สร้างเทมเพลต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณสร้างชนิดเอกสาร เช่นรายงานประจำเดือน บ่อยครั้งการคาดการณ์ยอดขาย หรืองานนำเสนอ ด้วยโลโก้บริษัท บันทึกเป็นแม่แบบเพื่อให้คุณสามารถใช้เป็นจุดที่เริ่มต้นของคุณแทนที่จะสร้างแฟ้มตั้งแต่ต้นแต่ละครั้งที่ คุณอาจจะ เริ่ม ด้วยเอกสารที่คุณสร้างไว้แล้ว คุณดาวน์โหลด เอกสาร หรือแม่แบบใหม่คุณเอง

บันทึกแม่แบบ

 1. เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มเป็นแม่แบบ คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. คลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์ หรือ ในโปรแกรม Office 2016 ให้คลิกสองครั้งที่พีซีนี้

  หน้าต่าง บันทึกเป็น จะแสดงรายการตำแหน่งซึ่งคุณสามารถบันทึกเอกสารได้

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับเทมเพลตของคุณในกล่อง ชื่อไฟล์

 4. สำหรับแม่แบบพื้นฐาน คลิกรายการแม่แบบในรายการบันทึกเป็นชนิด ใน Word ตัวอย่าง คลิกแม่แบบ Word

  บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลต

  ถ้าเอกสารของคุณมีแมโคร ให้คลิกที่ เทมเพลต Word แบบใช้แมโคร

  Office โดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์แม่แบบของ Office แบบกำหนดเอง

 5. คลิก บันทึก

เคล็ดลับ: การเปลี่ยนแปลงที่โปรแกรมประยุกต์ของคุณโดยอัตโนมัติจะบันทึกแม่แบบของคุณ ให้คลิกแฟ้ม >ตัวเลือก >บันทึก พิมพ์โฟลเดอร์และเส้นทางที่คุณต้องการใช้ในกล่องเริ่มต้นของตำแหน่งที่ตั้งของแม่แบบส่วนบุคคล แม่แบบใหม่ใด ๆ ที่คุณบันทึกจะถูกเก็บไว้ ในโฟลเดอร์นั้น และ เมื่อคุณคลิกแฟ้ม >สร้าง >ส่วนบุคคล คุณจะเห็นแม่แบบในโฟลเดอร์นั้น

แก้ไขเทมเพลตของคุณ

เมื่อต้องการอัปเดตเทมเพลตของคุณ ให้เปิดไฟล์ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วบันทึกเทมเพลต

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด

 2. คลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์ หรือพีซีนี้

 3. เรียกดูโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง ที่อยู่ภายใต้ เอกสารของฉัน

 4. คลิกเทมเพลตของคุณ แล้วคลิก เปิด

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นบันทึกแล้วปิดเทมเพลต

ใช้เทมเพลตของคุณเพื่อสร้างเอกสารใหม่

เมื่อต้องการเริ่มต้นแฟ้มใหม่โดยยึดตามแม่แบบของคุณ ให้คลิกแฟ้ม >สร้าง >ส่วนบุคคล คลิกแม่แบบของคุณ

ลิงก์ไปยังเทมเพลตส่วนบุคคล

ใช้แม่แบบของคุณจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้

ถ้าคุณได้ทำแม่แบบใน Office รุ่นก่อนหน้านี้ ยังสามารถใช้ใน Office 2013 และ 2016 เหล่านั้น ขั้นตอนแรกคือการ ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์แม่แบบของ Office แบบกำหนดเองเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ของคุณสามารถค้นหาได้ เมื่อต้องการย้ายแม่แบบของคุณได้อย่างรวดเร็วใช้ Fix นั้นเครื่องมือ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยคข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!