สร้างระเบียน DNS สำหรับ Office 365 เมื่อคุณจัดการระเบียน DNS ของคุณ

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างระเบียน DNS สำหรับ Office 365 รวมถึงระเบียน MX ที่จำเป็นสำหรับกำหนดเส้นทางจดหมาย ให้คลิกลิงก์สำหรับผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

1&1 Internet

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้ ไอคอนเล่นวิดีโอขนาดเล็ก วิดีโอ

Freeparking.co.nz

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

NearlyFreeSpeech.net

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

บริการเว็บ Amazon (AWS)

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Gandi.net

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Net4.in

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Asia Registry

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

GoDaddy

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้ ไอคอนเล่นวิดีโอขนาดเล็ก วิดีโอ

(มีตัวเลือกอัตโนมัติ)

Netfirms

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Bluehost

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Google Domains

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Nettica

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Crazy Domains

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Heart Internet

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Network Information Center (NIC)

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

DNSMadeEasy

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Hostgator

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Network Solutions

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้ ไอคอนเล่นวิดีโอขนาดเล็ก วิดีโอ

DomainExplorer.com

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Hover (Tucows)

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้ ไอคอนเล่นวิดีโอขนาดเล็ก วิดีโอ

123-reg.co.UK

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

DotPH

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

IP Mirror

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Register365

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Dyn.com

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Melbourne IT

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้ ไอคอนเล่นวิดีโอขนาดเล็ก วิดีโอ

Register.com

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้ ไอคอนเล่นวิดีโอขนาดเล็ก วิดีโอ

Dynadot

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

myhosting.com

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

TransIP

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

eNomCentral

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้ ไอคอนเล่นวิดีโอขนาดเล็ก วิดีโอ

MyDomain

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

United Domains

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Europe Registry

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Name.com

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Whiz.in

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Fasthosts.co.uk

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Names.co.uk

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

Yahoo! Small Business

ไอคอนเอกสารขนาดเล็ก วิธีใช้

ตัวเลือกเพิ่มเติมและสิ่งที่คุณควรระวังมีดังนี้

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา