความว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนแผนการสมัครใช้งาน Office 365 ได้
 5. บนหน้า เลือกแผนใหม่ ให้เลือกแผนที่คุณต้องการสลับไปใช้ แล้วทำดังนี้

  1. ตรวจสอบรายละเอียดผลรวมย่อยของการสั่งซื้อ

  2. คลิกลิงก์ ข้อมูลหลัก เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของการสลับแผนที่มีต่อบริการและการเรียกเก็บเงินของคุณ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  4. หลังจากที่คุณตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณแล้ว ให้คลิก ถัดไป

  รีวิวหน้าผลรวมย่อยของคุณ
 6. บนหน้า ตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณ ให้ตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกต้อง

  เคล็ดลับ   ถ้าคุณต้องการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม ให้คลิกลิงก์ แก้ไข บนหน้า ตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณ เพื่อเพิ่มสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เพิ่มเติม แล้วคลิก อัปเดตรถเข็น

  รีวิวและยอมรับเงื่อนไขของหน้าสั่งซื้อของคุณ

  หมายเหตุ   คุณไม่สามารถเอาสิทธิ์การใช้งานออกในระหว่างขั้นตอนการสลับแผนได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดจำนวนสิทธิ์การใช้งานก่อนหรือหลังจากที่คุณสลับแผน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ เอาสิทธิ์การใช้งานออกจากการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

 7. คลิก ถัดไป

 8. ถ้าหน้า ข้อตกลงทางกฎหมาย ปรากฏขึ้นมา ให้ทำรายการบนหน้าให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก ถัดไป

 9. ในหน้า การชำระเงิน ให้ทำดังนี้

  1. เลือกความถี่ในการชำระเงินที่คุณต้องการ

  2. เลือกชนิดการชำระเงิน

   หมายเหตุ   การเลือกตัวเลือกการชำระเงินโดยใช้ใบแจ้งหนี้อาจทำให้กระบวนการการสลับแผนล่าช้าได้ถึงสองสัปดาห์ ถ้าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเครดิต

  3. ถ้าใช้บัตรเครดิตใหม่ ให้กรอกข้อมูลในส่วน ข้อมูลการชำระเงิน

  4. เมื่อคุณทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก ทำการสั่งซื้อ

 10. ในหน้า การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถคลิก สถานะ เพื่อดูความคืบหน้าของการสั่งซื้อของคุณ

  เมื่อหน้า การสลับแผน: สถานะ ปรากฏขึ้น กระบวนการสลับแผนจะเริ่มดำเนินการ และคุณจะเห็นหน้านี้จนกว่าแผนของคุณจะถูกสลับจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถปิดหน้านี้และกลับมาที่นี่ในภายหลังได้โดยไม่เป็นการขัดจังหวะกระบวนการสลับแผน

  หน้าสถานะการสลับแผน

  หมายเหตุ  โดยทั่วไปแล้ว ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดหรือปัญหาเกิดขึ้น การสลับแผนจะใช้เวลาน้อยกว่าสิบนาที ตัวเลือกการกำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่ของกระบวนการนี้ควรใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที เครื่องหมายถูกจะปรากฏถัดจากขั้นตอนทั้งสี่ขั้นตอน เมื่อขั้นตอนเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  ถ้าตัวช่วยสร้างติดอยู่ที่ขั้นตอนที่ 3 (การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้อีกครั้ง) นานกว่าหนึ่งชั่วโมง ให้ดูที่ ปัญหาในการกำหนดสิทธิ์การใช้งานอีกครั้งขณะที่คุณสลับแผนใน Office 365 สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ถ้าวิธีดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 สำหรับธุรกิจ

 11. เมื่อตัวช่วยสร้างดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก ตกลง ที่ด้านล่างของหน้า สลับแผน: สถานะ เพื่อกลับไปที่หน้าหลัก

  หมายเหตุ   ในเบื้องต้น หน้าหลักอาจว่างเปล่า และมีเพียงปุ่ม เมนู เท่านั้นหลังจากการสลับแผนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม เมนู แล้วคลิกไอคอน ผู้ดูแลระบบ เพื่อกลับไปยังศูนย์การจัดการ Office 365

  เมนู เริ่ม ของ Office 365

  หลังการสลับแผน ในครั้งแรกที่คุณกลับไปยังศูนย์การจัดการ Office 365 คุณอาจเห็นข้อความลักษณะนี้

  กล่องโต้ตอบการสลับแผนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นข้อความนี้เมื่อคุณสลับแผนการสมัครใช้งาน Office 365 เสร็จสมบูรณ์

อัปเดตการติดตั้ง Office ของคุณบนพีซีหรือ Mac หลังจากคุณสลับแผน Office 365

ถ้าคุณติดตั้ง Office บนพีซีหรือ Mac เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ และคุณตัดสินใจที่จะสลับไปยังแผนอื่นๆ ของ Office 365 การสมัครใช้งาน Office ปัจจุบันของคุณอาจหมดอายุลงได้ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Office อีกครั้ง คุณจะต้องอัปเดตการติดตั้ง Office ของคุณ ถ้าคุณย้ายระหว่าง Office 365 เวอร์ชันต่อไปนี้:

 • Office 365 Small Business Premium

 • Office 365 Business

 • Office 365 ProPlus

ถ้าคุณไม่ได้อัปเดตการติดตั้ง Office คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

 • การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุแล้ว

 • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

 • ผลิตภัณฑ์ถูกปิดใช้งาน

 • ผลิตภัณฑ์ที่เราพบในบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน <ชื่อผลิตภัณฑ์>

ถ้าคุณได้ติดตั้ง Office บนพีซี คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Office เวอร์ชันใหม่ ถ้าคุณได้ติดตั้ง Office บน Mac คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการติดตั้งของคุณใหม่

ติดตั้ง Office เวอร์ชันใหม่บนพีซีของคุณหลังจากสลับแผน Office 365

เมื่อคุณเปลี่ยนแผน คุณต้องติดตั้ง Office เวอร์ชันใหม่ก่อน จากนั้นให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบันของคุณ วิธีนี้รวดเร็วกว่าการถอนการติดตั้ง Office แล้วติดตั้ง Office อีกครั้ง

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Office เวอร์ชันใหม่ที่คุณติดตั้งว่าเป็นเวอร์ชันใด แอปบางแอป เช่น Lync และ Access อาจไม่รวมอยู่ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานในแผนต่างๆ ของ Office 365 ให้ดูที่ คำอธิบายบริการแอปพลิเคชัน Office

 1. ติดตั้ง Office เวอร์ชันใหม่บนพีซีของคุณ ดูขั้นตอนใน ติดตั้ง Office โดยใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ

 2. ถอนการติดตั้ง Office เวอร์ชันที่คุณมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบัน

  1. ไปที่ แผงควบคุม > โปรแกรมและฟีเจอร์

  2. ใช้คอลัมน์ ถูกติดตั้งเมื่อ เพื่อระบุ Office เวอร์ชันที่เก่ากว่า คลิกขวาที่ Office เวอร์ชันที่เก่ากว่า แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

  ใช้คอลัมน์ ติดตั้งเมื่อ เพื่อดูว่าต้องถอนการติดตั้ง Office เวอร์ชันใด

    อย่าใช้เครื่องมือ แก้ไข ตามที่แนะนำใน KB2739501 เพื่อถอนการติดตั้ง Office เพราะเครื่องมือ แก้ไข จะถอนการติดตั้ง Office ออกทั้งสองเวอร์ชัน

เปิดใช้งาน Office อีกครั้งบน Mac หลังจากที่คุณสลับแผน Office 365

ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณสลับแผน การสมัครใช้งาน Office ของคุณจะถูกปิดใช้งาน และในครั้งต่อไปที่คุณเปิดแอปพลิเคชัน Office ขึ้นมา หน้าจอของ ผลิตภัณฑ์ถูกปิดใช้งานแล้ว จะปรากฏให้เห็น

ในการเปิดใช้งานการติดตั้ง Office ของคุณใหม่อีกครั้ง ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้การสมัครใช้งาน Office 365 ที่มีอยู่ แล้วเข้าสู่ระบบด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

ในหน้าต่าง ผลิตภัณฑ์ที่ปิดใช้งาน ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้การสมัครใช้งาน Office 365 ที่มีอยู่

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

การเรียกเก็บเงินของ Office 365 สำหรับธุรกิจ - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

นำไปใช้กับ: Office 365 Admin, Office 365 Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา