สลับไปที่แผนหรือการสมัครใช้งาน Office 365 อื่น

ถ้าความต้องการทางธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงไป หรือถ้าคุณต้องการใช้ฟีเจอร์บางอย่างใน Office 365 ที่ไม่มีให้ใช้ในแผนปัจจุบันของคุณ คุณสามารถสลับผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมดของคุณจากแผนปัจจุบันไปยังแผนอื่นได้

สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน:

 • การสลับระหว่างแผน Office 365 สำหรับธุรกิจ

  เคล็ดลับ  ต่อไปนี้เป็นแผนที่แสดงอยู่ในตาราง 2 - 4 ของบทความที่ชื่อว่า แผนธุรกิจที่คุณสามารถสลับไปใช้ใน Office 365

 • การสลับจากแผน Office 365 Small Business, Small Business Premium หรือ Midsize Business ไปยังแผน Office 365 สำหรับธุรกิจ

 • สลับระหว่างแผน Office 365 Education

สิ่งที่ไม่ได้รับการสนับสนุน:

 • การสลับจากการสมัครใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนจากการสมัครใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ไปเป็นการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ก่อนอื่น คุณจะต้องซื้อเวอร์ชันทดลองใช้ จากนั้นคุณจะสามารถสลับไปยังแผนที่คุณต้องการได้

 • การสลับระหว่างแผน Office 365 Small Business, Small Business Premium หรือ Midsize Business

 • การสลับผู้ใช้จากการสมัครใช้งานที่ใช้ในบ้าน เช่น Office 365 Home, Office 365 Personal และ Office 365 University ไปเป็นแผน Office 365 สำหรับธุรกิจ หรือในทางกลับกัน

 • การสลับผู้ใช้ระหว่างการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับใช้ในบ้าน

เลือกวิธีการสลับแผน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสลับแผนคือการใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนที่มีอยู่แล้วภายในศูนย์การจัดการ Office 365 อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนไม่ได้รับการสนับสนุนในบางสถานการณ์ ในกรณีนี้ คุณสามารถสลับแผนด้วยตนเองได้ บทความนี้จะช่วยคุณเลือกเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์ของคุณ

ตัวช่วยสร้างการสลับแผนคืออะไร

ตัวช่วยสร้างการสลับแผนมีอยู่แล้วภายในศูนย์การจัดการ Office 365 ของการสมัครใช้งาน Office 365 ทั้งหมดสำหรับธุรกิจและสำหรับองค์กร รวมถึงการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business, Small Business Premium และ Midsize Business ตัวช่วยสร้างการสลับแผนจะทำสิ่งต่อไปนี้

 • นำคุณเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อแผนที่คุณสามารถสลับไปใช้จากแผนปัจจุบันของคุณ

 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งหมดอีกครั้งจากแผนที่คุณกำลังสลับไปใช้แผนใหม่

 • ยกเลิกแผนเก่าของคุณ

การสลับแผนด้วยตนเองหมายความว่าอย่างไร

การสลับแผนด้วยตนเอง หมายความว่า คุณจะดำเนินการขั้นตอนที่แยกต่างหากต่อไปนี้แทนการใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน กระบวนการต่างๆ:

 • ซื้อสิทธิ์การใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานที่คุณจะสลับให้ผู้ใช้ไปใช้

 • ตรวจสอบว่าการสมัครใช้งานพร้อมสำหรับการสลับให้ผู้ใช้ไปใช้

 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ใหม่

 • เอาสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ต้องการออกจากการสมัครใช้งานเดิม

 • ยกเลิกการสมัครใช้งานเดิม (ถ้าสลับผู้ใช้ทั้งหมด)

ตัวช่วยสร้างการสลับแผนไม่สนับสนุนการสลับเฉพาะผู้ใช้บางส่วน

ตัวช่วยสร้างการสลับแผนสนับสนุนการสลับผู้ใช้ทั้งหมดจากการสมัครใช้งานหนึ่งไปอีกการสมัครใช้งานหนึ่ง ตัวช่วยสร้างการสลับแผนไม่สนับสนุนการสลับเฉพาะผู้ใช้บางส่วน ถ้าคุณต้องการสลับแค่ผู้ใช้บางรายไปยังการสมัครใช้งานอื่น คุณสามารถสลับผู้ใช้เหล่านั้นด้วยตนเอง เราจะกล่าวถึงเพิ่มเติมในบทความนี้

ตรวจสอบว่าสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนเพื่อสลับการสมัครใช้งานของคุณได้หรือไม่

รูปต่อไปนี้แสดงลักษณะของบานหน้าต่างนำทาง การดำเนินการ บนหน้าการสมัครใช้งานในศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อตัวช่วยสร้างการสลับแผนพร้อมใช้งาน และเมื่อตัวช่วยสร้างการสลับแผนไม่พร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ไม่พร้อมใช้งาน

ลิงก์สลับแผนจะใช้เพื่อเปลี่ยนแผน Office 365

ข้อความไม่มีการสลับแผนที่มีลิงก์สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติม เมื่อคุณเห็นสิ่งนี้ นั่นหมายความว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนแผนการสมัครใช้งาน Office 365 ได้

ถ้าคุณเห็นข้อความ ไม่มีการสลับแผน คุณสามารถวางเมาส์ของคุณไว้เหนือไอคอนข้อมูล และข้อความอธิบายสาเหตุที่ตัวช่วยสร้างไม่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น

การดูข้อความ ไม่มีการสลับแผน ใน Office 365 สำหรับธุรกิจ

มีหลายสาเหตุที่ทำให้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนไม่พร้อมใช้งาน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาชั่วคราว หรือปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขได้ ให้ดูที่ ทำไมฉันจึงสลับแผนไม่ได้ บทความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนเพื่อสลับไปยังแผนที่คุณต้องการได้หรือไม่

ถ้าตัวช่วยสร้างการสลับแผนพร้อมใช้งาน ขั้นตอนถัดไปก็คือการระบุว่าคุณสามารถสลับแผนปัจจุบันของคุณไปยังแผนที่คุณต้องการได้หรือไม่ ตัวช่วยสร้างการสลับแผนจะจำกัดแผนที่คุณสามารถสลับไปใช้ได้ โดยยึดตามบริการในแผนปัจจุบันของคุณ ตัวช่วยสร้างจะสลับไปยังแผนที่มีบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเดียวกันเท่านั้น เช่น Exchange Online หรือ SharePoint Online หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า ซึ่งทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่สูญเสียข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านั้นในระหว่างการสลับแผน

ตัวช่วยสร้างการสลับแผนยังจำกัดแผนที่คุณสามารถสลับระหว่างแผนอีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สลับไปยังแผนที่มีบริการน้อยลง ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น ตัวช่วยสร้างการสลับแผนจะไม่สลับจาก Office 365 Enterprise E4 (ที่มี Skype for Business Online Plan 3) ไปยัง Office 365 Enterprise E3 (ที่มี Skype for Business Online Plan 2)

แผนธุรกิจที่คุณสามารถสลับไปใช้ใน Office 365 บทความนี้จะแสดงรายการการสมัครใช้งานที่คุณสามารถสลับระหว่างแผนได้โดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน รวมถึงการสมัครใช้งานที่คุณสามารถสลับไปใช้ได้ด้วยตนเอง

ฉันควรใช้แนวทางใด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีที่แนะนำสำหรับการสลับผู้ใช้ไปยังแผนอื่น

ฉันต้องการ

ใช้บทความนี้

 • สลับผู้ใช้ทั้งหมด

สลับแผน Office 365 โดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน

 • สลับผู้ใช้ทั้งหมด

  (เมื่อตัวช่วยสร้างการสลับแผนไม่ได้รับการสนับสนุน)

 • สลับเฉพาะผู้ใช้บางราย

 • สลับผู้ใช้บางรายหรือทั้งหมดจากการสมัครใช้งานที่มีการชำระเงินล่วงหน้า

 • สลับผู้ใช้ไปยังแผนที่มีบริการน้อยกว่าหรือมีบริการอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่มีเวอร์ชันต่ำกว่าบริการในแผนปัจจุบันของคุณ

สลับแผน Office 365 สำหรับธุรกิจด้วยตนเอง

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

การเรียกเก็บเงินของ Office 365 สำหรับธุรกิจ - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

นำไปใช้กับ: Office 365 Admin, Office 365 Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา