สร้างหรือลบตาราง Excel ในเวิร์กชีต

เมื่อคุณสร้างตาราง (ก่อนหน้านี้เรียกว่า รายการ) ใน Microsoft Office Excel เวิร์กชีต คุณสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในตารางนั้นแยกต่างหากจากข้อมูลภายนอกตาราง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองคอลัมน์ตาราง เพิ่มแถวสำหรับผลรวม นำการจัดรูปแบบตารางไปใช้ และประกาศตารางไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows SharePoint Services 3.0

ข้อมูลในตาราง Excel

ถ้าคุณไม่ต้องการทำงานกับข้อมูลของคุณในตารางอีกต่อไป คุณสามารถแปลงตารางเป็นช่วงปกติได้ โดยยังคงรูปแบบสไตล์ของตารางที่คุณนำมาใช้เอาไว้ เมื่อคุณไม่ต้องการตารางและข้อมูลในตารางนั้นอีกต่อไป คุณสามารถลบออกได้

หมายเหตุ: โปรดระวังการสับสนระหว่างตาราง Excel กับตารางข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งแบบ what-if สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางข้อมูล ให้ดูที่ คำนวณผลลัพธ์หลายรายการด้วยตารางข้อมูล

คุณต้องการทำอะไร

สร้างตาราง

แปลงตารางเป็นช่วงของข้อมูล

ลบตาราง

สร้างตาราง

คุณสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีนี้เพื่อสร้างตารางได้ คุณสามารถแทรกตารางในสไตล์ตารางเริ่มต้น หรือคุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลของคุณเป็นตารางในสไตล์ที่คุณเลือก

แทรกตาราง

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง เซลล์ดังกล่าวอาจเป็นเซลล์ว่างหรือมีข้อมูลก็ได้

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกดปุ่ม CTRL+L หรือ CTRL+T ได้เช่นกัน

 3. ถ้าช่วงที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง

  ส่วนหัวของตารางจะแสดงชื่อเริ่มต้น ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเริ่มต้นได้โดยพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงส่วนหัวของตาราง คุณสามารถปิดได้ในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดส่วนหัวของตาราง ให้ดูที่ เปิดหรือปิดส่วนหัวของตาราง Excel

เคล็ดลับ

 • หลังจากที่คุณสร้างตาราง เครื่องมือตาราง จะมีให้ใช้งาน และแท็บ ออกแบบ จะแสดงขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ ออกแบบ เพื่อกำหนดตารางเองหรือแก้ไขตารางได้

 • ตารางจะต่างจากรายการใน Excel 2003 กล่าวคือ ตารางจะไม่มีแถวพิเศษ (ที่ทำเครื่องหมาย *) สำหรับการเพิ่มแถวใหม่อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มหรือแทรกแถวในตารางให้ดูที่ เพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ตารางในตาราง Excel ออก

จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกช่วงเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบให้เป็นตารางอย่างรวดเร็ว

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก จัดรูปแบบเป็นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ จัดรูปแบบเป็นตาราง Excel จะแทรกตารางโดยอัตโนมัติ

 3. ภายใต้ อ่อน, ปานกลาง หรือ เข้ม ให้คลิกสไตล์ตารางที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: สไตล์ตารางแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานภายใต้ กำหนดเอง หลังจากที่คุณสร้างสไตล์ตารางดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งสไตล์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างสไตล์ตารางแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ จัดรูปแบบตาราง Excel

เคล็ดลับ

 • หลังจากที่คุณสร้างตาราง เครื่องมือตาราง จะมีให้ใช้งาน และแท็บ ออกแบบ จะแสดงขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ ออกแบบ เพื่อกำหนดตารางเองหรือแก้ไขตารางได้

 • ตารางจะต่างจากรายการใน Excel 2003 กล่าวคือ ตารางจะไม่มีแถวพิเศษ (ที่ทำเครื่องหมาย *) สำหรับการเพิ่มแถวใหม่อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มหรือแทรกแถวในตารางให้ดูที่ เพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ตารางในตาราง Excel ออก

ด้านบนของหน้า

แปลงตารางเป็นช่วงของข้อมูล

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตาราง

  เคล็ดลับ: การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือตาราง ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ ปรากฎขึ้น

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แปลงเป็นช่วง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณแปลงตารางกลับไปเป็นช่วง ฟีเจอร์ของตารางจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น ส่วนหัวของแถวจะไม่รวมถึงลูกศรเรียงลำดับหรือลูกศรตัวกรองอีกต่อไป และการอ้างอิงที่มีแบบแผน (การอ้างอิงที่ใช้ชื่อตาราง) ที่นำมาใช้ในสูตรจะเปลี่ยนเป็นการอ้างอิงเซลล์โดยทั่วไป

เคล็ดลับ

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาตาราง ชี้ไปที่ ตาราง แล้วคลิก แปลงเป็นช่วง ได้อีกด้วย

 • ทันทีที่คุณสร้างตาราง คุณสามารถคลิก เลิกทำ รูปปุ่ม บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อแปลงตารางนั้นกลับไปเป็นช่วงได้

ด้านบนของหน้า

ลบตาราง

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกตาราง

 2. กด Delete

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิก เลิกทำ รูปปุ่ม บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อลบตารางที่คุณเพิ่งสร้างได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×