สร้าง และเพิ่มลายเซ็นข้อความอีเมล (Outlook 2010)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่เป็นแบบส่วนตัวสำหรับข้อความอีเมลของคุณที่มีข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปลายเซ็นของคุณด้วยลายมือ

หมายเหตุ: บทความนี้คือสำหรับ Microsoft Outlook 2010 นอกจากนี้มีข้อมูลนี้สำหรับMicrosoft Office Outlook 2007

คุณสามารถให้มีการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความส่งออกได้โดยอัตโนมัติ หรือจะเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองเฉพาะข้อความที่คุณเลือกก็ได้

การสร้างลายเซ็น

 1. เปิดข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

 2. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก สร้าง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้คลิกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น แล้วเลือกทำสิ่งต่อไปนี้

ตัวเลือก

วิธีการ

เมื่อต้องการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

คลิก นามบัตร จากนั้นคลิกที่ติดต่อในรายการ ตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติ

คลิก แทรกไอคอนการเชื่อมโยงหลายมิติ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ชนิดข้อมูล หรือเรียกดูไฮเปอร์ลิงก์ คลิกเพื่อเลือก แล้วคลิกตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ

คลิก แทรกไอคอน รูปภาพ ภาพ เรียกดูไปยังรูปภาพ คลิกเพื่อเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง รูปแบบไฟล์รูปทั่วไปสำหรับรูปภาพรวม.bmp, .gif, .jpg และ.png

 1. เมื่อต้องการสิ้นสุดการสร้างลายเซ็น ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ลายเซ็นที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นหรือที่คุณเพิ่งทำการปรับเปลี่ยนจะไม่ปรากฏในข้อความที่เปิดอยู่ คุณจะต้องแทรกลายเซ็นนี้ลงในข้อความนั้น

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความส่งออกทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อความใดมีลายเซ็น

หมายเหตุ:  แต่ละข้อความสามารถมีได้เพียงหนึ่ง ลายเซ็น

แทรกลายเซ็นโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

 2. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการให้เชื่อมโยงกับลายเซ็น

 3. ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการรวม

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นเมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นนั้น มิฉะนั้น ให้คลิก (ไม่มี)

แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

 • ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาลายเซ็นออกจากข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือกลายเซ็นนั้นในเนื้อหาข้อความ แล้วกด DELETE

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรม: ใช้ลายเซ็นอีเมลใน Outlook 2010 (การฝึกอบรม)

ปรับแต่งข้อความอีเมลของคุณ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×