สร้างไฮเปอร์ลิงก์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 การเชื่อมโยงหลายมิติ คือการเชื่อมต่อจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งหนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน (เช่น การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง) หรือไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น ที่อยู่อีเมล เว็บเพจ หรือแฟ้ม

คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติได้จากข้อความหรือวัตถุ เช่น รูปภาพ กราฟ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์

หมายเหตุ: 

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างไฮเปอร์ลิงก์:

ไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

ไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น

ไปยังที่อยู่อีเมล

ไปยังเพจหรือแฟ้มบนเว็บ

ไปยังแฟ้มใหม่

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เชื่อมโยงไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเองในงานนำเสนอปัจจุบัน

   1. ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางของการเชื่อมโยงหลายมิติ

   2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอแล้วกลับไปที่เดิม

  • การเชื่อมโยงไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอปัจจุบัน

   1. ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางของการเชื่อมโยงหลายมิติ

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอหนึ่งจากงานนำเสนอหลักของคุณ จากนั้นจึงคัดลอกงานนำเสนอหลักลงในแล็ปท็อป ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดลอกงานนำเสนอที่เชื่อมโยงลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอหลักของคุณแล้ว ถ้าคุณไม่ได้คัดลอกงานนำเสนอที่เชื่อมโยง หรือถ้าคุณเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบออก งานนำเสนอที่เชื่อมโยงจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติจากงานนำเสนอหลัก

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่

 4. กำหนดตำแหน่งงานนำเสนอที่มีภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยง

 5. คลิก ที่คั่นหน้า แล้วคลิกชื่อของภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังที่อยู่อีเมล

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ที่อยู่อีเมล

 4. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยง หรือในกล่อง ที่อยู่อีเมลที่ใช้ล่าสุด ให้คลิกที่อยู่อีเมล

 5. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเพจหรือแฟ้มบนเว็บ

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่ แล้วคลิก เรียกดูเว็บ รูปปุ่ม

 4. กำหนดตำแหน่งและเลือกเพจหรือแฟ้มที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังไปที่แฟ้มใหม่

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก สร้างเอกสารใหม่

 4. ในกล่อง ชื่อเอกสารใหม่ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการสร้างและเชื่อมโยง

  ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารในตำแหน่งอื่น ภายใต้ เส้นทางแบบเต็ม ให้คลิก เปลี่ยน แล้วเรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างแฟ้ม จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ภายใต้ แก้ไขเมื่อไร ให้คลิกว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแฟ้มเดี๋ยวนี้หรือภายหลัง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×