สร้างงาน

คุณอาจเก็บรายการสิ่งที่ต้องทำไว้บนกระดาษ ในสเปรดชีต หรืออาจทั้งสองอย่าง ใน Outlook คุณสามารถสร้างงาน ได้รับการเตือน และติดตามความคืบหน้าของคุณ ทั้งหมดในที่เดียว

  1. คลิก งาน > งานใหม่ หรือกด Ctrl+Shift+K

    คำสั่ง สร้างงาน บน Ribbon

  2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงาน ถ้าคุณมีชื่อที่ต้องใส่ยาวมาก ให้พยายามทำชื่อเรื่องให้สั้นที่สุด แล้วเพิ่มรายละเอียดในเนื้อหาของงาน

  3. ถ้ามีวันที่ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน ให้ตั้งค่า วันที่เริ่ม หรือ วันครบกำหนด

  4. ตั้งลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ ลำดับความสำคัญ

  5. ถ้าคุณต้องการตัวเตือนแบบป็อปอัพ ให้เลือก ตัวเตือน และตั้งค่าวันที่และเวลา

  6. คลิก งาน > บันทึกแล้วปิด

มีวิธีที่รวดเร็วในการสร้างงานขึ้นอยู่กับข้อความอีเมลที่คุณได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างงานจากข้อความ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×