สร้างเอกสาร Word แรกของคุณ I

เอกสาร Word

เรียนรู้วิธีการสร้างเอกสารแรกของคุณใน Word: พิมพ์ข้อความที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการบนหน้ากระดาษ แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกด สร้างรายการ เปลี่ยนระยะขอบหน้ากระดาษ เพิ่มการเน้นให้กับคำบางคำ เพิ่มลักษณะบางอย่างอย่างรวดเร็ว และบันทึกงานของคุณ

ปุ่ม เริ่มหลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

 • บทเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • เซสชันฝึกปฏิบัติสำหรับประสบการณ์ตรงหนึ่งเซสชัน การฝึกปฏิบัติจำเป็นต้องใช้ Word 2010

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • สร้างและบันทึกเอกสารใหม่

 • แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์

 • เพิ่มการจัดรูปแบบให้กับข้อความของคุณ

 • การเปลี่ยนระยะขอบกระดาษ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับใช้กับ Microsoft Word 2010 Beta 2 และจะได้รับการตรวจทานแก้ไขโดยยึดตามคำติชมของคุณ เมื่อคุณจบหลักสูตรนี้แล้ว โปรดไปยังหน้าคำติชม (สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าสารบัญของหลักสูตร) เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงความคิดเห็นของคุณ และเมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้แล้ว อย่าลืมดู สร้างเอกสาร Word แรกของคุณ II

หมายเหตุ: การทำแบบฝึกปฏิบัติถือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรนี้ เนื่องจากข้อมูลใหม่ๆ และตัวอย่างต่างๆ จะมีการแนะนำในแบบฝึกปฏิบัตินี้

หัวข้อต่างๆ ในหลักสูตรนี้

 1. ในครั้งแรกที่คุณเปิด Word

 2. ให้เริ่มพิมพ์ได้

 3. แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ที่ผิดพลาด

 4. จัดรูปแบบข้อความ

 5. เพิ่มลักษณะบางอย่าง

 6. เปลี่ยนระยะขอบ

 7. บันทึก พิมพ์ แล้วปิดเอกสารของคุณ

 8. การฝึกปฏิบัติ

 9. บัตรอ้างอิงโดยสรุป

นำไปใช้กับ: Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา