สร้างสมุดบันทึกใหม่

เมื่อคุณติดตั้งและเรียกใช้ OneNote เป็นครั้งแรก สมุดบันทึกจะถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณ คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกใหม่ได้ตลอดเวลา และคุณสามารถสร้างสมุดบันทึกได้มากเท่าที่คุณต้องการ

  1. คลิก ไฟล์ > ใหม่ เพื่อแสดงตัวเลือก สมุดบันทึกใหม่

    ขั้นตอนการทำงานของสมุดบันทึกใหม่ใน OneNote

  1. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการให้สร้างสมุดบันทึกใหม่ (ตัวอย่างเช่น OneDrive หรือ คอมพิวเตอร์)

  2. ทำตามพร้อมท์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

  3. เมื่อสมุดบันทึกใหม่ถูกสร้างขึ้นแล้ว จะแสดงในรายการสมุดบันทึกของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สมุดบันทึกใหม่แต่ละเล่มจะมีส่วนหนึ่งส่วนที่มีหน้าเปล่าหนึ่งหน้า คุณสามารถสร้างส่วนเพิ่มเติมและเพิ่มหน้าใหม่ลงในสมุดบันทึกของคุณได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ    สมุดบันทึกที่คุณเปิดอยู่จะปรากฏในรายการ สมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถดูได้ด้วยการคลิกที่ลูกศรถัดจากชื่อของสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณ

นำไปใช้กับ: OneNote 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา