สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด

Microsoft Excel ไม่มีตัวช่วยสร้างแผนภูมิให้อีกต่อไป แต่คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิพื้นฐานได้โดยเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งในช่วงที่คุณต้องการทำเป็นแผนภูมิบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิที่แสดงรายละเอียดที่คุณต้องการ คุณสามารถทำขั้นตอนถัดไปของกระบวนการทีละขั้นตอนต่อไปนี้ต่อได้เลย

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภูมิ

ทำความรู้จักกับองค์ประกอบของแผนภูมิ

การปรับเปลี่ยนเค้าโครงแผนภูมิให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การนำเค้าโครงแผนภูมิและสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้เพื่อให้มีลักษณะแบบมืออาชีพ

การเพิ่มการจัดรูปแบบที่สะดุดตาลงในแผนภูมิ

นำแผนภูมิมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างเทมเพลตแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์ของแผนภูมิ

นำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

นำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มหรือเอาชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลออก

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

เพิ่มชื่อแกน

ลิงก์ชื่อไปยังเซลล์ในเวิร์กชีต

เพิ่มป้ายชื่อข้อมูล

เอาชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลออกจากแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 4: แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 5 :แสดงหรือซ่อนแกนหรือเส้นตารางในแผนภูมิ

แสดงหรือซ่อนแกนปฐมภูมิ

แสดงหรือซ่อนแกนทุติยภูมิ

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

ย้ายแผนภูมิ

ปรับขนาดแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 7: บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภูมิ

แผนภูมิจะใช้ในการแสดงชุดข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิก เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างชุดของข้อมูลต่างๆ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิใน Excel คุณต้องเริ่มด้วยการใส่ข้อมูลตัวเลขสำหรับแผนภูมิบน เวิร์กชีต จากนั้นคุณสามารถลงจุดข้อมูลนั้นลงในแผนภูมิโดยเลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ

ข้อมูลเวิร์กชีตและแผนภูมิ

1. ข้อมูลในเวิร์กชีต

2. แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลในเวิร์กชีต

Excel สนับสนุนแผนภูมิหลายชนิดเพื่อช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ที่สื่อความหมายต่อผู้ชมของคุณ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกจากชนิดแผนภูมิที่หลากหลาย (เช่น แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิวงกลม) และชนิดย่อยของแผนภูมินั้น (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนหรือแผนภูมิวงกลมสามมิติ) นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิผสมได้โดยใช้แผนภูมิมากกว่าหนึ่งชนิดในแผนภูมิของคุณ

แผนภูมิผสม

ตัวอย่างการผสมแผนภูมิที่ใช้ชนิดแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิเส้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถเลือกได้ใน Excel ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน

ทำความรู้จักกับองค์ประกอบของแผนภูมิ

แผนภูมิมีองค์ประกอบมากมาย องค์ประกอบบางอย่างจะแสดงขึ้นตามค่าเริ่มต้น บางอย่างสามารถเพิ่มเข้าไปได้ตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงองค์ประกอบแผนภูมิได้โดยการย้ายองค์ประกอบไปที่ตำแหน่งอื่นในแผนภูมิ ปรับขนาด หรือโดยการเปลี่ยนรูปแบบ คุณยังสามารถเอาองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณไม่ต้องการให้แสดงออกได้ด้วย

แผนภูมิและองค์ประกอบของแผนภูมิ

1. พื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

2. พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ

3. จุดข้อมูล ของ ชุดข้อมูล ที่ลงจุดในแผนภูมิ

4. แกน แนวนอน (ประเภท) และแนวตั้ง (ค่า) ซึ่งมีการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิ

5. คำอธิบายแผนภูมิ ของแผนภูมิ

6. ชื่อของแผนภูมิและแกนที่คุณสามารถใช้ได้ในแผนภูมิ

7. ป้ายชื่อข้อมูล ที่คุณสามารถใช้ระบุรายละเอียดของจุดข้อมูลในชุดข้อมูล

ด้านบนของเพจ

การปรับเปลี่ยนเค้าโครงแผนภูมิให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หลังจากคุณได้สร้างแผนภูมิแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ของแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงแกน เพิ่มชื่อแผนภูมิ ย้ายหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ หรือแสดงองค์ประกอบเพิ่มเติมของแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนการแสดงของแกนแผนภูมิ    คุณสามารถระบุมาตราส่วนของแกนและปรับช่วงระหว่างค่าหรือประเภทที่แสดงได้ เมื่อต้องการให้แผนภูมิของคุณอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายขีดลงในแกน และระบุช่วงที่เครื่องหมายขีดปรากฏได้ด้วย

 • เพิ่มชื่อและป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ    เพื่อช่วยให้ข้อมูลที่ปรากฏในแผนภูมิชัดเจนขึ้น คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิ ชื่อแกน และป้ายชื่อข้อมูล

 • เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล    คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิได้ ในบางแผนภูมิ คุณยังสามารถแสดงตารางข้อมูลที่แสดง คีย์คำอธิบายแผนภูมิ และค่าที่ถูกแสดงในแผนภูมิได้ด้วย

 • นำตัวเลือกพิเศษสำหรับชนิดแผนภูมิแต่ละชนิดไปใช้    เส้นพิเศษ (เช่น เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด และเส้นแนวโน้ม), แถบ (เช่น แถบขึ้น-ลง และแถบค่าคลาดเคลื่อน), ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล และตัวเลือกอื่นๆ จะมีให้ใช้ในชนิดแผนภูมิแบบต่างๆ

ด้านบนของเพจ

การนำเค้าโครงแผนภูมิและสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้เพื่อให้มีลักษณะแบบมืออาชีพ

แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ หรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำเค้าโครงแผนภูมิและสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Excel ได้จัดเตรียมเค้าโครงและสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่มีประโยชน์ไว้เป็นจำนวนมาก แต่คุณก็สามารถปรับเค้าโครงหรือสไตล์ได้ถ้าจำเป็น ด้วยการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงและจัดรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละชนิดด้วยตนเอง เช่น พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด ชุดข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อคุณนำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ชุดองค์ประกอบแผนภูมิบางชุด (เช่น ชื่อเรื่อง คำอธิบายแผนภูมิ ตารางข้อมูล หรือป้ายชื่อข้อมูล) จะถูกแสดงโดยใช้การจัดเรียงเฉพาะในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่หลากหลายที่มีให้ใช้ในแผนภูมิแต่ละชนิด

เมื่อคุณนำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้แผนภูมิจะถูกจัดรูปแบบตาม ธีม ของเอกสารที่คุณนำไปใช้ เพื่อให้แผนภูมิของคุณตรงกับ สีของธีม (ชุดสี), ฟอนต์ของธีม (ชุดของหัวข้อและฟอนต์ของเนื้อความ), เอฟเฟ็กต์ของธีม (ชุดของเส้นและการเติมเอฟเฟ็กต์) ขององค์กรหรือของคุณเอง

คุณจะไม่สามารถสร้างเค้าโครงหรือสไตล์แผนภูมิที่เป็นของคุณเองได้ แต่คุณสามารถสร้างเทมเพลตแผนภูมิซึ่งมีเค้าโครงแผนภูมิและการจัดรูปแบบที่คุณต้องการได้

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มการจัดรูปแบบที่สะดุดตาลงในแผนภูมิ

นอกเหนือจากการนำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้แล้ว คุณยังสามารถนำการจัดรูปแบบมาใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละชนิดได้อย่างง่ายดาย เช่น ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด และตัวเลขและข้อความในชื่อและป้ายชื่อ เพื่อให้แผนภูมิของคุณมีเอกลักษณ์สะดุดตา คุณสามารถนำสไตล์รูปร่างและสไตล์อักษรศิลป์บางสไตล์มาใช้ได้ และคุณยังสามารถจัดรูปแบบรูปร่างและข้อความขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเองได้ด้วย

เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

 • เติมสีองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี พื้นผิว รูปภาพ และสีเติมไล่ระดับ เพื่อช่วยดึงความสนใจไปยังองค์ประกอบบางอย่างในแผนภูมิได้

 • เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี สไตล์เส้น และน้ำหนักเส้น เพื่อเน้นองค์ประกอบแผนภูมิได้

 • เพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้กับองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์ เช่น การแรเงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนสามมิติ ไปใช้กับรูปร่างองค์ประกอบแผนภูมิได้ ซึ่งจะทำให้แผนภูมิของคุณดูสมบูรณ์ขึ้น

 • จัดรูปแบบข้อความและตัวเลข    คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขในชื่อ ป้ายชื่อ และกล่องข้อความบนแผนภูมิ แบบเดียวกับที่คุณทำกับข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต เมื่อต้องการทำให้ข้อความและตัวเลขโดดเด่นขึ้น คุณสามารถนำสไตล์อักษรศิลป์ไปใช้ได้ด้วย

ด้านบนของเพจ

นำแผนภูมิมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างเทมเพลตแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการนำแผนภูมิที่คุณกำหนดเอคุณมาใช้ใหม่ คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นเทมเพลตแผนภูมิ (*.crtx) ลงในโฟลเดอร์เทมเพลตแผนภูมิได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถนำเทมเพลตแผนภูมิไปใช้แบบเดียวกับที่คุณนำชนิดแผนภูมิที่มีอยู่แล้วภายในอื่นๆ ไปใช้ ในความเป็นจริง เทมเพลตแผนภูมิคือชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเอง คุณจึงสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่ได้ ถ้าคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิแบบใดแบบหนึ่งบ่อยๆ คุณสามารถบันทึกเทมเพลตแผนภูมินั้นให้เป็นชนิดแผนภูมิเริ่มต้นได้

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

สำหรับแผนภูมิส่วนใหญ่ เช่น แผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิแท่ง คุณสามารถลงจุดข้อมูลที่คุณจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์บน เวิร์กชีต ลงในแผนภูมิได้ อย่างไรก็ตาม แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิฟอง) ต้องการการจัดเรียงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนเวิร์กชีต ให้จัดเรียงข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ

  ข้อมูลสามารถถูกจัดเรียงให้เป็นแถวหรือคอลัมน์ได้ ทั้งนี้ Excel จะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการลงจุดข้อมูลลงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิฟอง) ต้องการการจัดเรียงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

  วิธีจัดเรียงข้อมูลในเวิร์กชีต

  สำหรับชนิดแผนภูมินี้

  จัดเรียงข้อมูล

  แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิพื้นผิว หรือแผนภูมิเรดาร์

  ในคอลัมน์หรือแถว เช่น:

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  หรือ:

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท

  สำหรับ ชุดข้อมูล ในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของป้ายชื่อข้อมูล เช่น:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  หรือ:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  สำหรับชุดข้อมูลหลายชุดในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของป้ายชื่อข้อมูล เช่น:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  หรือ:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  แผนภูมิ XY (กระจาย) หรือแผนภูมิฟอง

  ในคอลัมน์ ให้วางค่า x ในคอลัมน์แรกและวางค่า y และค่าขนาดฟองที่เกี่ยวข้องกันลงในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น:

  X

  Y

  ขนาดฟอง

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  แผนภูมิหุ้น

  ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ:

  ค่าสูง ค่าต่ำ และค่าปิด

  เช่น:

  วันที่

  สูง

  ต่ำ

  ปิด

  01/01/2545

  46.125

  42

  44.063

  หรือ:

  วันที่

  01/01/2545

  สูง

  46.125

  ต่ำ

  42

  ปิด

  44.063

 2. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ

  เคล็ดลับ    ถ้าคุณเลือกเพียงหนึ่งเซลล์ Excel จะลงจุดเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อมูลที่อยู่ติดกับเซลล์นั้นลงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ ถ้าเซลล์ที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิไม่ได้อยู่ในช่วงที่ต่อเนื่องกัน คุณสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงที่ไม่ได้อยู่ติดกันได้ตราบใดที่ส่วนที่เลือกมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแถวหรือคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการลงจุดในแผนภูมิได้ด้วย

  วิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกเซลล์หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงขนาดใหญ่ของเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

  เซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีต

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งเวิร์กชีต คุณยังสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+คีย์ลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ: ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+คีย์ลูกศร จะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+คีย์ลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

  ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด CTRL+คีย์ลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ที่เลือกไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในเวิร์กชีต (มุมขวาล่าง)

  เลือกเซลล์แรกแล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

  เลือกเซลล์มากขึ้นหรือน้อยลงกว่าส่วนที่เลือกอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน กับเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ในเวิร์กชีต

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกชนิดแผนภูมิ แล้วดับเบิลคลิกที่ชนิดย่อยของแผนภูมิที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการดูชนิดแผนภูมิทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คลิก รูปปุ่ม เพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ แล้วคลิกลูกศรต่างๆ เพื่อเลื่อนดูชนิดแผนภูมิ

   รูป Ribbon ของ Excel

   เคล็ดลับ    คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อของชนิดแผนภูมิเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชนิดแผนภูมิหรือชนิดย่อยของแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มีให้ใช้งาน

 4. ตามค่าเริ่มต้น แผนภูมิจะถูกวางในเวิร์กชีตเป็น แผนภูมิที่ฝัง ถ้าคุณต้องการวางแผนภูมิใน แผ่นงานแผนภูมิ ที่แยกต่างหาก คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแผนภูมินั้นได้ โดยทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่ฝังเพื่อเปิดใช้งาน

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก ย้ายแผนภูมิ

   รูป Ribbon

  3. ภายใต้ เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิในแผ่นงานแผนภูมิ ให้คลิก แผ่นงานใหม่

    เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการแทนที่ชื่อที่แนะนำสำหรับแผนภูมิ คุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่ลงในกล่อง แผ่นงานใหม่ ได้

   • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิเป็นแผนภูมิที่ฝังตัวในเวิร์กชีต ให้คลิก วัตถุใน แล้วคลิกเวิร์กชีตในกล่อง วัตถุใน

 5. Excel จะกำหนดชื่อให้กับแผนภูมิโดยอัตโนมัติ เช่น แผนภูมิ1 ถ้าแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิแรกที่คุณสร้างในเวิร์กชีต เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของแผนภูมิ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. คลิกแผนภูมิ

  2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิกกล่องข้อความ ชื่อแผนภูมิ

   เคล็ดลับ    ถ้าจำเป็น ให้คลิกไอคอน คุณสมบัติ ในกลุ่ม คุณสมบัติ เพื่อขยายกลุ่ม

  3. พิมพ์ชื่อใหม่

  4. กด ENTER

หมายเหตุ    

 • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิที่สร้างจากชนิดแผนภูมิเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ จากนั้น กด ALT+F1 หรือ F11 เมื่อคุณกด ALT+F1 แผนภูมิจะแสดงในรูปของแผนภูมิฝังตัว หรือเมื่อคุณกด F11 แผนภูมิจะแสดงในเวิร์กชีตแผนภูมิอีกแผ่นหนึ่ง

 • ถ้าคุณไม่ต้องการแผนภูมิอีกต่อไป คุณสามารถลบแผนภูมินั้นได้ คลิกที่แผนภูมิเพื่อเลือก แล้วกด DELETE

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์ของแผนภูมิ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของแผนภูมิได้ทันที แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิหรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำเค้าโครงและสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Excel ได้จัดเตรียมเค้าโครงและสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หรือเค้าโครงด่วนและสไตล์ด่วน) ที่มีประโยชน์ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ แต่คุณก็ยังสามารถกำหนดเค้าโครงหรือสไตล์เองได้ตามต้องการโดยการเปลี่ยนเค้าโครงและรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละชนิดด้วยตนเอง

นำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกตรงไหนก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบโดยใช้เค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องการนำไปใช้

  รูป Ribbon

  หมายเหตุ    เมื่อหน้าต่าง Excel มีขนาดเล็กลง เค้าโครงแผนภูมิจะมีให้ใช้งานในแกลเลอรี เค้าโครงด่วน ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูเค้าโครงทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของเพจ

นำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกตรงไหนก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ ให้คลิกสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการนำไปใช้

  รูป Ribbon

  หมายเหตุ    เมื่อหน้าต่าง Excel มีขนาดเล็กลง สไตล์แผนภูมิจะมีให้ใช้งานในแกลเลอรี สไตล์ด่วนของแผนภูมิ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูสไตล์แผนภูมิทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนเค้าโครง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อแสดง เครื่องมือตาราง

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อแกน หรือ พื้นหลัง ให้คลิกปุ่มเค้าโครงแผนภูมิที่สอดคล้องกับองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณเลือก แล้วคลิกตัวเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon

  รูป Ribbon

  รูป Ribbon

หมายเหตุ    ตัวเลือกเค้าโครงที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกทั้งแผนภูมิ ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับ ชุดข้อมูล ทั้งหมด ถ้าคุณเลือกจุดข้อมูลเดียว ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลที่เลือกเท่านั้น

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อแสดง เครื่องมือตาราง

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบรูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ในกลุ่ม สไตล์อักษรศิลป์ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ หรือคลิก เติมสีรูปร่าง เส้นกรอบรูปร่าง หรือ เอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  3. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกโดยใช้อักษรศิลป์ ในกลุ่ม สไตล์อักษรศิลป์ ให้คลิกสไตล์ หรือคลิก เติมสีข้อความเส้นกรอบข้อความ หรือ เอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ    หลังจากที่คุณนำสไตล์อักษรศิลป์ไปใช้ คุณจะไม่สามารถเอารูปแบบอักษรศิลป์ออกได้ ถ้าคุณไม่ต้องการสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณนำไปใช้ คุณสามารถเลือกสไตล์อักษรศิลป์อื่นได้ หรือคุณสามารถคลิก เลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อกลับไปใช้รูปแบบข้อความก่อนหน้านี้ได้

   เคล็ดลับ    เมื่อต้องการใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบธรรมดาเพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ คุณสามารถคลิกขวาหรือเลือกข้อความ แล้วคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon ได้อีกด้วย (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์ )

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มหรือเอาชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลออก

เมื่อต้องการให้แผนภูมิเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ชื่อ เช่น ชื่อแผนภูมิและชื่อแกน โดยทั่วไปแล้วจะมีชื่อแกนสำหรับทุกแกนที่สามารถแสดงได้ในแผนภูมิ รวมทั้งแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิเรดาร์) จะมีแกน แต่ไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้ ชนิดแผนภูมิที่ไม่มีแกน (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) ก็ไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้เช่นกัน

คุณยังสามารถลิงก์ชื่อแผนภูมิและชื่อแกนกับข้อความที่สอดคล้องกันในเซลล์ เวิร์กชีต ได้โดยการสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์เหล่านั้น ชื่อที่ลิงก์จะถูกอัปเดตในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความที่สอดคล้องกันบนเวิร์กชีต

เมื่อต้องการระบุ ชุดข้อมูล ในแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงใน จุดข้อมูล ของแผนภูมิได้ ตามค่าเริ่มต้น ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกลิงก์ไปยังค่าบนเวิร์กชีต และป้ายชื่อจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อค่าเหล่านี้มีการเปลี่ยน

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ

  รูป Ribbon

 3. คลิก ชื่อวางซ้อนกึ่งกลาง หรือ เหนือแผนภูมิ

 4. ในกล่อง ชื่อแผนภูมิ ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความตามที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด ให้คลิกเพื่อวางตัวชี้ไว้ที่ที่คุณต้องการจะแบ่งบรรทัด แล้วกด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

  เคล็ดลับ    คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon ได้อีกด้วย (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์) เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

เพิ่มชื่อแกน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกน

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแกน

  รูป Ribbon

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนนอนปฐมภูมิ (ประเภท) ให้คลิก ชื่อแกนนอนปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    ถ้าแผนภูมิมีแกนนอนทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนนอนทุติยภูมิ ได้อีกด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนตั้งปฐมภูมิ (ค่า) ให้คลิก ชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    ถ้าแผนภูมิมีแกนตั้งทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนตั้งทุติยภูมิ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนลึก (ประเภท) ให้คลิก ชื่อแกนลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ    ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

 4. ในกล่อง ชื่อแกน ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความตามที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด ให้คลิกเพื่อวางตัวชี้ไว้ที่ที่คุณต้องการจะแบ่งบรรทัด แล้วกด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

  เคล็ดลับ    คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon ได้อีกด้วย (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์) เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแกน จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ    

 • ถ้าคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิชนิดอื่นที่ไม่สนับสนุนชื่อแกน (เช่น แผนภูมิวงกลม) ชื่อแกนจะไม่แสดงอีกต่อไป ชื่อจะแสดงอีกครั้งเมื่อคุณสลับกลับไปยังชนิดแผนภูมิที่สนับสนุนชื่อแกน

 • ชื่อแกนที่แสดงสำหรับแกนทุติยภูมิจะสูญหายไปเมื่อคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิที่ไม่แสดงแกนทุติยภูมิ

ด้านบนของเพจ

ลิงก์ชื่อไปยังเซลล์ในเวิร์กชีต

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกนที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์ในเวิร์กชีต

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกใน แถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

  เคล็ดลับ    คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อเวิร์กชีต ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 4. กด ENTER

ด้านบนของเพจ

เพิ่มป้ายชื่อข้อมูล

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลให้กับจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูลทั้งหมด ให้คลิก พื้นที่แผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูล ให้คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในชุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในจุดข้อมูลจุดเดียวในชุดข้อมูล ให้คลิกชุดข้อมูลที่มีจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ แล้วคลิกจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon

  หมายเหตุ    ตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลที่มีให้ใช้งานจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิที่คุณใช้

ด้านบนของเพจ

เอาชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลออกจากแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิออก ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิก ไม่มี

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแกนออก ให้คลิก ชื่อแกน แล้วคลิก ชนิดของชื่อแกนที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นคลิก ไม่มี

  • เมื่อต้องการเอา ป้ายชื่อข้อมูล ออก ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล แล้วคลิก ไม่มี

   รูป Ribbon

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเอาชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลออก ให้คลิกข้อความนั้น แล้วกด DELETE

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอนที่ 4: แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คำอธิบายแผนภูมิจะปรากฏขึ้น แต่คุณสามารถซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิได้หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก คำอธิบายแผนภูมิ

  รูป Ribbon

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อคุณต้องการซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิก ไม่มี

   เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเอาคำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาที่คำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิ แล้วคลิก ลบ

  • เมื่อต้องการแสดงคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ   เมื่อคุณคลิกหนึ่งในตัวเลือกการแสดง คำอธิบายแผนภูมิจะถูกย้าย และ พื้นที่การลงจุด จะปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มเนื้อที่ให้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณย้ายและปรับขนาดคำอธิบายแผนภูมิโดยใช้เมาส์ พื้นที่การลงจุดจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกคำอธิบายแผนภูมิเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    ตามค่าเริ่มต้น คำอธิบายแผนภูมิจะไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ ถ้าคุณมีเนื้อที่จำกัด คุณอาจจะลดขนาดของแผนภูมิโดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำอธิบายแผนภูมิโดยไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ

เคล็ดลับ    เมื่อแผนภูมิมีคำอธิบายแผนภูมิแสดงอยู่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิแต่ละรายการ โดยแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกันบนเวิร์กชีตได้ สำหรับตัวเลือกการแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิโดยไม่มีผลต่อข้อมูลในเวิร์กชีต คุณสามารถเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล (แท็บออกแบบ กลุ่ม ข้อมูล ปุ่ม เลือกข้อมูล) ได้

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอนที่ 5 :แสดงหรือซ่อนแกนหรือเส้นตารางในแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ แกนปฐมภูมิจะแสดงขึ้นสำหรับชนิดแผนภูมิส่วนใหญ่ <!--_blank--> ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการแสดงแกนได้ตามต้องการ เมื่อคุณเพิ่มแกน คุณสามารถระบุระดับของรายละเอียดที่คุณต้องการให้แกนแสดงได้ สำหรับแกนลึกจะแสดงขึ้นเมื่อคุณสร้างแผนภูมิสามมิติ

เมื่อค่าในแผนภูมิที่คุณสร้างแตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่ ชุดข้อมูล ไปจนถึงชุดข้อมูล หรือเมื่อคุณมีข้อมูลหลายชนิดผสมกัน (ตัวอย่างเช่น ราคา และปริมาณ) คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลหนึ่งชุดขึ้นไปบนแกนแนวตั้งทุติยภูมิ (ค่า) ได้ มาตราส่วนของแกนแนวตั้งทุติยภูมิจะแสดงค่าสำหรับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลังจากคุณเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิไปที่แผนภูมิ คุณยังสามารถเพิ่มแกนนอนทุติยภูมิ (ประเภท) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในแผนภูมิ xy (กระจาย) หรือแผนภูมิฟองได้

เมื่อต้องการทำให้แผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งขยายจากแกนนอนและแกนตั้งใน พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ

แสดงหรือซ่อนแกนปฐมภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกน

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงแกน ให้คลิก แกนนอนปฐมภูมิ , แกนตั้งปฐมภูมิ หรือแกน ลึก (ในแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงแกนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการซ่อนแกน ให้คลิก แกนนอนปฐมภูมิ , แกนตั้งปฐมภูมิ หรือแกน ลึก (ในแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ไม่มี

  • เมื่อต้องการระบุตัวเลือกการแสดงแกนและมาตราส่วนโดยละเอียด ให้คลิก แกนนอนปฐมภูมิ , แกนตั้งปฐมภูมิ หรือ แกนลึก (ในแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ตัวเลือกแกนนอนปฐมภูมิเพิ่มเติม , ตัวเลือกแกนตั้งปฐมภูมิเพิ่มเติม หรือ ตัวเลือกแกนลึกเพิ่มเติม

   รูป Ribbon

ด้านบนของเพจ

แสดงหรือซ่อนแกนทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดตามแกนตั้งทุติยภูมิ หรือให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดตามแกนตั้งทุติยภูมิ

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. คลิก ตัวเลือกชุดข้อมูล ถ้ายังไม่ได้เลือกเอาไว้ ภายใต้ ลงจุดชุดข้อมูลบน ให้คลิก แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ปิด

 4. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  รูป Ribbon

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงแกนตั้งทุติยภูมิ ให้คลิก แกนตั้งทุติ ภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    เมื่อต้องการแยกแกนตั้งทุติยภูมิให้เห็นชัดขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิสำหรับชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลหนึ่งชุดให้เป็นแผนภูมิเส้น

 6. เมื่อต้องการแสดงแกนแกนทุติยภูมิ ให้คลิก แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ    ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานหลังจากที่คุณแสดงแกนตั้งทุติยภูมิเท่านั้น

 7. เมื่อต้องการซ่อนแกนทุติยภูมิ ให้คลิก แกนตั้งทุติยภูมิ หรือ แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิก ไม่มี

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถคลิกแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE ได้

ด้านบนของเพจ

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนเส้นตารางบนแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon

 3. ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางแนวนอนลงในแผนภูมิ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางหลักแนวนอน แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าแผนภูมิมีแกนนอนทุติยภูมิ คุณสามารถคลิก เส้นตารางรองแนวนอน ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางแนวตั้งลงในแผนภูมิ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางหลักแนวตั้ง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าแผนภูมิมีแกนตั้งทุติยภูมิ คุณสามารถคลิก เส้นตารางรองแนวตั้ง ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

  • เมื่อต้องการซ่อนเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางหลักแนวนอน เส้นตารางหลักแนวตั้ง หรือ เส้นตารางลึก (บนแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ไม่มี ถ้าแผนภูมิมีแกนทุติยภูมิ คุณสามารถคลิก เส้นตารางรองแนวนอน หรือ เส้นตารางรองแนวตั้ง แล้วคลิก ไม่มี

  • เมื่อต้องการเอาเส้นตารางบนแผนภูมิออกอย่างรวดเร็ว ให้เลือกเส้นตาราง แล้วกด DELETE

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

คุณสามารถย้ายแผนภูมิไปยังตำแหน่งต่างๆ บน เวิร์กชีต หรือไปยังเวิร์กชีตใหม่หรือที่มีอยู่ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิเพื่อให้มีขนาดพอดีกับความต้องการได้

ย้ายแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิ ให้ลากแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

ปรับขนาดแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับขนาดแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกที่แผนภูมิ แล้วลากที่จับการขยายขนาดเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ

 • บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง

  รูป Ribbon

เคล็ดลับ    สำหรับตัวเลือกการปรับขนาดเพิ่มเติม บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิก รูปปุ่ม เพื่อเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ บนแท็บ ขนาด คุณสามารถระบุวิธีเคลื่อนย้ายของแผนภูมิหรือขนาดที่มีเซลล์บนเวิร์กชีตได้ บนแท็บ คุณสมบัติ คุณสามารถระบุวิธีเคลื่อนย้ายของแผนภูมิหรือขนาดที่มีเซลล์บนเวิร์กชีตได้

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอนที่ 7: บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

ถ้าคุณต้องการสร้างอีกแผนภูมิหนึ่งให้เหมือนกับแผนภูมิที่คุณเพิ่งจะสร้างขึ้น คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของเทมเพลต

  เคล็ดลับ    นอกจากว่าคุณจะระบุโฟลเดอร์อื่นไว้ ไฟล์เทมเพลต (.crtx) จะได้รับการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แผนภูมิ และเทมเพลตดังกล่าวจะมีให้ใช้งานภายใต้ เทมเพลต ทั้งในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ (แท็บแทรก กลุ่มแผนภูมิตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) และกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ (แท็บออกแบบ กลุ่มชนิดเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ)

หมายเหตุ    เทมเพลตแผนภูมิมีข้อมูลการจัดรูปแบบแผนภูมิ และจัดเก็บสีที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต เมื่อคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิเพื่อสร้างแผนภูมิในเวิร์กบุ๊กอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของเทมเพลตแผนภูมิไม่ใช่สีของธีมเอกสารที่ใช้กับเวิร์กบุ๊กนั้นในปัจจุบัน เมื่อต้องการใช้สีของธีมเอกสารแทนสีของเทมเพลตแผนภูมิ ให้คลิกขวาทีพื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับสไตล์

ด้านบนของเพจ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×