สร้างและเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

ใน Outlook 2013 และ Outlook 2016คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสำหรับข้อความอีเมลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปของคุณลายเซ็นแบบลายมือของคุณได้ คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้สามารถเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความส่งออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อความใดมีลายเซ็นได้

ถ้าคุณต้องการดูวิธีดังกล่าว ตรงไปที่วิดีโอด้านล่าง

สร้างลายเซ็นของคุณและเลือกเมื่อ Outlook เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความของคุณ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office 365 และคุณใช้ Outlook และ Outlook บนเว็บ หรือ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจคุณจำเป็นต้องสร้างลายเซ็นในแต่ละรายการ เมื่อต้องการสร้างและใช้ลายเซ็นอีเมลใน Outlook Web App ดู สร้างและเพิ่มลายเซ็นอีเมลใน Outlook Web App

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวมถึง แล้วเลือก ลายเซ็น > ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น

 3. ใน เลือกลายเซ็นที่ต้องการแก้ไข ให้เลือก ใหม่ และในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นใหม่ ให้พิมพ์ ชื่อ สำหรับลายเซ็น

 4. ภายใต้ เลือกลายเซ็นแบบเริ่มต้น ให้ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับลายเซ็นของคุณ:

  • ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลเพื่อให้สัมพันธ์กับลายเซ็น คุณสามารถมีลายเซ็นที่ต่างกันสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลแต่ละบัญชี

  • ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการให้เพิ่มลงในข้อความอีเมลใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ต้องการเซ็นข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ ให้ยอมรับตัวเลือกเริ่มต้นของ (ไม่มี)

  • ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการให้เพิ่มโดยอัตโนมัติ (เซ็นโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ หรือยอมรับตัวเลือกเริ่มต้นของ (ไม่มี)

 5. ใน แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ ลายเซ็น จากนั้นเลือก ตกลง

  พิมพ์ลายเซ็นใหม่เพื่อใช้ในอีเมลของคุณ

  หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างลายเซ็นกลุ่มเช่นเดียวกับตัวอย่างในสกรีนช็อต เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเช่น งานหรือตำแหน่งงานและหมายเลขโทรศัพท์ใต้ชื่อของคุณ (ลายเซ็น)

  คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความใดๆ ที่คุณเพิ่มโดยใช้แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบขนาดเล็กเหนือกล่องข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มไอคอนสื่อทางสังคมและลิงก์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู แทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง Facebook และ Twitter ในลายเซ็นอีเมลของคุณ

  เมื่อคุณสร้างลายเซ็นของคุณ Outlook ไม่เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความที่คุณเปิดในขั้นตอนที่ 1 แม้ว่าคุณเลือกที่จะใช้ลายเซ็นกับข้อความใหม่ทั้งหมด คุณจะต้องเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองลงในข้อความนี้

แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่เลือกที่จะแทรกลายเซ็นสำหรับข้อความใหม่ทั้งหมด หรือตอบกลับและส่งต่อ คุณยังสามารถแทรกลายเซ็นด้วยตนเองได้

 1. ในข้อความอีเมล ในกลุ่ม รวมถึง บน Ribbon ให้เลือก ลายเซ็น

 2. เลือกลายเซ็นของคุณจากเมนูฟลายเอาท์ที่ปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีหลายลายเซ็น คุณสามารถสลับไปมาได้ด้วยการเลือกลายเซ็นที่เหมาะสมจากเมนูฟลายเอาท์ในขั้นตอนที่ 2

ดูวิธีทำ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×