สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  1. ในแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปปุ่ม .

  2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสำหรับข้อมูลแรกในรายการ แล้วกด ENTER

    จะมีการสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่สำหรับข้อมูลในรายการถัดไปโดยอัตโนมัติ

  3. เมื่อต้องการจบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแล้วพิมพ์ย่อหน้าธรรมดาต่อไป ให้กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์หัวข้อย่อยสุดท้ายในรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ ให้พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด SPACEBAR หรือ TAB

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×