สลับระหว่างภาษาต่างๆ ด้วยแถบภาษา

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้แถบภาษาเพื่อสลับระหว่างภาษาที่ใช้รูปแบบคีย์บอร์ดแตกต่างกัน เมื่อคุณสลับภาษาโดยใช้แถบภาษา รูปแบบคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนไปเป็นคีย์บอร์ดดั้งเดิมของภาษานั้น

ให้ใช้แถบภาษาเมื่อคุณต้องการดำเนินการต่อไปนี้

 • ต้องการสลับระหว่างภาษาที่เป็นละติน (อังกฤษ, สเปน หรือฝรั่งเศส) กับภาษาที่ไม่ใช่ละติน (อาหรับหรือจีน)

 • ต้องการสลับระหว่างภาษาต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาษาละติน (กรีกหรือรัสเซีย)

 • ต้องการใช้รูปแบบคีย์บอร์ดดั้งเดิมขณะพิมพ์ภาษาอื่นเป็นภาษาที่มีรูปแบบมาจากภาษาละติน

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในภาษาที่มีรูปแบบมาจากภาษาละตินเท่านั้น เช่น อังกฤษและสเปน คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ได้โดยไม่ต้องสลับรูปแบบคีย์บอร์ด

คุณต้องการทำสิ่งใด

สลับระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

แถบภาษาอยู่ที่ใด

เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

สลับระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

คุณต้องเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาอย่างน้อยสองภาษาในระบบปฏิบัติการ Windows ก่อน คุณจึงจะสามารถดูและใช้แถบภาษาได้ ถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณต้องการใช้ ให้เปิดใช้งานรูปแบบเหล่านั้นโดยทำตามขั้นตอนต่างๆ ใน เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อคุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด แถบภาษาจะปรากฏในแถบงานหรือปรากฏบนเดสก์ท็อปโดยอัตโนมัติ ถ้าแถบภาษาไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเปิดใช้งานคีย์บอร์ดแล้ว ให้ดูในส่วน แถบภาษาอยู่ที่ใด

 1. หลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานทั้งแถบภาษาและภาษาบนคีย์บอร์ดที่คุณต้องการแล้ว ให้เปิดเอกสารของคุณและวางเคอร์เซอร์ในเอกสารตรงตำแหน่งคุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น

 2. คลิกไอคอนภาษา ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ บนแถบภาษา แล้วคลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

  คีย์ลัด ถ้าต้องการสลับรูปแบบคีย์บอร์ดไปมา ให้กด ALT+SHIFT

  หมายเหตุ  ไอคอน ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษารูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่ ไอคอนจริงที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

  ถ้าคุณตั้งค่ารูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาใดภาษาหนึ่งไว้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบเหล่านั้นได้ด้วยการคลิกไอคอนรูปแบบคีย์บอร์ด ตัวอย่างตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดแถบภาษา บนแถบภาษา แล้วคลิกรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการใช้ ชื่อบนตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

 3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ

เคล็ดลับ  คุณสามารถตรวจดูภาษาของเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่โปรแกรมกำลังใช้งานอยู่ได้ด้วยการดูที่แถบสถานะของโปรแกรมนั้น แถบสถานะจะมีอยู่เฉพาะในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้ ได้แก่ PowerPoint, Visio และ Word เมื่อต้องการเปิดตัวเลือกนี้ให้คลิกขวาที่แถบสถานะ แถบสถานะ แล้วคลิก ภาษา เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้ คุณจะสามารถคลิกส่วนนี้ของแถบสถานะเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ภาษา และตั้งค่าภาษาของข้อความที่เลือกได้

ด้านบนของหน้า

แถบภาษาอยู่ที่ใด

โดยส่วนใหญ่แล้ว แถบภาษาจะปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณหรือในแถบงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดอย่างน้อยสองรูปแบบในระบบปฏิบัติการ Windows คุณไม่สามารถเห็นแถบภาษาได้ ถ้ามีการซ่อนแถบภาษาไว้หรือมีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดเพียงหนึ่งรูปแบบในระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด ให้ดูที่ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น

ถ้าคุณไม่เห็นแถบภาษา ให้ทำดังนี้

ตรวจสอบดูว่าแถบภาษาซ่อนอยู่หรือไม่

ใน Windows 10 และ Windows 8

 1. กดแป้นโลโก้ Windows + X เพื่อดูรายการของคำสั่งและตัวเลือก (วิธีที่รวดเร็วในการไปยังแผงควบคุม)

  Office 2016, แผงควบคุม Windows 8

 2. คลิก แผงควบคุม

 3. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

 4. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 5. ภายใต้ การสลับวิธีการป้อนข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แถบภาษาบนเดสก์ท็อปหากพร้อมใช้งาน แล้วคลิก ตัวเลือก

  Office 2016, การสลับวิธีป้อนข้อมูลใน Windows 8

 6. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก แถบภาษา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ เทียบชิดแถบงาน เอาไว้แล้ว

  Office 2016, บริการข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ใน Windows 8

ใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา

  แท็บ แถบภาษา

 5. ภายใต้ แถบภาษา ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือก ซ่อน ถูกเลือกไว้หรือไม่ ถ้าถูกเลือกไว้ ให้คลิก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ เทียบชิดแถบงาน ถ้ามีการเลือก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ เทียบชิดแถบงาน แล้ว ให้ดูที่ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

ใน Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา

  แท็บ แถบภาษา

 5. ภายใต้ แถบภาษา ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือก ซ่อน ถูกเลือกไว้หรือไม่ ถ้าถูกเลือกไว้ ให้คลิก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ เทียบชิดแถบงาน ถ้ามีการเลือก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ เทียบชิดแถบงาน แล้ว ให้ดูที่ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

ใน Windows XP

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จากนั้นคลิก เพิ่มภาษาอื่น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา แล้วคลิก รายละเอียด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกปุ่ม แถบภาษา

 5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแถบภาษา ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือก แสดงแถบภาษาบนเดสก์ท็อป หรือไม่ ถ้าไม่มีการเลือกตัวเลือกดังกล่าวไว้ ให้เลือกแล้วคลิก ตกลง แถบภาษาควรแสดงให้เห็นบนเดสก์ท็อป ถ้าตัวเลือกดังกล่าวถูกเลือกแล้ว ให้คลิก ยกเลิก และดูที่ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

  แท็บ แถบภาษา

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

แถบภาษาจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดอย่างน้อยสองรูปแบบในระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ

หลังจากที่คุณเลือกภาษาจากรายการภาษาแล้ว ถ้ามีข้อความว่า ไม่ได้เปิดใช้งาน แสดงอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

ใน Windows 8

 1. กดแป้นโลโก้ Windows + X เพื่อดูรายการของคำสั่งและตัวเลือก (วิธีที่รวดเร็วในการไปยังแผงควบคุม)

  Office 2016, แผงควบคุม Windows 8

 2. คลิก แผงควบคุม

 3. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

 4. สำหรับภาษาที่คุณต้องการเพิ่มสำหรับการป้อนข้อมูลให้คลิก ตัวเลือก

  Office 2016, ตัวเลือกวิธีการป้อนข้อมูล ใน Windows 8

 5. ภายใต้ วิธีการป้อนข้อมูล ให้คลิก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล คุณสามารถคลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อดูลักษณะของอุปกรณ์การป้อนข้อมูล

  Office 2016, เพิ่มวิธีป้อนข้อมูลใน Windows 8

 6. คลิกวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่ม

  Office 2016, วิธีป้อนข้อมูลแบบใหม่ใน Windows 8

ใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

  เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 8. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

ใน Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

  เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 8. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

ใน Windows XP

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแป้นพิมพ์สำหรับภาษาต่าง ๆ เช่นภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี คุณต้องติดตั้งแฟ้มภาษาเอเชียตะวันออก สำหรับภาษาที่จะอ่านจากขวาไปซ้าย หรือที่ต้องการให้รูปร่างปรากฏตามบริบท คุณต้องติดตั้งสคริปต์ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนภาษาเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแฟ้มภาษาเอเชียตะวันออกและภาษาไทยและภาษา ดูการเปิดใช้งานการสนับสนุนระบบสำหรับภาษาเอเชีย Southeast ดิก และขวาไปซ้ายของเอเชียตะวันออก

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา จากนั้นภายใต้ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก รายละเอียด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 7

  ภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่านี้ รวมถึงโปรแกรมจากบริษัทอื่นๆ ด้วย

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วคลิก ตกลง

 7. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบคีย์บอร์ดที่มีข้อความ 'ไม่ได้เปิดใช้งาน' ให้ดูที่ ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือ ไม่ได้ติดตั้ง หมายความว่าอย่างไร เมื่อต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยววิธีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด โปรดดูที่ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, Access 2007, Outlook 2007, Excel 2010, Excel 2007, Project Standard 2007, Word 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, Project Professional 2013, OneNote 2007, Project Standard 2016, Word 2013, Project 2007, Word 2007, Access 2016, PowerPoint 2007, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Project Pro for Office 365, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2013, Visio 2013, Visio 2007, Publisher 2007, Visio Standard 2016, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา