สร้าง และเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการข้ามวิดีโอ และตรงไปที่คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสร้างลายเซ็นของคุณ และเลือกเมื่อ Outlook เพิ่มลายเซ็นข้อความของคุณ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ในOutlook 2013 และ Outlook 2016 คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่เป็นแบบส่วนตัวสำหรับข้อความอีเมลซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปลายเซ็นของคุณด้วยลายมือ คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นได้โดยอัตโนมัติกับข้อความส่งออกทั้งหมด หรือคุณสามารถเลือกข้อความใดมีลายเซ็น

สร้างลายเซ็นของคุณ และเลือกเมื่อ Outlook เพิ่มลายเซ็นข้อความของคุณ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Office 365 และที่คุณใช้Outlook และOutlook บนเว็บ หรือOutlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ คุณจำเป็นต้องสร้างลายเซ็นในแต่ละรายการ เมื่อต้องการสร้าง และใช้ลายเซ็นอีเมลในOutlook Web App ดูสร้าง และเพิ่มลายเซ็นอีเมลใน Outlook Web App

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่

 2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มรวม เลือกลายเซ็น >ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น

 3. ภายใต้เลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข เลือกใหม่ นั้นในกล่องโต้ตอบลายเซ็นใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น

 4. ภายใต้เลือกลายเซ็นต์เริ่ม ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับลายเซ็นของคุณ:

  • ในบัญชีผู้ใช้อีเม รายการ เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลการเชื่อมโยงกับลายเซ็น คุณสามารถมีลายเซ็นที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้อีเมล

  • ในรายการข้อความใหม่ เลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการเพิ่มโดยอัตโนมัติกับข้อความอีเมลใหม่ทั้งหมด ถ้าคุณไม่ต้องอัตโนมัติ เซ็นชื่อข้อความอีเมลของคุณใหม่ ยอมรับการเลือกเริ่ม(ไม่มี)

  • ในรายการข้อความตอบกลับ/ส่งต่อ เลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการเพิ่มโดยอัตโนมัติ (เครื่องหมายโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความ มิฉะนั้น ยอมรับการเลือกเริ่ม(ไม่มี)

 5. ภายใต้แก้ไขลายเซ็น พิมพ์ลายเซ็นนั้นแล้ว เลือกตกลง

  พิมพ์ลายเซ็นใหม่เพื่อใช้ในอีเมลของคุณ

  หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างกลุ่มลายเซ็นเช่นเดียวกับในสกรีนช็อต เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่นชื่อเรื่องหรือตำแหน่งงานและหมายเลขโทรศัพท์ ภายใต้ชื่อของคุณ (ลายเซ็น)

  คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความใด ๆ ที่คุณเพิ่ม โดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็กที่จัดรูปแบบเหนือกล่องข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มไอคอนสื่อทางสังคมและลิงก์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่แทรกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อ Facebook และ Twitter ในลายเซ็นอีเมลของคุณ

  เมื่อคุณสร้างลายเซ็นของคุณ Outlook ไม่ได้เพิ่มไปยังข้อความที่คุณเปิดในขั้นตอนที่ 1 แม้ว่าคุณเลือกที่จะนำไปใช้ลายเซ็นข้อความใหม่ทั้งหมด คุณจะต้องเพิ่มลายเซ็นข้อความหนึ่งด้วยตนเอง

แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่ได้เลือกให้แทรกลายเซ็นสำหรับข้อความใหม่ หรือตอบกลับ และส่งต่อทั้งหมด คุณสามารถยังคงแทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

 1. ในข้อความอีเมลของคุณ ในกลุ่มรวม บน ribbon เลือกลายเซ็น

 2. เลือกลายเซ็นของคุณจากฟลายเอาท์ของเมนูที่ปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีลายเซ็นมากกว่าหนึ่ง คุณสามารถสลับระหว่างเหล่านั้นด้วยการเลือกลายเซ็นเหมาะสมจากเมนูลอยออกมาในขั้นตอนที่ 2

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!