สร้างเทมเพลต

เทมเพลตเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณสร้างเทมเพลต Word (หรือ Office อื่น) เพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ซ้ำได้บ่อยตามที่ต้องการ เมื่อต้องการสร้างเทมเพลต คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเอกสารที่คุณได้สร้างไว้แล้ว ดาวน์โหลดแล้ว หรือเอกสารใหม่ที่คุณเลือกกำหนดเองได้หลายแบบ

  1. เมื่อต้องการบันทึกเอกสารเป็นเทมเพลต ให้คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

  2. ดับเบิลคลิกที่ คอมพิวเตอร์

หน้าต่าง บันทึกเป็น จะแสดงรายการตำแหน่งซึ่งคุณสามารถบันทึกเอกสารได้

  1. พิมพ์ชื่อสำหรับเทมเพลตของคุณในกล่อง ชื่อไฟล์

  2. สำหรับเทมเพลตพื้นฐาน ให้คลิกที่ เทมเพลต Word ในรายการ บันทึกเป็นชนิด

บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลต

ถ้าเอกสารของคุณมีแมโคร ให้คลิกที่ เทมเพลต Word แบบใช้แมโคร

Word จะไปยังโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง โดยอัตโนมัติ

  1. คลิก บันทึก

เคล็ดลับ  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ Word จะบันทึกเทมเพลตของคุณให้โดยอัตโนมัติ ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > บันทึก แล้วพิมพ์โฟลเดอร์และเส้นทางที่คุณต้องการใช้ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของเทมเพลตส่วนบุคคล Word จะบันทึกเทมเพลตใหม่ใดๆ ในโฟลเดอร์นั้น และเมื่อคุณคลิก ไฟล์ > ใหม่ > ส่วนบุคคล Word จะแสดงให้คุณเห็นเทมเพลตในโฟลเดอร์นั้นด้วย

แก้ไขเทมเพลตของคุณ

เมื่อต้องการอัปเดตเทมเพลตของคุณ ให้เปิดไฟล์ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วบันทึกเทมเพลต

  1. คลิก ไฟล์ > เปิด

  2. ดับเบิลคลิกที่ คอมพิวเตอร์

  3. เรียกดูโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง ที่อยู่ภายใต้ เอกสารของฉัน

  4. คลิกเทมเพลตของคุณ แล้วคลิก เปิด

  5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นบันทึกแล้วปิดเทมเพลต

ใช้เทมเพลตของคุณเพื่อสร้างเอกสารใหม่

เมื่อต้องการเริ่มเอกสารใหม่โดยยึดตามเทมเพลตของคุณ ให้คลิกที่ ไฟล์ > ใหม่ > ส่วนบุคคล แล้วคลิกที่เทมเพลตของคุณ

ลิงก์ไปยังเทมเพลตส่วนบุคคล

ใช้เทมเพลตของคุณจาก Word เวอร์ชันก่อนหน้า

ถ้าคุณได้สร้างเทมเพลตไว้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า คุณยังสามารถนำเทมเพลตเหล่านั้นมาใช้ได้ใน Word 2013 ก่อนอื่นให้ย้ายเทมเพลตเหล่านั้นไปไว้ในโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง ที่ Word สามารถหาพบได้ เมื่อต้องการย้ายเทมเพลตของคุณอย่างรวดเร็ว ให้ใช้เครื่องมือแก้ไข

นำไปใช้กับ: Word 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา